Ret&Råd Advokater Glostrup Ret&Råd Advokater Glostrup

Ret&Råd Advokater Glostrup

Banegårdsvej 1 2600 Glostrup

E-mail: glostrup@ret-raad.dk Telefon: +45 43 43 43 61 Sikker e-mail: glostrup@ret-raad.dk CVR: 38 24 93 55

Kontorinformation

Advokat i Glostrup

Ret&Råd Glostrup er organiseret som et anpartsselskab, og er en del af Ret&Råd Advokater Glostrup Ballerup Greve ApS. 

Vi er et utraditionelt og dynamisk advokatkontor, som har fokus på at yde vores kunder en personlig betjening på baggrund af specialiseret og opdateret viden samt solide erfaringer.

Se Ret&Råd Greves hjemmeside HER og Ret&Råd Ballerups hjemmeside HER.

Hvorfor ikke lære os lidt bedre at kende allerede nu. Se vores video.

 

Den eneste måde vi kan få succes på er, hvis vi hjælper vores kunder til succes. Vi vil vide hvad vi kan gøre bedre, og vi vil fejre vores og kundernes sejre. Derfor spørger vi alle kunder om hvad de synes om oplevelsen hos os.

Vi kan stå inde for de løsninger og den tryghed vi giver til vores kunder, derfor har vi også valgt at offentliggøre vores kundetilfredshed her:

Skærmen viser live de seneste 50 kunders oplevelse af samarbejdet. Der er målt efter det der hedder NPS – Net Promotor Score. En anerkendt måling der går fra -100 til +100. Over 0 betragtes som ”godt”, over 50 er ”fremragende” og over 70 er ”verdensklasse”.

Andre NPS til sammenligning: LEGO (2017): 72,7 | Handelsbanken (2019): 9 | Apple(2017): 72 | Just-Eat (2019): 30 | Nemlig.com(2019): 60 | Nordea (2019): -36.

Åbningstider:

Personlig henvendelse:

Mandag-torsdag: 09:00-16:30, Fredag: 09:00-16:00 

Telefonisk henvendelse: 

Mandag-fredag: 09:00-16:00

Parkeringspladser på adressen: 

Siestavej 7


Forsikring:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er CNA Hardy Copenhagen (police nr. DKFL10275224) Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K.

Kontorets ansvarsforsikring sikrer dig mod tab, hvis der opstår fejl i sagsbehandlingen. Kontorets ansvar er dog begrænset til maksimalt kr. 5 mio. pr. opgave i privatsager og op til kr. 10 mio. pr. år i erhvervssager. Vi dækker ikke indirekte tab, som driftstab o.l.


Bankinformation:

Kontoret har klientbankkonto i Nykredit, reg.nr. 5470, kontonr. 000 145 2782.


Vores seneste artikler

Loyalitetspligt og konkurrencehandlinger

Under et ansættelsesforhold eksisterer der en generel loyalitetspligt, som forbyder konkurrencehandlinger og anden illoyal adfærd fra medarbejderens side. Indholdet heraf afhænger dog i høj grad af, hvorvidt man er i opsagt stilling eller ej.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Husk aftale om feriesamvær i sommerferien

Som skilte forældre skal I selv tilrettelægge ferier med jeres barn. Nogle vil gerne se barnet i alle ferier, hvorfor de deler alle ferier op. Andre vælger at have hele ferien hvert andet år. Det vigtigste er, at I får taget stilling til samvær i ferien. Hvis ikke I kan blive enige, kan Familieretshuset/Familieretten træffe afgørelse på jeres vegne.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar

Bestyrelsen har en vigtig overordnet ledelses- og tilsynsfunktion. Den skal gerne fremme effektivitet og hjælpe direktionen med at være målrettet og værdiskabende. Men hvad siger selskabsloven om rammerne for bestyrelsens arbejde?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Dødsboskifteformer i Danmark

Mister du en af dine kære kan det være svært at overskue, hvorledes du skal forholde dig til at få dødsboet skiftet. Skifteretten indkalder automatisk den kontaktperson, som er anført på dødsanmeldelsen. Kontaktpersonen er oftest den som har kontaktet bedemanden. En række forhold afgør, hvorledes et bo kan eller skal skiftes. Ofte har arvingerne mulighed for at vælge skifteform.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Testamentér din virksomhed til en fond, og spar skatten

Ændringer i aktieavancebeskatningsloven per 1. januar 2021 gør det nu muligt for virksomhedsejere ved arv eller gave at overdrage kapitalandele i en aktiv erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond - uden at dette udløser skat for ejeren på overdragelsestidspunktet.
Af Tine Elise Kristensen Advokatfuldmægtig

Forældrekøb – gode råd

Et forældrekøb karakteriseres typisk ved at forældre køber en ejendom, som udlejes til deres barn. Lejes ejendommen dog ud i stedet, skal barnet kun betale husleje samt forbrug i boligen – herunder el, vand og varme. Udgiften kan derfor være betydeligt lavere, hvis man sammenligner med den gennemsnitlige husleje på lejeboliger eller lign. i fx Københavnsområdet.
Af Tine Elise Kristensen Advokatfuldmægtig

Hvornår er en offentlig myndigheds sagsbehandling urimelig lang?

Medierne har fornyligt omtalt de meget langvarige og årelange retssager, som Skattestyrelsen har ført og fører mod bl.a. virksomheder som ECCO og ØK. Der kan derfor være god grund til at se på, hvad der gælder af regler om forvaltningens og domstolenes sagsbehandlingstider.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hjemfald står for døren – uden frikøb eller udskydelse, skal du så gå fra hus og hjem?

Hvorfor har tinglyst hjemfaldspligt (tilbagekøbsret) meget indgribende og alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser for nuværende og kommende ejere af hjemfaldspligtige ejendomme i Danmark? Få svaret her.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sådan går din forretning online

Corona-tiden har gjort det endnu mere relevant at gå online med sin forretning. Hvis du skal starte en webshop, er det relevant at få tjek på de love, du skal overholde. Du skal også gøre sig tanker om, hvorvidt du skal gøre bruge af en markedsplatform, for at komme ud til dine kunder.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Forstå forløbet om aflivning af mink, der var uden lovhjemmel

En statslig ordre til 1.139 danske minkfarme uden for sikkerhedszonerne om aflivning af mink, var uden lovhjemmel. Rigspolitiets telefonopkald til minkavlerne om hurtig effektuering af aflivning alle mink, var derfor ulovlige.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Har du dårlige betalere?

Har du dårlige betalere, er du desværre ikke den eneste. Jeg vil foreslå, at du ikke giver dine kunder alt for lang kredit. Et godt råd er at have en rykkerprocedure klar. Hvis du sender dit krav til inkasso hurtigt, vil du formentlig have større chance for at f å kravet inddrevet.
Af Bettina Borre Advokatsekretær

Forslag til ny lov om retsafgifter

Lovforslaget til en ny retsafgiftslov, indeholder en række ikke ubetydelige ændringer af retsafgiftsreglerne og en forenkling af de gældende regler.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad betyder udkastet til epidemiloven?

Udkast til lovforslag om ny epidemilov (oktober 2020) indeholder ikke ubetydelige indgreb i borgeres ellers beskyttede privatliv og virksomheders beskyttede erhvervssfære.
Af Steen Petersen Advokat (H)

GDPR og sexchikane

Husker I at orientere krænkeren, når I får personoplysninger om en potentiel sexchikanesag?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Are you looking to buy real estate in Denmark?

Maybe you have lived in Denmark for a while now, and you have come to realize how Denmark is, for many reasons, one of the happiest countries to live in. However, buying real estate is always an important transaction, even more when you are looking to purchase and establish yourself in a country different from your native country.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Estate administration with assets in Denmark

These days we more and more often meet transnational inheritances and estates, as our clients also move more often to other countries or acquire a summerhouse or other assets in different countries. In this article, we would like to present you with an overview of how inheritance and estate administration is regulated in Denmark, in case you are currently living in Denmark, have assets in Denmark, or perhaps you have a relative with residence and/or help in Denmark.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

5 tips til den gode faktura

Jeg er tit blevet spurgt: Hvordan skal en faktura egentlig se ud, og hvad skal den indeholde. Jeg har derfor samlet oplysninger til, hvad din faktura SKAL indeholde, og hvad din faktura KAN indeholde. Hvis din faktura ikke overholder SKAL delen, kan du risikere en lang og besværlig proces, før du får dit tilgodehavende.
Af Bettina Borre Advokatsekretær

Skilsmisse og separation: Kend dine rettigheder

Du har altid ret til at komme ud af dit ægteskab, uanset om I er enige eller ej om beslutningen. Men hvordan er reglerne?
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Er boligejernes menneskerettigheder krænkede?

Boligejeres menneskerettigheder i henhold til bl.a. EMRK artikel 13 er meget tæt på at være krænkede på grund af bolig-ejernes fortsat manglende eller udskudte klageadgang over deres gamle ejendomsvurderinger siden 2013.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Social Selling på LinkedIn: Står du også til en bøde fra Forbrugerombudsmanden?

LinkedIn kan være et ideelt værktøj til at nå din målgruppe – men du vil blive overrasket over, hvor hurtigt du kommer til at overtræde loven og spamforbuddet.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Nu gælder den nye ferielov – hvad skal virksomheden have styr på?

Den 1. september 2020 er den nye ferielov trådt i kraft. Hvis du ikke helt har nået at sætte dig ind i de nye regler og, hvad de betyder for dig som virksomhedsejer og arbejdsgiver, kan du her få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Den delvise udbetaling af 3 ugers feriepenge berører ikke virksomheden.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Dømt i Umbrella I eller II straffesagerne?

Har du betalt for meget i torterstatning til den forurettede pige og dreng i Umbrella I og II straffesagerne? Sagerne omhandler udbredelse af børnepornografisk videomateriale. Få overblik og svar om torterstatning i denne artikel.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Den nye ferielov og de tre ugers indefrosne feriepenge

Midt i en coronatid med hjælpepakker, virksomhedslukninger og masseafskedigelser træder den nye ferielov i kraft. Meget ser anderledes ud, end da vi for knapt et år siden trådte ind i overgangsordningen til den nye ferielov. Hvordan ser situationen ud nu, hvad er status på udbetalingen af de indefrosne feriemidler til oktober, og hvordan sikrer du dig, at du kan holde både sommerferie og efterårsferie?
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hvad betyder aftalefrihed?

Udgangspunktet i Danmark er, at vi har aftalefrihed. Men hvad indebærer det for virksomheden at have aftalefrihed? Virksomheder bør være bevidste om de juridiske konsekvenser ved at give et tilbud eller en opfordring, når de handler, og de skal så vidt muligt dokumentere deres aftaler på skrift.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Hvad betyder corona-lovene for den enkelte borgers privatsfære og menneskerettigheder?

