Kontrakter & aftaler

Virksomhedens kontrakter og aftaler er det fundament som virksomheden drives på. Hvis ikke der er styr på dette fundament, kan det blive en bekostelig affære for virksomheden.

Få styr på dine kontrakter og aftaler

Udgangspunktet i Danmark er, at vi har aftalefrihed. Det betyder, at man frit kan aftale og indgå kontrakt om hvad man vil, og at mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige. Men selv om der er aftalefrihed, er der alligevel lovgivning, der regulerer aftale- og kontraktforholdene inden for mange områder. Derfor kan du komme ud for at det, som er aftalt, kan vise sig at stride mod gældende lovgivning og dermed være ugyldigt.

Endvidere kan det ikke anbefales at indgå mundtlige aftaler, da det kan være vanskeligt at bevise en mundtlig aftale.

Når der indgås en aftale eller kontrakt, er det vigtigt at aftalen eller kontrakten, regulerer alle de væsentligste punkter for parterne, således at parterne har noget at forholde sig til, hvis der opstår tvivl eller uenigheder. Dette kan være med til at forebygge konflikter.

Som typiske eksempler på aftaler eller kontrakter kan nævnes:

  • Ansættelseskontrakter
  • Ejer-aftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler

Når parter indgår aftaler eller kontrakter, har parterne ofte svært ved at forestille sig, at man senere i forløbet kan blive uenige. Parterne har derfor også ofte svært ved tage fat i de mindre behagelige punkter i en aftale, såsom misligholdelse, opsigelse m.v.

Det er derfor en rigtig god ide at kontakte en advokat, inden man indgår vigtige aftaler eller kontrakter, således at man sikrer, at aftalen ”holder” eller kontrakten regulerer de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle. Så sikrer du din og virksomheden mod ubehagelige overraskelser. Hvis du ikke har styr på aftalerne kan det få store økonomiske konsekvenser.

Få hjælp til at sikre, at dit aftalegrundlag er i orden

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til kontrakter og aftaler

Dom 26.10.2018 i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod ledelse og ekstern revision i Eik Bank Danmark A/S

2 direktører og 2 bestyrelsesmedlemmer skal betale en erstatning for uansvarlig långivning i 2009 til Schaumann Properties, mens 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem samt den eksterne revision blev frifundet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pas på med at stjæle arbejdsgiverens kunder!

Alle ansatte har en loyalitetspligt såvel under ansættelsen, men også efter samarbejdets ophør. Det følger i dag af den nye lov om forretningshemmeligheder. Tidligere fandt du bestemmelsen i markedsføringslovens § 19 – og senest i § 23.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Ny lov om forretningshemmeligheder – Bliv klar med denne gennemgang.

Formålet med loven er, at gennemføre ensartede rammevilkår, og at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder. Denne er vedtaget og trådt i kraft. Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner