Virksomhedsoverdragelse

Uanset om du allerede har truffet beslutningen eller stadig er i overvejelsesfasen, er det vigtigt, at du nøje planlægger hele forløbet herunder om en virksomhedsoverdragelse skal ske ved salg, ejerskifte eller generationsskifte. En god forberedelse øger sandsynligheden markant for, at du opnår det bedst mulige resultat ved virksomhedsoverdragelsen.

Overdragelse af virksomhed kan ske ved salg, ejerskifte eller generationsskifte. 

Det er vigtigt, at du sammen med dine rådgivere lægger en præcis strategi for, hvordan salget ejer- eller generationsskiftet af din virksomhed skal foregå. Nogle af de spørgsmål du og din rådgiver skal svare på, er:

  • Har du et overblik over potentielle købere?
  • Er der behov for investorer?
  • Er der foretaget risikoafdækning?
  • Er organisationen og produktporteføljen trimmet?

Har du et klart overblik over værdierne og potentialet i din virksomhed?

Når din virksomhed sælges, bliver dens værdi ikke kun målt ud fra produktionsfaciliteterne og ordrebogens tykkelse. Også blødere elementer som medarbejdernes loyalitet, virksomhedens brand og goodwill hos kunderne har en værdi, og de skal også med i den samlede værdiopgørelse.

Du kender din virksomhed. Det gør dine leverandører og kunder til dels også. Men i sidste ende er det afgørende jo, at de potentielle købere kan se værdien – og potentialet.

Til forberedelsen af et virksomhedssalg hører derfor også, at du får gjort din virksomhed synlig over for potentielle købere. Gennem markedsføring i pressen eller gennem kundeaktiviteter som konferencer eller netværksmøder kan du over for investorer klart demonstrere, hvilken værdi mulige købere har i sigte.

For at få styr på alle elementer, der bidrager til din virksomheds handelsværdi, skal du bruge en advokat, der er specialist i salg, ejerskifte og generationsskifte. Rigtig rådgivning øger salgsværdien.

Kontakt din lokale Ret&Råd advokat og få afdækket potentialet i din virksomhed, så du kan sælge med bedst mulige resultat.

Hvem skal man sælge eller overdrage til?

Noget af det første du bør overveje er, hvem du vil sælge eller overdrage virksomheden til. Det har nemlig betydning for, hvor lang tid ejerskiftet eller generationsskiftet og forberedelserne i den forbindelse vil strække sig over. Der er tre mulige købere til din virksomhed:

Familien

Du kan overdrage virksomheden til dine børn eller din ægtefælle. Her kan det være en fordel at begynde i god tid – gerne tre-fem år inden generationsskiftet skal være fuldt gennemført. Årene bruges gerne til gradvist at overdrage virksomhedens aktiver, og til at lære virksomhedens nye ejer op. Sådan et glidende generationsskifte er også til fordel for virksomhedens kunder.

Du hjælper desuden dig selv og din familie ved at tage fat på problemet nu. Hvis du skulle blive ramt af pludselig sygdom, ulykke eller død, vil det være en lettelse i en svær tid for dine efterladte, at der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med virksomheden.

Generationsskiftet behøver ikke at være besværligt, hvis bare planlægningen er i orden. Det kræver imidlertid overblik, viden og erfaring. Det kræver tillid. Og det er vigtigt at kunne drøfte det igennem med en person, som er uvildig, og som kan rådgive om emnet som helhed. Ikke blot de juridiske eller forretningsmæssige men også de følelsesmæssige og menneskelige aspekter, der er forbundet med hele generationsskiftet.

En medarbejder

Salg til en medarbejder kræver også nogle års tilrettelæggelse. Med en “kronprins” i virksomheden er der tillige mulighed for det glidende generationsskifte. Du bør forpligte medarbejderen ved at lave en konkurrenceklausul, eller blot en kundeklausul, som kan forhindre vedkommende i pludselig at starte for sig selv, med dine kunder!

Køber er tredjemand

En køber uden for familien, eller virksomheden kan være en anden virksomhed, der ved at overtage din virksomhed kan forbedre sit driftsoverskud, foretage ny produktudvikling, eller bare udnytte ressourcerne bedre. Den udefrakommende køber kan også være den virksomhed, som du har været underleverandør til igennem mange år. Overvejer du at sælge din virksomhed til tredjemand, skal den først salgsmodnes. En konkurrent vil ofte være den, der vil give den bedste pris.

Mens virksomhedsejeren endnu er i live

Afhænder du virksomheden til et medlem af familien eller gennemfører et generationsskifte, mens du er i live, er der endnu flere muligheder:

Til ægtefælle

Du kan overdrage til din ægtefælle, uden at du skal betale avanceskat. Reglerne følger af kildeskatteloven.
Kombinerer du dette med en gave, og/eller arveforskud, der er afgiftsfri, til din ægtefælle, kan denne løsning i visse tilfælde være god.

Til børn, børnebørn og anden nær familie

Ved familieoverdragelser er der en række valgmuligheder. Vigtigst er valget af, hvordan du ønsker at få beskattet den fortjeneste, som du vil få. Du kan vælge at afregne skatten i forbindelse med overdragelsen, eller du kan vælge at lade overtageren overtage skatteforpligtelsen. Dette kaldes overdragelse med succession.
Valget har indflydelse på overtagerens afskrivningsmuligheder, gaveafgiftens/boafgiftens størrelse og andre forhold. Du kan benytte reglerne om succession, når du overdrager til et nært medlem af familien. Løsningen kræver medvirken af en rådgiver, ligesom du som regel bør indhente et bindende svar hos skattemyndighederne.

Overdragelse af et kapitalselskab

Driver du din virksomhed i selskabsform, eller vælger du i forbindelse med et generationsskifte en langsigtet strategi, ved at omdanne din virksomhed til et selskab, har du en lang række relevante valgmuligheder. For eksempel kan du helt eller delvist overdrage kapitalandele til børnene, sælge kapitalandele til et holdingselskab eller sammensmelte selskabet med børnenes selskab – altså fusion.

Du kan også vælge at spalte kapitalselskabet (fission), og samtidig dele aktiviteterne mellem børnenes og forældrenes selskab, ombytte kapitalandele, overdrage til en fond, nedsætte selskabskapitalen og så videre. I visse tilfælde skal du opfylde særlige betingelser, for eksempel have en tilladelse fra skat.
De vil ofte knytte betingelser til tilladelsen, og måske, at kapitalandelene ikke må videresælges i en given periode. Som det fremgår, er der en række muligheder, der kan være gode, hvis man tænker sig om i tide.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.