SARS-CoV-2- kriselovgivningens betyder vidtrækkende indgreb i borgernes privatsfære og virksomhedernes erhvervsudøvelse. Hvad er forholdet til de grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til Den europæiske Menneskeret-tighedskonvention (EMRK)?
Af Steen Petersen Advokat (H)

EU redder danskeres testamenter

I Danmark stemte vi i december 2015 nej til et tættere samarbejde med EU. Men I Spanien har de sagt ja til nogle meget fornuftige EU regler, der gør det nemmere at arve. I mange år har danskere mistet store formuer, fordi det var uoverskueligt at håndtere spanske ferieboliger, når en af ejerne afgik ved døden. Men det råder Spaniens regler nu bod på.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Behandler du personoplysninger om dem, der går ind på hjemmesiden?

Hvilke regler gælder for opsamling af persondata? Og hvad med virksomhedens brug af samarbejdspartnere/underleverandører til viderebehandling af personoplysningerne?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Løbende kontroller af databehandlere

Der er i øjeblikket gang i de løbende kontrolrapporter, som dataansvarlige virksomheder har pligt til at få fra deres databehandlere.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Skilsmisse og bolig i Spanien

Det er svært at tro på, men selv ægtepar, der ejer en bolig i Spanien, risikerer at blive skilt. Og hvad sker der så med den spanske bolig?
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Skat i Spanien

Mange klienter overvejer at flytte ud af Danmark og bosætte sig permanent i Spanien. De bedste argumenter handler om livskvalitet - mere lys og varme og bedre generel sundhed. Nogle overvejer om det kan betale sig økonomisk at flytte.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Hvem arver, hvis jeg har glemt at lave testamente for min spanske feriebolig?

De spanske regler er vidt forskellige fra de danske. I Danmark kender alle det at sidde i uskiftet bo, og man forventer at ægtefæller arver hinanden med mindst 50%. Sådan er det slet ikke i Spanien.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Status i disse COVID-19 krisetider på småretssagerne om uskyldige internetbrugeres påståede krænkelser af ophavsrettigheder ved ulovlig download og fildeling af voksen-og spillefilm Artikel nr. 2

I disse alvorlige COVID-19 krisetider, hvor også domstolene er lukket ned indtil foreløbig den 13.4.2020, spørger mange sagsøgte mig om, hvornår deres småsager, anlagt i de 24 retskredse, kan komme for en dommer, så de kan komme videre med deres liv.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er du boligejer i Spanien? Så skal du kende de spanske arveregler.

Der er efterhånden en del danskere, der ejer en fast ejendom i Spanien og enten bor der permanent eller i alt fald en del af året. Ved dødsfald rejser der sig for de efterladte en række problemer, der involverer både dansk og spansk arvelovgivning. Her er nogle ting, som man skal være opmærksom på!
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Den gode kontrakt

Har vi en aftale? - eller smuldrer kontraktens beskyttende rammer ved første konflikt?
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

10 gode råd ved køb af spansk ejendom

Det fantastiske klima og de lave priser på fast ejendom gør, at en del danskere i øjeblikket køber bolig i Spanien. Det spanske ejendomsmarked kan slet ikke sammenlignes med det danske med hensyn til sikkerhed og informationer for køberne, og man skal derfor se sig særdeles godt for ved køb af spansk ejendom.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Danmarks Eksportkredit hjælper de danske eksportører under coronakrisen

Danmarks Eksportkredit (EKF) udkom torsdag den 19. marts 2020 med to konkrete initiativer for små og mellemstore eksportvirksomheder, der er klemt af coronapandemien, fordi deres udenlandske leverandører er forsinkede eller deres købere ikke kan betale.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Coronakrisen: Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel

I en tid, hvor coronakrisen præger det danske arbejdsmarked, og mange virksomheder ser sig nødsaget til at afskedige medarbejdere, kan arbejdsfordelingsordningen måske være en alternativ løsning for at undgå afskedigelser. Ordningen er gjort mere fleksibel, og den gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid. I den periode kan medarbejderne få supplerende dagpenge.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hvilke konsekvenser kan coronapandemien have for opfyldelse af kommercielle kontrakter?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan opfylde aftalen? Hvad hvis den anden part ikke kan opfylde aftalen? Hvem skal bære ansvaret for, at aftalen opfyldes? Hvem skal betale ”regningen”, hvis aftalen ikke kan opfyldes? Hvad betyder force majeure? Der vil sikkert komme flere spørgsmål, som coronakrisen skrider frem.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Coronakrisen: Sygedagpenge fra 1. fraværsdag – gælder fra 27. februar 2020 og året ud

Private og offentlige arbejdsgivere får refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hjælpepakke: Lønkompensation til private virksomheder, der står til at skulle hjemsende medarbejdere

Grundet coronakrisen i Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter vedaget en hjælpepakke til det private arbejdsmarked med lønkompensation til arbejdsgiverne. Lønkompensationen er tiltænkt de virksomheder, som står over for at skulle afskedige medarbejdere, fordi der ikke er arbejde til dem. Ordningen har virkning fra den 9. marts og tre måneder frem. Ordningen forlænges nu til den 29. august.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Hvad må arbejdsgiveren registrere og videregive af oplysinger om de ansatte i anledning af coronavirus?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

How do I protect my trademark in Denmark and Europe?

Your trademark is one of your main business assets as it makes your customers able to distinguish your company and products from your competitors. Therefore, the value of your business relies upon how well you protect your trademark. You must constantly monitor the market and prevent others from using similar trademarks for the same products and services.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Collective bargaining agreements in Denmark

Unlike most European countries, the Danish labour market is built on collective agreements between the representative organizations of employers and employees.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Danish Employment law at a glance

The Danish labour market is one of the most flexible and liberal labour markets in Europe, if not the most.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

How to solve an employment conflict in Denmark

Employment disputes are resolved through the ordinary Courts on the one hand and the Labour Court and the arbitration boards on the other.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Will sending an employee to work in Denmark cause Danish taxation for the foreign employer?

Many foreign companies are interested in selling goods or providing services in Denmark. Some are already active in the Danish market through Danish retailers, but intend to cut out the middle-man and establish a branch or subsidiary directly in Denmark themselves to get closer to the end-customers.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

What you should know about GDPR in Denmark

Personal data protection’s rules are almost the same in all the EU-countries. In Denmark, however, there are some additional national rules that you have to be acquainted with, particularly rules on employment conditions.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Fik du tænkt dig om, inden du skrev opsigelsen?

Hvad skal en opsigelsesskrivelse indeholde, når du opsiger en medarbejder? Hvis en opsigelse ikke kommer rettidigt frem eller, hvis opsigelsesvarslet er forkert, koster det som udgangspunkt virksomheden en ekstra måneds løn. Hvis den begrundelse, du har skrevet i opsigelsen, viser sig at være usaglig, kan det blive langt dyrere. Juraen skal være i orden. Ellers kan det komme til at koste virksomheden penge. Tre ting skal som minimum være på plads; den skriftlige opsigelse, opsigelsesvarslet og begrundelsen.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Cookies på hjemmesiden – hvilke krav gælder?

Indsamling af personoplysninger med cookies på hjemmesiden stiller nye krav. Få her konkrete formuleringer, så du følger reglerne, når potentielle kunder surfer på dit site.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

What type of business should I start in Spain?

Choosing the appropriate business form is an important decision, as it will have an impact on not only the establishment and operation of your company, but also on the financial- and tax treatment of your business. Therefore, we would like to help you find the right business form to ensure that you are off to a good start.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

How to incorporate your business in Spain

Are you considering moving to Spain and start your business there? Or are you looking to set up a Spanish subsidiary to your current (Danish) business or group of companies?
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Må du opsige far, inden han går på barsel?

Som arbejdsgivere ved I godt, at kvinder er særligt beskyttede, når de er gravide. I kender måske ikke reglerne fuldstændigt, men vi oplever helt klart, at I - vores faste erhvervskunder - er opmærksomme på, at der kan være et problem med ligebehandlingsloven, hvis I opsiger en gravid kvinde, og at I skal tale med os først. Men hvad med faren til barnet? (Eller medmoderen som det hedder, hvis man er to kvinder, der skal have et barn sammen – her i artiklen bruger vi blot udtrykket ”faren”).
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Må man opsige en medarbejder inden tiltrædelse?

Nogle gange ændrer en virksomheds virkelighed sig, fra man skriver under på ansættelseskontrakten og til den nye kollega skulle have startet. Men kan man opsige en ny medarbejder allerede, inden vedkommende skal starte? Og hvad koster det?
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Nyt notat fra Datatilsynet

Ny praksis om hjemlen for behandling af følsomme personoplysninger jf. Datatilsynets notat af 7.11.2019. Dataansvarlige skal fra den 7. november 2019 både angive den konkrete hjemmels-bestemmelse i artikel 9 stk. 2 – OG hjemlen i artikel 6.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Hvem står bag anlæg af letbanen?

Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen: Region Hovedstaden og de 11 kommuner: Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er forretningsbetingelser nødvendige for din virksomhed?

Det korte svar er ja. Det følger ikke af loven, at virksomheder burde have deres egne forretningsbetingelser. Men har man ikke sine forrentningsbetingelser klar, kan man risikere bl.a. at selskabet holdes ansvarlig for eventuelle skader på brugerne eller kunder, sene indbetalinger, lange inkasso processer, eller produktmisbrug fra brugerens side.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Den nye ferielov: Med en god køreplan kommer virksomhederne trygt gennem overgangsordningen

Selvom mange virksomheder er godt i gang, er spørgsmålene mange. Med en god køreplan for overgangsperioden kan virksomhederne sagtens komme godt og trygt i mål og være klar til den 1. september 2020, hvor den ny ferielov for alvor træder i kraft.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Virksomhederne skal lave en risikovurdering – skal den se ud på en bestemt måde?

Det korte svar er: Nej – men som dataansvarlig skal du kunne bevise, at risikovurderingen er foretaget.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Hvad skal du gøre i din virksomhed for at beskytte dine medarbejderes personoplysninger?

Læs om GDPR-reglerne, du skal følge, før under og efter ansættelsen.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Må jeg opsige en fleksjobber, der fylder 65?

