Kontrakter & aftaler

Virksomhedens kontrakter og aftaler er det fundament som virksomheden drives på. Hvis ikke der er styr på dette fundament, kan det blive en bekostelig affære for virksomheden.

Få styr på dine kontrakter og aftaler

Udgangspunktet i Danmark er, at vi har aftalefrihed. Det betyder, at man frit kan aftale og indgå kontrakt om hvad man vil, og at mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige. Men selv om der er aftalefrihed, er der alligevel lovgivning, der regulerer aftale- og kontraktforholdene inden for mange områder. Derfor kan du komme ud for at det, som er aftalt, kan vise sig at stride mod gældende lovgivning og dermed være ugyldigt.

Endvidere kan det ikke anbefales at indgå mundtlige aftaler, da det kan være vanskeligt at bevise en mundtlig aftale.

Når der indgås en aftale eller kontrakt, er det vigtigt at aftalen eller kontrakten, regulerer alle de væsentligste punkter for parterne, således at parterne har noget at forholde sig til, hvis der opstår tvivl eller uenigheder. Dette kan være med til at forebygge konflikter.

Som typiske eksempler på aftaler eller kontrakter kan nævnes:

  • Ansættelseskontrakter
  • Ejer-aftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler

Når parter indgår aftaler eller kontrakter, har parterne ofte svært ved at forestille sig, at man senere i forløbet kan blive uenige. Parterne har derfor også ofte svært ved tage fat i de mindre behagelige punkter i en aftale, såsom misligholdelse, opsigelse m.v.

Det er derfor en rigtig god ide at kontakte en advokat, inden man indgår vigtige aftaler eller kontrakter, således at man sikrer, at aftalen ”holder” eller kontrakten regulerer de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle. Så sikrer du din og virksomheden mod ubehagelige overraskelser. Hvis du ikke har styr på aftalerne kan det få store økonomiske konsekvenser.

Få hjælp til at sikre, at dit aftalegrundlag er i orden

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til kontrakter og aftaler

Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse

Kan en indtrædende eller en udtrædende interessenter mødes med krav på betaling fra kreditorer, selv om der er tale om gæld stiftet før eller efter interessentens ejertid?
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Hvad betyder aftalefrihed?

Udgangspunktet i Danmark er, at vi har aftalefrihed. Men hvad indebærer det for virksomheden at have aftalefrihed? Virksomheder bør være bevidste om de juridiske konsekvenser ved at give et tilbud eller en opfordring, når de handler, og de skal så vidt muligt dokumentere deres aftaler på skrift.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Den gode kontrakt

Har vi en aftale? - eller smuldrer kontraktens beskyttende rammer ved første konflikt?
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada