Erhvervscenter Ret&Råd Nordsjælland

Erhvervscenter Ret&Råd Nordsjælland

Ledelsesrådgivning

God ledelse er en vigtig disciplin. Vi hjælper med at skabe rammer og indhold for virksomhedens ledelse. Vi har årelang erfaring med at sparre med virksomheder løbende, og vi har righoldig bestyrelseserfaring. Ledelsessparringen rækker hen over mange forskellige fagområder, og det er vigtigt, at virksomheden får inspiration fra rådgivere, der har konkret erfaring og ikke bare teoretisk indsigt.

Vi er med til at prioritere indsatsområder i virksomheden, og vi har stor indsigt i implementering og efterlevelse af virksomhedsstrategier. Vores rådgivning skaber merværdi. Vi tager gerne et uforpligtende kaffemøde med dig og orienterer dig om virksomhedens muligheder for at få professionaliseret sin ledelse.

Ejeraftaler

Når flere driver virksomhed sammen, skal der være styr på aftalerne. En aftale mellem ejerne kaldes netop en ejeraftale, og den regulerer rigtig mange forskellige forhold, som er vigtige at få på plads. En god ejeraftale minimerer risikoen for stridigheder i og omkring selskabet. En god ejeraftale sikrer, at uenigheder håndteres på en god og værdig måde. En god ejeraftale er en forudsætning for et godt fælles ejerskab. Vi skaber merværdi. 

Læs vores brochure om virksomhedens aftaler.

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Virksomheder drives som enten privatejede eller i selskabsform. Når flere ejer sammen er det vigtigt, at aftalerne i forhold til ejerskabet er på plads. I det hele taget kan virksomhedsstrukturer ofte forbedres, og det har vi mange års erfaring med.

Læs vores brochure om virksomhedsformer.

Løbende juridisk sparring

Enhver virksomhed havde optimalt set en ansat jurist eller advokat til at håndtere juridiske udfordringer for virksomheden, efterhånden som de opstår. Men mange virksomheder er ikke så store, at det er rentabelt. Hos Ret&Råd Nordsjælland har vi stor erfaring med løbende at levere juridiske løsninger for virksomheder, som får oprettet en særlig sag hos os, hvor vi løbende sparrer med alle afdelinger i virksomheden og løser de juridiske udfordringer, som driften naturligt skaber. Sagen oprettes en gang for alle, og man kan spare en masse omkostninger ved at få løst småproblemer hen ad vejen. Vi aftaler, hvordan og hvornår vi fakturerer for vores hjælp, og vi ved af erfaring, at det skaber værdi.

Introduktion til ejerledere

Download vores bog Genvejen til generationsskifte & ejerrollen udarbejdet i samarbejde med videncenter C4.