Svaret er ja! En fleksjobordning er en særlig form for ansættelse. Det forhold, at økonomien i ansættelsen er baseret på tilskud fra det offentlige, har en afgørende betydning, når det kommer til overvejelser om opsigelse af fleksjobberen. Bortfalder tilskuddet som følge af, at fleksjobberen opnår folkepensionsalderen, er det derfor legitimt at opsige vedkommende.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

20 Q&A’s om, hvad den ny ferielov og overgangsordningen betyder for dig

Den ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Fra denne dato vil lønmodtagere overgå til samtidighedsferie – en ordning, hvor ferien afvikles samtidig med, at den optjenes. Men overgangsordningen er allerede i gang, og hvad betyder det egentlig for dig som lønmodtager?
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Amagerbank under konkurs - Dom om erstatningsansvar

Den 26. juni 2019 faldt der i Østre Landsret dom i sagen om Amagerbanks konkurs, og erstatningsansvar for tidligere direktion og bestyrelse, hvor den tidligere ledelse blev idømt at betale erstatning. I denne artikel kan du læse mere om dommen, samt om bestyrelses- og direktionsansvar i pengeinstitutter.
Af Steen Petersen Advokat (H)

GDPR - Slettefrister og forældelse hører ofte sammen

Forældelsesreglerne vil ofte være i spil, når du skal arbejde med slettefrister inden for GDPR. Bliv klogere på slettefristerne år for år i denne artikel.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Uskyldige internetbrugere stævnes for ulovlig download

Mange ulykkelige internetbrugere er blevet stævnet for hævdet ulovlig download og fildeling af pornofilm og spillefilm, og derved krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Hvad skal de sagsøgte gøre?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Mulig skattefrihed ved køb og salg af ejendom i udlandet

Denne artikel giver et generelt overblik over parcelhusregelbetingelserne, da salget af din ejendom i udlandet således kan være skattefrit i Danmark efter danske regler.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Fighter Wing Skrydstrup - Utålelig flystøj fra militære lufthavne i beboelsesområder

Medierne har i april 2019 omtalt de betydelige støjgener fra Flyvestation Skrydstrup, hvor F-35 kampfly, der fra 2023 skal aflyse F-16 fly skal lette og lande.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Persondata på arbejdspladsen

Kan en arbejdsgiver nægte at give f.eks. lønoplysninger om ansatte til en fagforening?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Hvor stor må konfirmationsgaven være? – Kend reglerne for afgiftsfri gaver

Tiden med konfirmationer nærmer sig, og landets konfirmander glæder sig ved tanken om selve konfirmationen og fejringen med venner og familie. Ingen anden festlig begivenhed i livet udløser så store gaver som konfirmationen, men er du bekendt med reglerne for afgiftsfri gaver?
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Den nye ferielov med samtidighedsferie

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Fra denne dato vil alle lønmodtagere overgå til samtidighedsferie – en ferieordning, hvor ferien afvikles samtidig med, at den optjenes.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Forbud mod dobbeltstraf og ulovlig selvinkriminering

Man kan ikke blive straffet to gange for den samme forbrydelse - også kaldet "double jeopardy" eller "ne bis in idem.". Man kan heller ikke samtidig behandle en civil retssag og en straffesag, således at en sigtet person på en gang er fx sagsøgt af de tablidende kunder, der også har anmeldt sigtede til politiet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Bundet på hænder og fødder - transportkorridorer

Medierne har ofte historier om private ejere og erhvervsejendomsejere, der rammes - indirekte og direkte - af det offentliges - ikke fuldbyrdede - planer om anlæg af især motorveje og jernbaner.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Erstatning for det offentliges arealreservationer og transportkorridorer - Hvorfor, hvordan, hvornår? Er alle myndighedsindgreb erstatningsfrie?

Mange ejendomsejerne berøres føleligt og intensivt af det offentliges anførte arealreservationer til senere anlæg af fx veje, jernbaner mv. Sådanne ikke tinglyste reservationer gælder i 10 år og kan forlænges i 10 år derefter og så videre.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvis du ejer bolig i Spanien skal du have nyt testamente

Nye regler betyder, at dit spanske hus eller lejlighed bliver dødsbobehandlet efter spanske regler. Det medfører uoverskuelige konsekvenser for enormt mange danskere. Men et kort tillæg til dit testamente sikrer dig.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Hvad koster det at købe feriebolig i Spanien?

Drømmeboligen i Spanien er fundet, og nu skal der handles, men en bolighandel i Spanien er meget anderledes end i Danmark. Det er nemlig dyrere at købe og sælge en feriebolig i Spanien. Til gengæld er de faste udgifter ved at eje en bolig meget lavere end i Danmark.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Afleveringsforretningen – en hjørnesten i Entrepriseretten

Mange entreprenører og bygherrer kender ikke reglerne der er tilknyttet en afleveringsforretning. En korrekt gennemført aflevering ofte ved en afleveringsforretning kan medføre betydelige fordele for både entreprenør og bygherre. Nærværende artikel vil nærmere beskrive nogle af de synsvinkler henholdsvis bygherre og entreprenør skal have i forhold til afleveringsforretningen.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Persondata – risikovurdering, kortlægning og sletning

I denne artikel kan virksomheder få et indblik i spørgsmål omkring risikovurdering og sletning af data.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Faktatjek om det spanske ferieboligmarked

Det er vores mål at luge ud i fordomme og halve sandheder om det spanske boligmarked. Det gøres bedst ved hjælpe af autoriserede statistikker fra de spanske myndigheder.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Spansk arveafgift

En del danskere har familiemedlemmer, som er bosiddende i Spanien – enten som residente eller ikke-residente.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Kan ledelsen gemme sig for GDPR-reguleringen?

Det bliver svært for de virksomheder, der skal have en revisionspåtegning, for revisor skal rapportere om overtrædelse af GDPR-reguleringen, hvis der er begrundet formodning om, at det kan være ansvarspådragende for ledelsen.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Hvad med pensionen når jeg flytter til Spanien?

Mange klienter er i tvivl om hvad der sker med pensionerne fra Danmark, hvis de flytter til Spanien.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Faste udgifter til din feriebolig i Spanien

Mange af vores kunder spørger, hvad det koster at have fast ejendom i Spanien, og nogle virker lidt bekymrede over, om det vil være en for dyr fornøjelse at have sin egen bolig under sydens sol.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Tidligere PET chef idømt 4 måneders ubetinget fængsel for udtalelser i bogen: 7 år for PET. Udbyttet ved bogsalget blev konfiskeret i den historiske dom

Dommen er uden sidestykke i dansk retshistorie. Tiltalte dømmes for udbredelse af oplysninger, der allerede har været fremme i medier og i offentligheden.
Af Steen Petersen Advokat (H)

7 spørgsmål om arv i Spanien

Et ganske stort antal danskere ejer fast ejendom i Spanien og dermed er der også et stort antal dødsboer, som involverer spanske aktiver.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada
Af Steen Petersen Advokat (H)

Arbejdsmarkedspension og ændringer

Højesteret har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om ændringer i arbejdsmarkedspensioner for allerede indbetalte pensionsbidrag og fx afskaffelse af visse dækninger.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Højesterets dom af 15.1.2019 om Capinordic Bank ledelsens erstatningsansvar for tab på 185 mio kr. på udlånsengagementer

Den 15.1.2019 har højesteret afgjort en de første sager om ledelsesansvar i finanssektoren efter finanskrisen: A, B og C mod Finansiel Stabilitet A/S (Capinordic Bank sagen).
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ny og skærpet lovgivning er trådt i kraft den 1.1.2019 om freds-og ærekrænkelser m.v.

Justitsministeriet har netop udsendt nedenstående meddelelse om Lov nr. 1719 af 27. december 2018 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fra frifindelse i den første Umbrella sag i 2018 om deling af børneporno til Højesterets stadfæstelse den 11.1.2019 af landsretsdom om betinget 40 dages fængsel og tilkendelse af torterstatning på 12.000 kr.

Frifindelse for besiddelse og deling af børneporno i den første landsretsag i Vestre Landsret om unges deling af sexvideo. Bødestraf på 2.500 kr. idømt for blufærdighedskrænkelse.
Af Steen Petersen Advokat (H)

EU- dom er klar: Storbritannien kan fortryde Brexit

Storbritannien kan nu uden accept fra de 27 øvrige EU-medlemsstater fortryde at træde ud af EU.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sikker mail

Fra 1. januar 2019 skal al e-mail kommunikation i den private sektor, der indeholder personfølsomme oplysninger, være krypteret. Er din virksomhed klar?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Pressefriheden i USA- Jim Acosta sagen - 1. og 5. forfatningstillæg - "public watchdog" - medierne som den 4. statsmagt

Har medierne fripas til at overtræde relevante lovgivningskomplekser som led i pressefriheden og mediedækning af samfundsforhold?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Landsretsdom 2018 om pressens adgang til at dække 300 flygtninge/migranters ekstraordinære færd i september 2015 på den sønderjyske motorvej

Vestre Landsret frifandt den 3.10.2018 en foto- journalist, der ikke havde efterkommet politiets påbud om ikke at opholde sig på en af politiet lukket motorvej midt i flygtningestrømmen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ophævelse af lejemål efter almenlejelovens paragraf 90, stk. 1, nr 12 var uberettiget

Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var uberettiget
Af Steen Petersen Advokat (H)

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager - Sigtede skal ikke kunne forhale straffesager

Den 1.7.2018 trådte en række nye bestemmelser i kraft i Retsplejeloven, der især tilsigter at stramme op på den samlede varighed af og sagsomkostninger i straffesager, mulighederne for en sigtet/tiltalt for at skifte forsvarer flere gange, herunder det samlede forsvarersalærs størrelse ved flere forsvarerskift.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Odsherred Kommunens lokalplan for udvidelse af medicinalfabrikken Lundbeck i Lumsås blev den 1.11.2018 ophævet af Planklagenævnet

Lundbecks udvidelse af fabrik i naturskønt område i Lumsås bliver bremset af afgørelse fra Planklagenævnet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Dom 26.10.2018 i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod ledelse og ekstern revision i Eik Bank Danmark A/S

2 direktører og 2 bestyrelsesmedlemmer skal betale en erstatning for uansvarlig långivning i 2009 til Schaumann Properties, mens 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem samt den eksterne revision blev frifundet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Import fra Brasilien af ayahuasca altervin til udøvelse af religiøse ceremonier ikke tilladt ved en religiøs bevægelses - afdeling af Santo Daime - udøvelse af deres religiøse ceremonier i Danmark

Højesteret afgjorde den 26.6.2018 en principiel ankesag om, hvad der skal vægtes tungest: Et verdensomspændende religiøst samfunds adgang til at udøve deres religion via en lokalafdeling i Danmark ved import og indtagelse af ayahuasca altervin, som er beskyttet efter EMRK art 9,1, eller hensynet offentlige sundhed og orden som udmøntet i internationale FN konventioners forbud mod DMT, herunder i dansk lovgivning om euforiserende stoffer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Få "status i sager" om kommunal hjemfaldspligt for tablidende sælgere

Få "status i sager" med tablidende private sælgere som følge af Københavns Kommunes uvarslede ændrede beregningsregler den 1.4.2017 for frikøb af tinglyste tilbagekøbsklausuler(hjemfaldspligt).
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ejerbogen er et krav for ethvert selskab

Ethvert selskab (A/S, ApS, IVS osv) skal have en ejerbog, hvoraf det fremgår, hvem der ejer kapitalandele (anparter eller aktier) i selskabet. Dette gælder således også et ApS med kun en ejer.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Fra den 1. januar 2019 skal I kryptere fortrolige og følsomme personoplysninger, der sendes med e-mail via internettet

Da en sådan praksisændring vil kræve noget tilpasning i den private sektor, har tilsynet besluttet ikke at håndhæve det nye udgangspunkt om kryptering før 1. januar 2019. Den private sektor har således 6 måneder til at indrette sig på den nye praksis.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Frakendelse af dansk statsborgers EU-førerret i 2014

Den danske statsborger blev dømt for spirituskørsel Tyskland, hvilket medførte ny sag i Danmark om frakendelse af førerretten i 3 år fra endelig dom.
Af Steen Petersen Advokat (H)
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Dårligt nyt til arbejdsgivere

Af mange årsager vil en arbejdsgiver normalt sætte sig ned fysisk med en medarbejder der skal opsiges. Det giver mulighed for at forklare hvorfor man opsiger og samtidig have et menneskeligt element med hvor man kan hjælpe den opsagte med at håndte-re den pludselige krise han eller hun nu står i.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hvad sker der med din ferie, når du skifter arbejdstid?

