Kontrakter & aftaler

Virksomhedens kontrakter og aftaler er det fundament som virksomheden drives på. Hvis ikke der er styr på dette fundament, kan det blive en bekostelig affære for virksomheden.

Få styr på dine kontrakter og aftaler

Udgangspunktet i Danmark er, at vi har aftalefrihed. Det betyder, at man frit kan aftale og indgå kontrakt om hvad man vil, og at mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige. Men selv om der er aftalefrihed, er der alligevel lovgivning, der regulerer aftale- og kontraktforholdene inden for mange områder. Derfor kan du komme ud for at det, som er aftalt, kan vise sig at stride mod gældende lovgivning og dermed være ugyldigt.

Endvidere kan det ikke anbefales at indgå mundtlige aftaler, da det kan være vanskeligt at bevise en mundtlig aftale.

Når der indgås en aftale eller kontrakt, er det vigtigt at aftalen eller kontrakten, regulerer alle de væsentligste punkter for parterne, således at parterne har noget at forholde sig til, hvis der opstår tvivl eller uenigheder. Dette kan være med til at forebygge konflikter.

Som typiske eksempler på aftaler eller kontrakter kan nævnes:

  • Ansættelseskontrakter
  • Ejer-aftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler

Når parter indgår aftaler eller kontrakter, har parterne ofte svært ved at forestille sig, at man senere i forløbet kan blive uenige. Parterne har derfor også ofte svært ved tage fat i de mindre behagelige punkter i en aftale, såsom misligholdelse, opsigelse m.v.

Det er derfor en rigtig god ide at kontakte en advokat, inden man indgår vigtige aftaler eller kontrakter, således at man sikrer, at aftalen ”holder” eller kontrakten regulerer de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle. Så sikrer du din og virksomheden mod ubehagelige overraskelser. Hvis du ikke har styr på aftalerne kan det få store økonomiske konsekvenser.

Få hjælp til at sikre, at dit aftalegrundlag er i orden

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til kontrakter og aftaler

Hvilke konsekvenser kan coronapandemien have for opfyldelse af kommercielle kontrakter?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan opfylde aftalen? Hvad hvis den anden part ikke kan opfylde aftalen? Hvem skal bære ansvaret for, at aftalen opfyldes? Hvem skal betale ”regningen”, hvis aftalen ikke kan opfyldes? Hvad betyder force majeure? Der vil sikkert komme flere spørgsmål, som coronakrisen skrider frem.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Erhvervslejekontrakt – hvad skal man være opmærksom på

Modsat lejeloven, der i høj grad beskytter lejer, er erhvervslejelovens regler dekla-ratoriske, hvilket betyder, at der i vid udstrækning er aftalefrihed mellem parterne. Det betyder samtidig, at man i tilfælde, hvor intet andet er aftalt, vil være underlagt de rettigheder og forpligtelser, der følger af erhvervslejeloven.
Af Tina Møller Advokat

Er forretningsbetingelser nødvendige for din virksomhed?

Det korte svar er ja. Det følger ikke af loven, at virksomheder burde have deres egne forretningsbetingelser. Men har man ikke sine forrentningsbetingelser klar, kan man risikere bl.a. at selskabet holdes ansvarlig for eventuelle skader på brugerne eller kunder, sene indbetalinger, lange inkasso processer, eller produktmisbrug fra brugerens side.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada
}