Jacob Outzen

Advokat (H)
Enkeltmandsvirksomhed Jacob Outzen, CVR 25 21 80 86
CVR 25 21 80 86

Faglig profil

Jacob Outzen arbejder hovedsageligt med insolvensret, herunder konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Specialet kræver en bred viden inden for de fleste juridiske discipliner, herunder særligt inden for selskabsretten, hvorfor Jacob tillige yder generel erhvervsrådgivning til selskaber, fonde og foreninger.

Igennem tiden har Jacob rådgivet utallige kommanditister i forbindelse med nødlidende ejendomskommanditselskaber.

Jacob har tidligere været ansat i Danske Bank-koncernens afdeling for finansiel leasing af erhvervsejendomme og yder på den baggrund også generel rådgivning inden for emner relateret hertil, herunder særligt køb og salg af fast ejendom – både for private og erhvervsdrivende, entreprise, erhvervslejeret samt finansielle forhold.

Herudover har Jacob stor interesse for erstatningsretlige forhold og forsikringssager, hvor Jacob fører retssager ved by- og landsretten for skadelidte typisk mod forsikringsselskaberne.

Specialer

  • Insolvensret
  • Konkurs & rekonstruktion
  • Gældssanering
  • Selskabsret
  • Fonde & Foreninger
  • Erhvervsejendomme
  • Erhvervslejeret
  • Entreprise
  • Mediation & Konfliktmægling
  • Erstatning & Forsikring

Særlig poster og rådgivning

Jacob fører retssager ved byretterne, landsretterne og Højesteret.

Jacob har tidligere været tilknyttet Ungdommens Røde Kors som rådgiver for udsatte børn og unge, og som juridisk rådgiver for flygtninge omkring opholdstilladelse og familiesammenføring, hos Dansk Flygtningehjælp.

Jacob har ligeledes været bisidder for sindslidende gennem Landsforeningen for Sindslidende (SIND), typisk i sociale sager, herunder særligt i relationen mellem borgeren og den offentlige myndighed.

Jacob har bestridt flere bestyrelses- og formandsposter.

Undervisning

Jacob underviser på Ret&Råds kurser inden for køb og salg af fast ejendom, ligesom Jacob tidligere har været fast underviser i fagene Ejendomshandel 1 & 2 på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (ejendomsmægleruddannelsen) på CPHbusiness Academy.

I 2019 blev Jacob uddannet mediator gennem Danske Advokater, og Jacob tilbyder således mediering af tvister både mellem private og erhvervsdrivende.

Lovpligtige oplysninger

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Jacob har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

Læs Jacob Outzens persondatapolitik her.

Medlemskaber

Jacob er medlem af Københavns Advokatforening, Danske Advokater, Danske Mediatoradvokater, Foreningen af Procedureadvokater, Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret og Bestyrelsesadvokater. 

Jeg er medlem af