I denne artikel fokuserer vi på skiftet mellem arbejdstid i henhold til ferie. Arbejdsgiver skal tage højde for dette, både for medarbejderens skyld, men også for din egen. Til dette benytter man værktøjet feriedifferenceberegning. Bliv klogere på håndteringen af lignende situationer her.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Kan inkasso betale sig?

Dårlige betalere desværre ikke er et enestående problem; dine udeståender er ikke gået tabt, og det kan godt betale sig at inkassoinddrivelse for under 3.000.
Af Bettina Borre Advokatsekretær

Kan fremtidsfuldmagter misbruges?

Risikoen for misbrug af fremtidsfuldmagter er blevet minimeret ved at en fremtidsfuldmagt både skal underskrives med opretterens Nem-ID, og opretteren skal også møde personligt op hos en notar og have påtegnet sin fuldmagt.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Den naboretlige tålegrænse om generende genskin fra naboens glaserede kurvede tegltag

Højesteret stadfæstede den 16. januar 2018 en landsretsdom, hvorefter en nabo blev dømt til inden 3 måneder at fjerne et voldsomt generende genskin fra hans kurvede glaserede tegltag.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pas nu på

Der er dokumenter, der skal passes bedre på end andre.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hvor stor er din virksomhed?

Betyder det da noget? Ja, det betyder noget i forhold til de krav, som Persondataforordningen stiller til din virksomhed.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Vidste du, at du som lønmodtager ofte kan trække dine advokatudgifter fra?

Hvis du overvejer at køre en sag mod din arbejdsgiver, skal du typisk have pengene op af lommen selv, da du ikke kan få retshjælpsdækning fra forsikringen. Men vidste du, at du ofte kan trække en stor del af advokatudgifterne fra på din selvangivelse? Det gør økonomien en del mere overkommelig.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

TV2s ulovlige statsstøtte

EUD fastslog den 9.11.2017, at reklameindtægter, som var overført fra TV2 via TV2 Fonden fra 1995-2002, udgjorde ulovlig statsstøtte for skønsmæssigt 800 mio. kr.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Du behøver ikke længere finde dig i foreningstvang

Loven om foreningsfrihed blev til fordi der blandt arbejdsmarkedets parter, bl.a. opstod et behov for at kunne sige fra overfor såkaldte eksklusiv aftaler. Altså aftaler der enten sikrede arbejde til en bestemt faggruppe, forudsat de meldte sig ind i en bestemt fagforening, eller hindrede folk i, at få arbejde i bestemte virksomheder, såfremt de ikke meldte sig ind i en bestemt forening.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Hvem er selskabets reelle ejere?

Siden 15. december 2014 har selskaber skulle registrere sine direkte ejere i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen, men fordi selskaber ofte ejes af et eller flere holdingselskaber, er det tit disse der står i ejerregisteret. Pr. 23. maj 2017 blev registreringspligten udvidet, så også de bagvedliggende fysiske ejere skal registreres. Samtidig er det sidste chance for at registrere sine legale ejere.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Ulovlige aktionærlån igen – igen

Der er stor forskel på, hvordan et ulovligt aktionærlån eller kapitalejerlån ophører. De forskellige muligheder, har hver sin skattemæssige betydning og derfor er løsningen man vælger vigtig.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Fuldmagter

Per 1. september 2017 er det blevet muligt at oprette fremtidsfuldmagter. Fordelen ved fremtidsfuldmagter er, at de kan udstedes nu, og anvendes såfremt det bliver nødvendigt.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hvilke regler gælder for direktører?

Der er mange retssager der handler om hvilke regler der gælder for direktører. Typisk opstår tvisten når direktøren fratræder sin stilling. For det er der spørgsmålene kommer: hvor langt opsigelsesvarsel har en direktør? Gælder konkurrenceklausulen vi har aftalt, eller kan direktøren frit lave et konkurrerende firma dagen efter? Og hvad med bonussen? Vi har prøvet at gennemgå nogle af de ting, der typisk bliver til retssager, og ikke mindst komme med vores råd til hvordan man undgår den slags sager ved en forebyggende indsats.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Overgangsordning for ejere med hjemfaldspligt er forkastet

Overgangsordning for ejeres indhentede frikøbstilbud i perioden 1.4.2016-31.3.2017 blev i dag forkastet af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ronaldo vs Hacienda

De spanske skattemyndigheder, Hacienda, sagsøgte i går Cristiano Ronaldo for skattesnyd på 110 millioner kroner. Lionel Messi blev den 24. maj 2017 idømt 21 måneders betinget fængsel for nogenlunde samme forseelse. Find svaret på om Ronaldo nu skal i fængsel nedenfor.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Amagerbankens ledelse foreløbig frifundet

I den 1093 sider lange erstatningsdom afsagt den 12.6.2017 i Lyngby Ret, er ledelsen i den tidligere Amagerbanken blevet frifundet i sagen om erstatning og ledelsesansvar.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Den 23. maj 2017 vedtog Folketinget en ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold”, og hvormed den tidligere lov, Retsvirkningsloven fra 1925, blev moderniseret, er der nye regler fra den 1. januar 2018.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende kommunalforvaltningen i København og omegn

Advokat (H) Steen Petersen rettede den 16. maj 2017 henvendelse til Tilsynet med Kommunalforvaltningen, på vegne af en række ejere af boliger med hjemfaldspligt. Nedenfor kan du læse hans henvendelse.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kan en civil retssag være så principiel, at den kan prøves to gange i retssystemet?

For stridende parter i civile retssager kan det undertiden være svært at forstå, at de ikke kan få appeltilladelse i en tabt retssag, fordi deres sag ikke er fundet principiel.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Udskudt hjemfaldspligt giver ejere problemer nu og i fremtiden

Tinglyst udskudt hjemfaldspligt samt Københavns Kommunes nye og midlertidige frikøbsordning giver de cirka 1500 ejere problemer nu og i fremtiden.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Til de cirka 1500 ejere i Storkøbenhavn og omegnskommuner

Pas på ved jeres frikøb på jeres matrikler af de tinglyste hjemfaldspligter (tilbagekøbsklausuler) efter den 1/4/2017 og i fremtiden.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kommunal beregning af frikøbsbeløb stiller sælgere i vanskelig økonomisk situation

Københavns Kommunes har pr. 1. april 2017 med deres nye beregninger af frikøbsbeløb, bragt sælgere af ejendomme med hjemfaldspligt i meget svære økonomiske forhold. Derfor skrev advokat (H) Steen Petersen den 8. april 2017, følgende mail til Københavns Kommune.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Nu bliver det måske billigere at overtage en familievirksomhed

Folketinget vurderer, at der er ca. 23.000 familieejede virksomheder, der skal igennem et generationsskifte indenfor de næste 10 år.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Vil du tage konsekvenserne af at lave dit eget testamente?

Det er vigtigt at sikre sig selv og sine nærmeste med et testamente. Alle bør gøre det, men i realiteten er det kun få, der får det gjort - og får det gjort ordentligt.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Ansæt fleksjobberne, hvor timebehovet er lavt

Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, men arbejdet ikke har nok timer til en deltidsansat, kan en fleksjobber måske være svaret.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Ransagning i privat hjem var lovlig, nødvendig og proportional i straffesag om skatteunddragelse

Et ægtepar, bosat i Tyskland, var mistænkt for skatteunddragelse på 100.000 euro over 5 år. Deres hjem blev ransaget i 2008, og 5 pc-filer samt konvolut med dokumenter fra klagernes bank blev beslaglagt.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Har funktionærer ret til erstatning fra staten?

Er du som funktionær blevet opsagt før den 1.2.2015, og er du blevet nægtet fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens §2 a stk. 3?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kan min arbejdsgiver bede mig afholde min ferie i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver opsagt eller skifter job, opstår spørgsmålet hvad der skal ske med ikke afholdt ferie. Skal den holdes i opsigelsesperioden eller skal ferien i stedet udbetales? Få svaret her.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

5 gode råd, når du køber bolig på tvangsauktion

Der kan være mange penge at spare ved at købe bolig på tvangsauktion – men pas på, det kan også være risikabelt.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Hvornår kan en arbejdsgiver kræve for meget udbetalt løn tilbage?

Hvis en medarbejder har fået udbetalt for meget i løn, feriepenge, pension eller lignende, opstår spørgsmålet om arbejdsgiveren har ret til at kræve det for meget udbetalte beløb tilbage fra medarbejderen.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Milliarder risikerer at gå tabt i 2017

Gæld bliver typisk forældet efter 3 år jf. Forældelsesloven § 3 stk. 1. Som kreditor skal du derfor være opmærksom på gamle fordringer og nå at få dem bekræftet ved et forlig eller indbragt for retten, inden der er gået tre år fra fordringen opstod
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hvem bestemmer i EU og i Danmark?

Det grundlæggende princip om, at EU-retten har forrang for national lovgivning fik et "skud for boven" ved Højesterets dom 12/2016 i Ajos sagen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Statens erstatningsansvar for langsommelig implementering af EU-ret

Hvornår ifalder en offentlig myndighed et erstatningsansvar over for private efter EU-retten? Højesteret afsagde den 19.1.2017 en principiel dom om ovennævnte temaer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Praktisk ændring af forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen, som den populært kaldes, giver danske arbejdsgivere bedre mulighed for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Lad ikke arven splitte jer ad

Efter flere års arbejde som mediator og advokat med blandt andet testamenter og dødsbobehandling, har jeg i den forbindelse på nært hold oplevet, hvordan arven kan splitte familier ad. Men hvad er det, der gør, at en familiestridighed kan opstå – og hvordan kan man undgå det?
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Dansk indfødsret frakendt som følge af grov svig

Ni højesteretsdommere fandt tiltaltes grove svig ved ansøgning om dansk statsborgerskab så alvorlig, at hans indfødsret blev frakendt. Det stred ikke imod proportionalitetsprincippet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Eftermæle og testamente i en online verden

I en tid som denne, hvor udviklingen af online sociale medier med personlige brugerprofiler eller konti, kan et traditionelt testamente mangle en del.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Retsplejelovens § 368 a om appelbegrænsninger

Selvom der gælder et 2-instansprincip i civil dansk retspleje, indebærer § 368 a, at en landsret på indledende stadier af en ankesag kan afvise en ankestævning.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Tinglyst tilbagekøbsret på grunde - hvad gør køber/ejer/andelshaver fremadrettet?

I forbindelse med salg af grunde i perioden 1915-20 indsatte sælger, f.eks. Københavns Kommune, i grundskøderne bestemmelser om, at der skulle tinglyses deklarationer om tilbagekøb i f.eks. 1995, 2025 etc.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Europæiske menneskerettigheder - på tværs

Formålet med denne artikel er at fremhæve eksempler på de mange danske retsområder, som de europæiske menneskerettigheder griber ind i.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kendte forurettede personer uden adgang til beskikkelse af bistandsadvokat i Se & Hør-sagen.

