Refusionsopgørelse

I forbindelse med køb af fast ejendom, skal der, som hovedregel, senest 30 dage efter overtagelsesdagen sædvanligvis udarbejdes en refusionsopgørelse.

Refusionsopgørelsen udarbejdes, da parterne kan have betalt udgifter som vedrører den anden parts ejerperiode.

Typiske poster som vil fremgå af refusionsopgørelse kan være oliebeholdning, vandforbrug, renovation, sælgers andel af ejerskifteforsikring osv..

Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er der ikke mulighed for at medtage kompensationsbeløb for fejl og mangler ved ejendommen over refusionsopgørelsen.

Når overtagelsesdagen oprinder, vil der ved nøgleoverdragelsen blive foretaget en aflæsning af diverse forbrugsmålere. Denne aflæsning bruges ved udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, da dette fastslår sælgers faktiske forbrug kontra eventuelle a´conto indbetalinger af sælger.

Hvem udarbejder refusionsopgørelsen?

Det er normalt køber, eller købers rådgiver som udarbejder refusionsopgørelsen, men det kan også være ejendomsmægleren.

I forhold til refusionsposterne, vil det normalt være den som ejer ejendommen på forfaldstidspunktet som skal betale for ydelserne.

Ligger forfaldstidspunktet for ydelsen fx 1. marts, mens sidste rettidig betalingsdag er 20. marts, vil en overtagelsesdag d. 15. marts betyde, at sælger skal betale denne ydelse.

For at kompensere herfor udarbejdes der en refusionsopgørelse, således at sælger refunderes for de 5 dage i købers ejerperiode som sælger har betalt for.

Inden overtagelsesdagen skal køber ligeledes have besluttet om der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen sikrer køber mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler. Det er ikke muligt senere hen at tegne en ejerskifteforsikring.

Såfremt køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring er sælger forpligtet til at betale halvdelen af den tilbudte forsikring over refusionsopgørelsen.

Når begge parter har accepteret og underskrevet refusionsopgørelsen er den endelig, og refusionssaldoen skal betales inden handlen afsluttes.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.