Procesbevillingsnævnet har imidlertid den 24/9/16 givet tilladelse til, at Højesteret får det sidste ord, efter at byret og Landsret har nægtet de forurettede kendte at få beskikket en bistandsadvokat.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sov i timen - retssikkerhed i straffesag

Højesteret har i vedlagte afgørelse ophævet en 4-2 straffedom efter parternes samstemmende påstande.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fagre nye digitale verden – et tveægget sværd

Teknologiske fremskridt har forsynet alle mennesker med fx internet, Gmail, Hotmail, TripAdvisor, eBay, Amazon, Facebook, Yelp, YouTube, Twitter, Snapshat, Google, ICloud, KeyMe, robotter, EU's GiraffPlus, MantaroBot, Dropbox, apps, mobiltelefoner, hjemmesider og andre digitale redskaber.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pensionist med sommerhus i Danmark, pas på efter nytår!

Dansk advokat med speciale i spansk/danske retsforhold, advarer om skattepligt ved helårssommerhuse.
Af Peter Thykier Cand.jur.

Ledelsesansvaret for årsrapporters rettidige indsendelse

Alle bestyrelsesmedlemmer i et selskab har pligt til personligt og selvstændigt at overholde lovbestemte frister for årsrapporters rettidige indsendelse. De skal aktivt og adækvat følge op herpå inden fristers udløb ellers straffes de med bøde.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Husk testamente hvis du har bolig i Spanien

Mange danskere får en kedelig overraskelse, hvis de ejer feriebolig i Spanien, men ikke har lavet et testamente. Der er stor forskel på den danske og spanske arvelovgivning. Uden et testamente i både Danmark og Spanien, bliver det dyrt og langsommeligt for arvingerne. Med et testamente sikres du og dine arvinger bedst muligt.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

"Dieselgate" brød miljøregler i EU og USA

Audi, VW, Seat og Skoda blev af VW usandt og vildledende markedsført "som grønne biler" med "ren diesel" i USA. Der er foreløbigt rejst erstatningskrav på 100 mia kr mod VW i USA.I første halvår 2016 tjente VW til sammenligning 55 mia. kr. Worldwide berører sagen 11 mio biler.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Dom i Se&Hør sagen kan medføre et retligt dilemma

Aller A/S, en tidligere nyhedschef samt tidligere redaktionschef tilstod den 25/8/2016, at de alle var skyldige i anklagerne, mens øvrige tiltalte nægter sig skyldige.
Af Steen Petersen Advokat (H)

"Hey Mac, you want a coffee?"

Ikke ifølge EU -domstolens dom den 5/7/2016 - McDonald vinder EU -varemærkesag mod MACCOFFEE
Af Steen Petersen Advokat (H)

Didi Chuxin og Uber legaliseres i Kina

Didi Chuxin og Uber- samkørselstjeneste (car - haling Apps) er blevet legaliserede i Kina den 28/7/2016 med ikrafttræden til november 2016.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ulovligt aktionærlån – Hvad gør jeg nu?

For mange ejere af mindre selskaber er det fristende at låne nogle af selskabets penge midlertidigt, hvis privatøkonomien er lidt trængt. Det kaldes ulovlige aktionærlån, og det skal man passe på med!
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Tiltaltes begæring om en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen afvist

4 tiltalte blev frifundet i landsretten for kursmanipulation, men fik afvist deres begæring om en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen
Af Steen Petersen Advokat (H)

Lang sagsbehandlingstid kan medføre nedsat straf

I straffesager sker det, at endelig dom trækker ud på grund af politi, anklagemyndighed og domstolene og/ eller på grund af tiltalte, der måske også skifter forsvarer flere gange. Alle straffesager skal fremmes hurtigt og behørigt og afgøres inden rimelig tid. Ellers forspildes straffens præventive effekt.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ny Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan blive dyr for danske arbejdsgivere

Den 3. juni 2016 blev en ny lov om oprettelse af en Fond for udstationerede vedtaget. Den har til formål at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra et andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som lønmodtagerens arbejdsgiver i udlandet ikke har betalt i overensstemmelse med en afgørelse truffet i det fagretlige system.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Ankestævning afvist på grund af mangel på nye påstande

Højesteret har i juni 2016 stadfæstet Landsrettens afvisning om ankestævning i forældelsessag.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Der er grænser for pressens ytringsfrihed

Det fastslår dom i injuriesag mod Politiken den 21. juni 2016. Byretsdommen bekræfter -atter- at mediernes ytringsfrihed ikke er ubegrænset, uanset emnet i offentliggjorte artikler må antages at have en samfundsmæssig interesse.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Gruppesøgsmål (class actions) har stor succes i udlandet

I Storbritannien og USA ses en række forlig indgået om defekte produkter og misvisende årsrapporter og kvartalsrapporter.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Brexit - remain or leave?

Ved et nej har Storbritanien følgende muligheder
Af Steen Petersen Advokat (H)

Øget offentlig kontrol ved udstationering af lønmodtagere

3. juni 2016 blev EU's håndhævelsesdirektiv om øget sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder vedtaget som lov i Danmark. Håndhævelsesdirektivet og loven indeholder ikke nye rettigheder for udstationerede lønmodtagere.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Rettigheder er den største værdi, når en virksomhed skal sælges

Maskiner og ejendomme var i mange år den største værdi i danske virksomheder. Der findes modeller til at udregne værdien af disse aktiver. Mere end 80 % af værdien af moderne virksomheder, udgøres imidlertid af immaterielle rettigheder. Der er ingen eksakte metoder til opgørelse af denne værdi, når man vil sælge sin virksomhed. Advokaten, foreslår, at du starter et andet sted.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Principiel afgørelse om bonus til funktionærer

Den 27. maj 2016 traf Sø- og Handelsretten en principiel afgørelse om bonus til funktionærer.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Kan jeg fratrække tab på et lån til en tidligere samlever?

Ja, det har du kunnet lige siden januar 2010 ifølge kursgevinstlovens § 14. Tab på lån til samlevere, søskende, andre ”ikke-nære” familiemedlemmer og venner kan fradrages. Men..
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Danmark dømt for ulovlig indirekte forskelsbehandling

I lyset af de seneste dages debat og reaktioner på den skelsættende og principielle dom vil jeg som klager, Biaos, advokat, der har ført klagers sager siden 2003, forsøge at sætte dommen i rette perspektiv.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Varemærker forhindrer Jose Mourinhos ansættelse i Manchester United

Mourinho's tidligere arbejdsgiver Chelsea FC registrerede Jose Mourinhos navn og underskrift som varemærke. Det er en fornuftig strategi, men det spærrer for at Mourinho kan starte som manager for konkurrenten Manchester United FC.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Lader du dig inspirere af andres design?

Det må du i og for sig også, men bruger du andres design f.eks. på din hjemmeside, bryder du reglerne.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Tysk monopol på sportsvæddemål i modstrid med EU-ret

En tyrkisk statsborger bosat i Tyskland blev anklaget for ulovligt at have formidlet sportsvæddemål, men EU-domstolen fastlog bl.a. at de tyske myndigheders tildelingsprocedurer er fiktiv, og der dermed ikke var hold i anklagen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ulovligt at bruge andres tekst og billede på hjemmesiden

Mange store og små erhvervsdrivende bliver overrasket, når de får en regning for at have brugt andres tekster og billeder.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Øv at glemme testamente hvis du har spansk ejendom

Mange danskere glemmer at lave testamente om deres spanske bolig. Det har ubehagelige konsekvenser.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Går Adidas i små sko?

Adidas har sagsøgt danske ECCO sko i USA for at krænke Adidas varemærke - de tre striber. Hvad mener du? Bruger ECCO de tre striber? Tror man, at ECCO-skoen er en Adidas sko?
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Virksomhedsoverdragelse - undgå bøvl med disse populære modeller

I forbindelse med overdragelse af en virksomhed genbruger parterne ofte en gammel kontrakt eller en kontrakt fra nettet - ofte med mange problemer til følge. Men der findes så mange gode modeller for en virksomhedsoverdragelse, som kan spare parterne for mange problemer – og dermed penge.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Bilist uden dansk kørekort slap for straf i en færdselssag om hans franske kørekort, udstedt efter bilisten var frakendt sit danske kørekort i 5 år.

Legalitetsprincippet om klar og tilstrækkelig hjemmel for straf førte i en højesteretsdom fra 2015 til, at den tiltalte blev frifundet - uanset han efter at være frakendt kørekort i 5 år fra 2004 fik udstedt et fransk kørekort.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Danmark og Den europæiske Menneskeretskonvention i Strasbourg-Domstolens Storkammer på 17 dommere

Et Storkammer på 17 dommere behandlede sagen på ny ved en mundtlig forhandling i Strasbourg den 1/4/2015, hvor advokat (H) Steen Petersen atter procederede sagen, Biao mod Danmark, der omtales i en oversigt over vigtige afgjorte og verserende klagesager mod Danmark.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pas på med selvfinansiering ved skattefri aktieombytning

I forbindelse med et generationsskifte havde revisor rådgivet senior om en skattefri aktieombytning med en efterfølgende kapitalforhøjelse af junior i driftsselskabet. Revisor blev erstatningsansvarlig over for senior, der fik tilbagekaldt tilladelsen til den skattefri aktieombytning pga. en efterfølgende ulovlig selvfinansiering. Revisor blev dømt til at betale 5 mio. kr. i erstatning til senior. Senior blev beskattet af en aktieavance på ca. 35 mio. kr.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Bytte, bytte købmand og betalingsstrømme

Mere om renteswaps i andelsboligforeninger, anno 2016
Af Steen Petersen Advokat (H)

Coca Cola kan ikke registrere en flaskeform uden riller som tredimensionalt varemærke

Dette gælder - fastslår EU Domstolen i ny dom - uanset flaskeformen er en videreudvikling af den velkendte colaflaske med riller. Dommen er kulminationen på 2 afslag fra OHIM og Appelkammeret, der begge nægtede registrering pga. manglende og fornødent særpræg.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Deleplatform- virksomheder vinder mere og mere frem: Gomore, Airbnb, Uber m.fl

Taxabranchen og Uber ligger pt. i krig om markedet for erhvervsmæssig persontransport og såkaldt "samkørsel". En udtalelse fra EU Domstolen afventes i Danmark, hvor politiet har sigtet en række Uber chauffører, hvis straffesager også afventer Luxembourg- Domstolens udtalelse. Imens har DI optaget Uber Denmark Software Development ApS i Århus som medlem.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Når dom om advarsel er tilstrækkelig straf

Afhængig af kriminalitetens art og omfang kan strafferettens dommere beslutte, at en tiltalte straffesag skal afgøres med en advarsel - som mildeste sanktion.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Trygt køb af feriebolig i Spanien

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve får et stigende antal henvendelser fra danskere, der drømmer om feriebolig i Spanien. For mange danskere bliver drømmen til virkelighed, og med den rigtige rådgivning, styrer du uden om faldgruberne.
Af Carme Pérez Cot Advokat | Abogada

Domsmand ikke inhabil i skattestraffesag

Højesteret afsagde 5.9. 2012 en dom, der belyser grænserne for inhabilitet hos domsmænd, der er medlemmer af skatteankenævn, og samtidig deltager som domsmænd i straffesager mod en skatteyder.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Dom vedr. Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Opgivet planlagt huslejeforhøjelse i andelsforening under konkurs var ikke utilbørlig i forhold til Nordea.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ekspropriationskommissionens -manglende/mangelfulde- habilitet og uvildighed i klagesager vedrørende Metrobyggerierne

Der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt udpegning og sammensætning af ekspropriationskommissionen i sager om ejeres/lejeres erstatningskrav for skader og tab påført ved de 21 Metrobyggerier i København harmonerer fuldstændigt med almindelige retssikkerhedsprincipper om afgørende myndigheders habilitet og "appearance".
Af Steen Petersen Advokat (H)

En større detaljeringsgrad af interkreditoraftaler må hilses velkommen

Virkningerne af finanskrisen har sat fokus på at rekonstruere/afvikle tidligere tiders investeringsprojekter
Af Steen Petersen Advokat (H)

EPO i Haag- Bioporto-straffesagen - forbud mod insidertrading.

Kan man som aktionær, der på lovlig måde skaffer sig og får en viden om et aktieselskabs væsentlige patentsag ved den europæiske patentmyndighed (EPO), før oplysninger blev kendt på markedet, straffes?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er bevilget fri proces eller privat retshjælpsforsikring en garanti for at vinde den civile retssag?

Svaret er nej. Når sagsøger/sagsøgte har opnået fri proces eller retshjælpstilsagn fra sin forsikring, er det udtryk for, at retssagen må anses at blive ført med rette, fordi der er rimelig udsigt til at vinde sagen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er blokaderetten også en menneskeret - eller strider den mod Den Europæiske Menneskeretskonvention (EMRK)?

Fagforeningers lovlige - ikke ulovlige fysiske - blokader af erhvervsvirksomheder, der giver deres ansatte en ringere overenskomst, end de ansatte er berettiget til, og indgreb fra og over for arbejdsmarkedet generelt og konkret har altid bragt sindene i kog - hos alle aktører og politikerne.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er du blevet rådgivet korrekt om dine højrentegarantier i dine pensioner?

Eller er du blandt de ca. 100.000 kunder, der flyttede i utide?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love - Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner.
Af Steen Petersen Advokat (H)

2 vigtige inhabilitetskendelser fra Højesteret

Højesteret har i 2 kendelser (4-1 afgørelser ) fastslået inhabilitet hos Skifterettens dommere i 2 andelsboligforeningers konkurssager.
Af Steen Petersen Advokat (H)

8 år lang bodelingsretssag i strid med Menneskeretskonventionen (EMRK)

Vestre Landsret har afgjort, at 8 års sagsbehandlingstid var i strid med EMRK, artikel 6 om retssagers afgørelse inden for rimelig tid.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Cibor-rente- og kursmanipulationssager- personsammenfald og interessekonflikter hos sigtede ansatte.

Medierne (2/2014) omtaler sigtede bankansattes mulige dobbeltroller som både Cibor-stillere og aktører i kurshandler med Cibor baserede obligationer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Gode råd om retssagen

En retssag er ofte langvarig og dyr. Ikke bare økonomisk, men også menneskeligt. Det er psykisk hårdt at føre sag eller være sagsøgt. Her er en oversigt over punkter, hvor du kan hjælpe din advokat og dermed dig selv, hvis du skal igennem en retssag.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Gyldigheden af besøgsrestriktioner på plejehjem - anstaltshjemmel- lovændring 2011 i lov om social service.

Folketingets Ombudsmand afgav 6.7. 2010 et endeligt svar på nære pårørendes klage i april 2008 over en kommunes uvarslede besøgsrestriktion af 28.3.2008 vedrørende deres nære familiemedlem, der var beboer på det konkrete plejehjem.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Puma vinder Fashion-sag

Puma vandt for nyligt en sag om beskyttelse af Pumas katte-mærke, selvom konkurrenten havde haft held med at overbevise EU-varemærkemyndigheden om, at deres varemærke ikke kunne forveksles med Pumas.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Forlig med aktionærer i Bank of America(BoA) - fusionen med Merril Lynch i 2009

BoA købte i 1/2009 mæglerfirmaet Merril Lynch & Co med egne aktier til en værdi 19 mia. USD.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU.

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU forordning 883/2004 om koordinering af social sikring.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forbud mod dobbeltstraf

EU- Domstolen præciserer forbuddet mod dobbeltstraf i artikel 50 i EU Charteret om de grundlæggende rettigheder i EU.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Bliv og driv, bliv og skriv, eller going concern eller gone concern?

Bag denne overskrift gemmer sig et ofte forekommende dilemma for selskabsorganerne i virksomheder i fx krise, virksomheder med konflikter i ledelsen og i forhold til revisor.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fakturaer som belåningsobjekter og som alternativ til bankfinansiering af virksomhedsdrift.

En faktura minder om en ultrakort virksomhedsobligation. I USA kommer ca 35 % af virksomhedsfinansiering fra realkredit og banker. I Danmark kommer ca 80 % fra disse kilder og det er kun få danske virksomheder, der finansierer via factoring og salg af deres fakturaer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fejl i BBR om boligers arealstørrelser kan koste ejendomssælgere dyrt

Højesteret har afgjort, at sælger var ansvarlig for at have solgt en bolig på 113 m2, uagtet arealet var 95,7 m2. Dette var en væsentlig mangel, og køber havde krav på 50.000 kr. i afslag i købesummen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Flirting with irrelevance - pass or fail

Lidt om The International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) internationale syn på revisorerklæringer og revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fodboldspilleres privatliv-selvmål-ludomani-mediers ytringsfrihed

En landskendt, islandsk, fodboldspiller anlagde sag mod en avis, journalist og redaktør, fordi avisen og dens webudgave havde omtalt hans privatøkonomi og ludomani.
Af Steen Petersen Advokat (H)

For lange sagsbehandlingstider hos det offentlige i strid med Menneskerettighedskonventionen

Det offentlige udsættes for stadig mere kritik, fordi borgernes og virksomhedernes sager ikke behandles og/eller afgøres inden for rimelig tid. Det er især et problem i de personfølsomme sager, f.eks. inden for familieret, socialret og strafferet, hvor ventetid er belastende og frustrerende, psykisk, fysisk og økonomisk. Problemet gælder ikke kun domstolenes restancer, men også råd og nævn, offentlige styrelser og ministerier.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Frakendelse i erhvervsstraffesager af domfældtes ret til at være direktør eller bestyrelsesmedlem i erhvervsdrivende virksomheder i Danmark og i udlandet.

I de såkaldte "selskabstømmersager" blev flere af de strafferetligt dømte tiltalte også frakendt rette til at være direktør eller bestyrelsesmedlem i et erhvervsdrivende A/S eller ApS i en længere periode eller indtil videre.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Frifindelse af bank for rådgivningsansvar ved udstedelse af garanti i internationale samhandelsforhold (standby letter of credit).

Med dommerstemmerne 3-2 frifandt Højesteret den 13.3.2012 Danske Bank for rådgiveransvar ved at udstede en "remburs" overfor en dansk erhvervskundes samhandelspartners bank i Hongkong. Den danske virksomhed drev virksomhed med import af modestrikvarer fra Fjernøsten.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Fyldestgørende bankrådgivning til kunder om variabelt forrentet flexlån contra omlægning til fastforrentet lån?

Flexlån har variabel - og fortsat lav - rente. En sammenligning af de 2 lånetyper viser således ubestridt, at flexlånere har siddet billigere i deres ejendomme i forhold til ejere med fast forrentede lån.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Får nyskabelsen i dansk selskabsret, tilsynsrådene, nogen praktisk betydning ved den nye selskabslovs ikrafttræden?

Det danske corporate goverrnance kodeks om risikostyring - soft law. Den nye selskabslov (SL), hvoraf dele blev sat i kraft 18.1.2010, samler i 375 paragraffer de hidtidige love om ApS og A/S i een lov.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Nye regler om ansættelsesklausuler pr 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 trådte nye regler om ansættelsesklausuler i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere gyldigt kan indgås konkurrence- og kundeklausuler, medmindre de opfylder nogle specifikke krav i den nye lov.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

De får medspil, modspil - og samspil.

Derfor skal du ikke undlade at tale med din rådgiver og advokat regelmæssigt.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Den europæiske Menneskerettigheds-konvention (EMK) møder nordisk erstatningsret.

I begyndelsen af 2000 aktualiseredes spørgsmålet om, hvorvidt man på grundlag af EMK kunne kræve erstatning for menneskeretskrænkelser ved nationale domstole, hvis der fx ikke kunne rejses krav på andet grundlag end Konventionen.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Anklagemyndighedens ukendskab til gældende EU ret - erstatning til frifundne tiltalte

Vestre Landsret afsagde 12/2/2016 en vigtig dom om erstatning til frifundne tiltalte, jf. Retsplejelovens kapitel 93 a. De tiltalte var danske EU- arbejdstagere, bosat i Tyskland, og med arbejde i Danmark og deres 3 børn, som gik i danske skoler (folke- og friskoler). De havde tilmeldt deres børn på dansk folkeregisteradresse i et hus, købt af børnenes forældre.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvordan fastlægges en fair balance mellem kollektive interesser ved offentlige anlægsarbejder - fx Metro- byggerierne - og borgeres og virksomhedernes private individinteresser?

1. De verserende naboklagesager (august 2013) i Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) vedrørende miljø- og helbredsgener for de mange naboer til de 21 Metrobyggerier dokumenterer klart konflikten mellem kollektive hensyn og virksomheders og borgeres ret til ikke at få deres hverdag og arbejdsliv ødelagt ved uafbalancerede, uproportionale, samt meget indgribende, intensive og følelige nabogener.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvor flexibel er du, pantekreditor og din ejendom?

- om muligheder for forlængelse af Flex 1 lån m.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvorfor gives fri proces ikke til anke af en tabt civil byretssag?

Fri proces nægtes ofte til at anke en tabt civil sag med fri proces.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ikke ansvar for hensigserklæring i årsberetning om opfyldelse af selskabets gæld

Ejerne af aktiekapitalen i et selskab havde afgivet en erklæring i Selskabets årsberetning for 1998/1999 om, at Selskabets bestyrelse og ejere vil sørge for den nødvendige kapital til selskabets fortsatte drift og fremadrettede udvikling.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Island ikke forpligtet til at betale 30 mia. kr. tilbage

Island er ikke forpligtet til at betale 30 mia. kr. tilbage til 350.000 kunder i Storbritannien og Holland efter netbanken, Icesaves, økonomiske sammenbrud i 2008.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Journalisters skjulte optagelser i privat hjem

Journalisters skjulte optagelser i privat hjem for at afdække ulovlig handel med hunde godkendt af Højesteret i 3-2 dom.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Husk persondataloven

- ved f.eks. evt. overvågning af ansatte, whistleblowerordninger og personlighedstester. Personlighedstester må kun iværksættes, når Datatilsynet har sagt god herfor, fordi virksomheder registrerer personfølsomme oplysninger ved disse tests.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad betyder det, at en afsagt dom er med dissens?

Både i civile retssager og i straffesager ses undertiden domme, hvor en eller flere dommere som mindretal har afgivet deres mening om dommens udfald, der afviger fra, hvad flertallet af dommere er nået frem til.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad er en "bailout" ?

Bail Out ses ofte anvendt under finanskriserne siden 2007, herunder subprime loan krisen på ejendomsmarkedet i USA og ved Regeringens redningspakker til forskellige låneinstitutioner, Fannie Mae, Freddie Mac (USD 200 billion) og fx AIG, som ansås for "too big and too global" og derfor blev reddet af Staten.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad er retssikkerhed for borgere og erhvervsvirksomheder?

Retssikkerhed er ikke et entydigt begreb. Man taler ofte om hjemmels- eller legalitetskravet i det materielle retssikkerhedsbegreb som betingelse for at foretage myndighedsindgreb, f.eks. kontrolbesøg.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad gør jeg som boligejer, når min grund er forurenet?

Jordforureningsloven (JFL) fra 2000 pålægger regionerne at kortlægge ejendomme på vidensniveau 2, når der er en høj grad af sikkerhed for forurening og risiko for helbred ved mere følsom arealanvendelse, og/hvis drikkevandsressourcer er truede.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvilke retlige reaktionsmuligheder har private investorer?

Hvilke retlige reaktionsmuligheder har private investorer, som efter investering i 10 mands kommanditselskabs (K/S) projekter om udbud af f.eks. fast ejendom og skibe opdager, at investeringsprospekter er urigtige og/eller vildledende?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forbud mod fortjeneste ved andelsboligsalg skabte store problemer i 2014

A/B Grøndalsvænge har været genstand for intensiv medieomtale i 2014. Baggrunden er åbenbart, at en landinspektør i vistnok 2012/2013 i forbindelse med overvejelser om omdannelse af A/B Grøndalsvænge til ejerforening opdagede ikke aflyste avance-servitutter i selve grundskøderne fra 1915 ff
Af Steen Petersen Advokat (H)

Læs årsrapportene grundigt, før du investerer!

Som privat investor løber man altid en risiko ved at investere i virksomheder- med eller uden professionel rådgivning.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ledelse og revisor

Vi sætter atter fokus på de 3 selskabsorganers ansvar: Direktør, bestyrelse og revisor i aktieselskaber. De 3 selskabsorganers funktion og ansvar og deres indbyrdes rollefordeling har betydning for forståelsen af, hvad de hver især faktisk og retligt kan blive/selv gøre sig bekendt løbende med under deres normale arbejde.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sagen er Bøf- "Jensens" som varemærke og forretningskendetegn

Højesteret fandt i dom af 19/9/2014, at Jensens Fiskerestaurant i Sæby ikke måtte bruge navnet "Jensens" i sin firmabetegnelse, som varemærke eller i sin markedsføring. Det var forveksleligt med "Jensens Bøfhus."
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sagkyndige i retsplejen - Sø- og Handelsretten - Højesteret - ændring af domme

Medierne omtaler (august 2014) hvilke procenter, der kan udledes af diverse statistikker for ændring af landsretters og Sø- og Handelsrettens domme i landets øverste domstol, Højesteret.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Salg af finansielle instrumenter til forbrugere i Norge.

Den norske Højesteret har i Rt.2012.355 fundet en sådan salgsaftale gyldig, uanset der kunne rejses tvivl om uvildigheden og boniteten af en banks investeringsrådgivning. Flertallet på 4 af 5 dommere inddrog ikke øvrige ugyldighedsregler, værdipapirhandelsrettens krav om god forretningsskik og direktivet om om urimelige vilkår i forbrugeraftaler. Man anvendte alene aftalelovens paragraf  36 på 2 aftaler om lånefinansierede investeringer i indeksobligationer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Selskabers, ledelsers og aktionærers menneskeretsbeskyttelse.

Den europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev 1/7/1992 en væsentlig bestanddel af dansk ret. Menneskeretsdomstolen i Strasbourg (EMD) fortolker EMRK med tillægsprotokoller dynamisk, i nutidens lys for at sikre effektiv gennemførelse af rettighederne. På EU plan spiller Char-teret om Grundlæggende Rettigheder også en vigtig rolle, men behandles ikke her.
Af Steen Petersen Advokat (H)

"Simple" kommuneswaps, valutaspekulation, risikoafdækning og kommuneansvar.

Swap aftaler kan konkret være fornuftige, hvis en kommune vil holde sine renteudgifter nede og samtidig gardere sig mod for store udsving i løbende betalinger.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Skadelidtes erstatningskrav i straffesager - adhæsionsproces

Skadelidte eller offeret for en forbrydelse kan undertiden selv via anklager eller i visse typer af straffesager med professionel hjælp fra sin beskikkede bistandsadvokat opgøre sit erstatningskrav under straffesagen mod tiltalte.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Skærpes bestyrelsesansvaret og/eller krav og indhold af bestyrelsesarbejdet?

Bankkriserne i Danmark, sammenholdt med boligboblen, konkurser og kreditstramninger, og den fortsatte recession stiller storeckrav til virksomheders bestyrelser og direktører.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Skal al appeladgang ved domstolene afskæres/begrænses i civile retssager i fremtiden?

Hvor går den fair balance mellem civile appellanters retssikkerhed og hensynet til ikke at overbelaste retssystemet med "ikke vigtige" og "ikke principielle" (kværulant) retssager.
Af Steen Petersen Advokat (H)

SKAT: Henstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D

Afslag på henstand til kontanthjælpsmodtager med betaling af restskat for 2011, indregnet i forskudsskat for 2013, evt. også i strid med Grundlovens p. 75, stk. 2.
Af Steen Petersen Advokat (H)

SKAT's fejlagtige vurderinger af grundværdier

Konsekvenser for boligejere af Skats forkerte og u proportionale ejendomsvurderinger - stigning på 49 % eller mere fra 2009 til 2011- tilbagekøbsservitutter - frikøb - forbud mod ejendomsavance.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Spin: Centralt vidne sigtet i Skattekommissionssagen- forbud mod ulovlig selvinkrimering og udsigt til en retfærdig rettergang?

Den tidligere spindoktor er nu sigtet på et tidspunkt, hvor han som ikke sigtet har forklaret sig for undersøgelseskommissionen i skattelækagesagen, og senere skal afgive forklaring igen om relaterede forhold.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Tinglyste tilskudsdeklarationer fra 1923 giver problemer for Andelsboligforeninger i København og Omegn

Deklarationen var lyst på andelsforeningens ejendom som betingelse for at modtage kommunalt tilskud til opførelse af boliger til sociale formål.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kan man altid anvende sit eget navn som forretningskendetegn?

Personnavne udgør, hvad man kalder ”naturlige varemærker”. Man kan anvende sit personnavn som varemærke, d.v.s. som kommercielt kendetegn for sine varer og tjenesteydelser. I mange brancher ses netop, at ejeren navn også er firmanavn.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ejendomme med hjemfaldspligt slipper for skattesmæk

Københavnske ejendomme med hjemfaldspligt eller tilbagekøbsret for Københavns Kommune slipper nu for skattesmæk ved vedtagelse af nye lokalplaner.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Virksomheders rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder - EU dom i C c 617/10- dom 26/2/2013- Hans Åkerberg Fransson- straffesag om skattesvig - dobbelt straf.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hvad betyder Hovedstadens kommende letbane Ishøj - Lundtofte for netop din private bolig og som nabo til Banen?

En del ejendomme må forventes eksproprieret mod erstatning. Men erstatning er ikke altid "fuld" erstatning. Hvorfor og hvad gør ejer så?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Menneskeretskrænkelser skal afgøres i Danmark – ikke Strasbourg

Danmark mangler regler, hvorefter der nationalt kan gives fornøden økonomisk og ikke økonomisk oprejsning til personer og virksomheder, hvis civile sager har taget for lang tid i retssystemet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Menneskerettigheder i familieretten - en (delvis) ukendt by i Rusland?

EMRK, art. 8 og Børnekonventionens art. 3 og art. 12 spiller oftest sammen med familieretten.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Metrobyggeriers nabostøj og andre miljøgener

Hvordan står ejere, andelshavere, lejere juridisk og økonomisk -  nu og i fremtiden?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Menneskerettighedsbeskyttelsen i Danmark i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK)

Friheds- og menneskerettigheder får stadig større betydning for borgere, myndigheder og erhvervsvirksomheder i Danmark.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Menneskerettighedskonventionens (EMRK) betydning for sociale rettigheder

EMRK indeholder ikke egentlige sociale rettigheder om f.eks. ret til arbejde eller forsørgelse.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Metrobyggeriet - Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for erstatning

Metrobyggeriet i København de næste år – Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for at få erstatning for naboulemper, omsætningstab m.m.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Av, av, av - pas på med selv at overdrage din virksomhed

Nogle tror at tidligere anvendte kontrakter kan genbruges når de skal sælge deres virksomhed. Lad være med at genbruge gamle kontrakter.
Af Nicholas Ørum Keller Partner | Advokat (L)

Udenlandske banker betaler store bøder for rentemanipulation

"In modern banking cheating can be automated- Heads I winn, tails you lose." Sådan lyder overskrift på Brooke Masters artikel i Financial Times den 21/11/2015.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Mediation - Et alternativ til retssager

En retssag er normalt langvarig og dyr. Ikke bare økonomisk, men også menneskeligt. Det er psykisk hårdt at føre sag eller være sagsøgt. Derfor kan vi anbefale dig at overveje at få løst uoverensstemmelsen ved mediation
Af Steen Petersen Advokat (H)

Menneskeretsdomstolen på afveje med sin dynamiske fortolkningsstil?

Jacob Mchangama, chefjurist hos Cepos, havde den 19.2.2009 en kronik i Berlingske med titlen: International Domstol tager magten. Han foreslår bl.a., at medlemslandene bør vedtage en tillægsprotokol, der lægger en kraftig dæmper på Strasbourg Domstolens (EMD) dynamiske fortolkningsstil: Domstolen skal i fremtiden kun holde sig til en ren ordlydsfortolkning.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Sådan behandler du personaleoplysninger korrekt

Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven. Det er ikke afgørende, om oplysningerne om de ansatte opbevares (registreres) i et edb-register. Også opbevaring i personalesager eller i ringbind eller på anden systematisk vis er omfattet.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar.

En bestyrelse i et selskabs kontrolhierarki er et overordnet ledelsesorgan, bestående af medlemmer, der er valgt eller udpeget hertil. Bestyrelsen vil normalt have en formand, undertiden en næstformand.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Transport til arbejde tæller som arbejdstid

En dom fra EU-domstolen fastslår, at transporttid fra hjemmet til den første kunde er arbejdstid. Det samme er transporttiden fra sidste kunde og retur til hjemmet.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Generationsskifte af selskaber

Salg af virksomheden eller generationsskifte presser sig på i rigtigt mange virksomheder. Begynd i god tid.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste forretningskendetegn?

Dit forretningskendetegn er blandt andet det som gør det muligt at skelne mellem dig og dine konkurrenter.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Succesfulde ejerskifter er afgørende for dansk økonomi

Seks ud af ti af landets mindre virksomheder skal ejerskiftes inden for ti år, men 40 procent har ingen plan for, hvordan det skal lykkes - og uden en plan er risikoen for lukning overhængende
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Bestyrelsesansvaret er ikke en by i Rusland

Et selskabs organer består ofte af en direktion, en overordnet bestyrelse, samt en ekstern revision. Hvert organ har deres helt egne - lovfæstede og aftalte - pligter og derfor deres særskilte straf- og erstatningsansvar i et selskabs kontrolhieraki. Disse organer skal helst kunne samarbejde optimalt. Men uden at de - bevidst eller ubevidst - udvisker grænserne for det enkelte organs ansvar og pligter. ”Skomager bliv ved din læst” gælder også for selskabets organer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Højesterets dom i Memory Card Technology A/S

Medierne har skrevet en del om nævnte dom og frifindelse af bl.a. revisorerne, på trods af, at de fandtes ansvarlige for dårlig regnskabsaflæggelse.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Højesterets dom om injurier

I en 5-2 dom på over 60 suder dømte Højesteret Bent Jensen for en række strafbare udsagn, mens andre udsagn fandtes straffrie.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ulovlig streaming af 80 tv -kanaler udløser 60 dages fængsel og erstatning på 100.000 kr.

Det er strafbart at streame ulovligt og fx lægge 80 tv-kanaler tilgængelig for alle på sitet whargarbl.dk.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Husk at sikre dig retten til firmanavnet i tilfælde af konkurs

Oparbejdelse af et firmanavn eller et ”brand” kræver år og mange markedsføringskroner.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Nyt på arbejdsmiljøfronten

Der er netop vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven der betyder at det bliver nemmere at være frivillig i Danmark. Arbejde der har karakter af frivilligt arbejde i almennyttige foreninger undtages fra kravet om arbejdspladsvurderinger(APV) og organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO) i arbejdsmiljøloven. Men det frivillige arbejde vil fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Private arbejdsmails - læk af erhvervshemmeligheder

Højesteret har i nedennævnte dom fastslået, at en ansats private mails i den konkrete sag og situation, kan læses af arbejdsgiver.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Det kan blive dyrt at indlevere regnskaberne for sent

Der er to frister, der er gældende. Den ene frist er fristen for indsendelse af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen. Den er uændret inden 1. juni 2015. Den anden frist er indberetningen til SKAT. For indkomståret 2014 er selskabers frist for indsendelse af selvangivelsen til SKAT inden 1. september 2015.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Godt nyt til funktionærer

Har funktionærer været ansat i mere end 12 år samme sted, har de fra 1. februar 2015 ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget – hvad enten medarbejderen kan og vil på pension – eller fortsætte med at arbejde .
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Slut med overdragelse til +/- 15 % af ejendomsværdien?

Det har været ”god latin” siden Værdiansættelsescirkulæret af 1982, at skatteyderne havde et retskrav på denne mulighed for at overdrage ejendomme til +/- 15% af ejendomsværdien. Synspunktet var, at det må være det offentlige, som må bære risikoen for, at ejendomsvurderingen nogenlunde svarer til markedsprisen.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Sådan beskattes crowdfunding

Crowdfunding er en særlig måde at finansiere projekter på gennem sit netværk. Der er ikke lavet særlige skatteregler for crowdfunding. Det er derfor de almindelige skatteregler, der gælder. Hvad det betyder skattemæssigt afhænger af hvilken type crowdfunding, der bruges. Det betyder derfor meget, hvilken type Crowdfunding der vælges, så der ikke kommer ubehagelige skattemæssige overraskelser hen ad vejen. Der er typisk 4 former for Crowdfunding.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Mine, dine og vores børn - moderne sammenbragte familier

Moderne sammenbragte familier med mine, dine og vores børn er blevet mere almindeligt i Danmark. Dog er der mange danskere, der ikke har taget stilling til hvordan arven skal fordeles. Det kan ofte skabe store konflikter.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Elever har krav på overenskomstløn- og løngoder

Som elev har du krav på overenskomstløn og løngoder herunder pensionsbidrag, selvom hverken du eller din virksomhed er organiseret. Det slår en nylig højesteretsdom fast.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Forhøjelse af lejen for erhvervslokaler kan være kompliceret

En nylig højesteretsdom har afgjort, at en udlejer ikke kunne få forhøjet lejen for sine erhvervslokaler til markedslejen.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Krig på internettet og i cyberspace - hvordan er retssikkerheden?

Politiken bringer 3/1/15 en interessant artikel om de - juridiske og politiske - vanskeligheder, som den digitale verdensorden skaber for de fysiske stater, som evt. udsættes for elektroniske angreb fra andre stater med det formål at påvirke de angrebne staters politik.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Om børsprospekter og andre prospekter som tillidsskabende dokumenter over for en vid og ubestemt kreds af investorer

Konkursen i OW Bunker A/S har sat fokus på investorernes reaktionsmuligheder efter tab af deres investeringer.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Lock mod British Gas: provisionslønnet ansat havde krav på grundløn og provision i sin ferie - opfylder dine ansættelseskontrakter disse EU krav?

En salgskonsulent hos British Gas blev aflønnet med grundløn og månedlig udbetalt provision, beregnet ud fra realiserede salg i forudgående optjeningsperiode. Under Locks ferie fik han udbetalt løn og provision for den forudgående optjeningsperiode, men indgik under sin ferie ikke i virksomhedens nye salgsaftaler, fordi han ikke udførte arbejde i ferien. Som følge heraf fik han efter sin ferie udbetalt en betydeligt lavere løn end normalt.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forældrekøb

Ved forældrekøb køber man en ejerbolig til sit barn, betaler alle udgifter i forbindelse med bolighandlen, for derefter at udleje ejerboligen til sit barn, der betaler husleje til forældrene. Et forældrekøb foregår som en helt almindelig bolighandel.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

28 års-reglen deler vandene i Højesteret og i Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

Et Storkammer på 17 dommere behandlede sagen på ny ved en mundtlig forhandling i Strasbourg den 1/4/2015, hvor advokat (H) Steen Petersen atter procederede sagen. Hvordan skal reglen fortolkes, og virker den efter hensigten? Som det er nu, betyder det, at en indfødt dansker over 28 år har ret til at hente en ægtefælle fra udlandet til Danmark, hvorimod man som udlænding skal vente i 28 år, fra den dag man er dansk statsborger til at hente en ægtefælle til Danmark. 4 dommere er tilfredse med reglen – 3 dommer mener den er diskriminerende. 28 år er nu ændret til 26 år (2015)
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forældrekøb af ejerlejlighed via eget selskab

Pas på med fastsættelse af værdien ved ”forældrekøb”, når det er et familieselskab, der overdrager en ejendom til hovedaktionærens børn.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Har I sikret hinanden?

Et ”Ja” i kirken eller på rådhuset er ikke altid nok til, at I har sikret hinanden bedst muligt. Mange glemmer det juridiske aspekt af at være ægtefolk.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Ny forbrugeraftalelov indeholder ændrede regler for nethandel

Den nye forbrugeraftalelov træder i kraft d. 13. juni 2014 og indeholder især nye regler for nethandel.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Med æren i behold

Lidt om straffelovens injurie/ ærekrænkelsesbestemmelser og forholdet til Den europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) artikel 10.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Skal du fyre en medarbejder? – Sørg for at det bliver gjort korrekt.

Afskedigelse af en funktionær skal altid ske i så god tid, at opsigelsesvarslet kan være udløbet, inden funktionæren har optjent ret til yderligere opsigelsesvarsel, og altid til udgangen af en måned. Dvs. der f.eks. ikke kan opsiges i 6. måned med 1 måneds varsel, men funktionæren skal opsiges i 5. måned.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Langvarige sigtelser og afklaring af tiltalens indhold

Straffesagens endelige afgørelse inden rimelig tid. Sigtede er undertiden fanget i en juridisk limbo.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Vidners ansvar og pligter i civile retssager og straffesager.

Indkaldes man som vidne i en retssag eller straffesag skal man møde i retten og forinden have genopfrisket sin viden og erindring om sagen. Det sidste kan ofte være svært, hvis de forhold, vidnet skal udtale sig om, ligger flere år tilbage, men pligten består.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pas på med afskedigelse ved sygdom/handicap

Det er et praktisk vigtigt område, hvor vi ser mange sager, men det er også et svært område.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Klage og Anke

Der findes en række forskellige instanser både inden for og uden for retssystemet, hvor man kan klage, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet. Er man blevet uretfærdigt behandlet i selve retssystemet, kan man ofte også klage over det
Af Steen Petersen Advokat (H)
Af Steen Petersen Advokat (H)

Ingen forhåndsaftaler om økonomisk kompensation ved separation/skilsmisse

Det er ikke muligt for ægtefæller at lave forhåndsaftaler med hinanden omkring økonomisk kompensation i tilfælde af en separation/skilsmisse.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Pas på med skønnede udgifter ved køb af bolig

Hvis de skønnede udgifter til f.eks. fællesudgifter, ikke passer med de aktuelle tal, og ejendomsmægleren ikke har taget forbehold for ændringer, kan det medføre, at ejendomsmægleren kommer til at betale forskellen som en godtgørelse.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat
Af Steen Petersen Advokat (H)

Hjemfaldspligt på private ejendomme iht tinglyste servitutter - "pest eller kolera" - kan ejer/andelshaver gøre noget?

En pligt for dagens ejere/andelshavere til at tilbageskøde deres grunde og evt. ejendomme til deres konkrete kommune og til en ofte yderst billig pris anno servituttens dato for 100 år siden, er dagens virkelighed for mange privatpersoner anno 2013.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Lov om finansiel virksomhed (FIL)- uforsvarlig långivning og uansvarlig kreditvurdering - erstatning og straf.

En gennemgang af retspraksis viser, at det ikke er let at opnå domfældelse for uforsvarlig långivning.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Er e-mails en skriftlig opsigelse?

Opsigelse skal ske skriftligt i følge Funktionærlovens § 2 stk. 7. Er en email en skriftlig opsigelse?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Hvordan fungerer den nye alderdomsopsparing?

Få klar besked om alderdomsopsparing
Af Steen Petersen Advokat (H)

Lidt om jordforureningslovens formål og virkninger

Mange ejendomskøbere - og sælgere har fået sig en slem forskrækkelse og tillige "økonomiske smæk",når den solgte/købte ejendom efter salg/køb pludselig af en Region (tidligere et amt) er blevet indberettet på vidensniveau 2 som alvorlig forurenet.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Pensionsopsparing i ferieboligen

Mange mennesker placerer deres pensionsopsparing i aktier og obligationer – for eksempel gennem forskellige investeringsforeninger.
Af Peter Thykier Cand.jur.

Afskedigelse efter 120 sygedage - hvordan tæller man?

En kontorassistent blev ansat i 2004 i en vognmandsforretning. Den 25. marts 2008 blev hun afskediget med henvisning til 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Undgå ubehagelige overraskelser ved boligkøb

Boligkøb er oftest den største investering i dit liv. Imidlertid kan en bolighandel være forbundet med mange faldgruber.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

En erfaren strafferetsadvokat - en vigtig støtte for sigtede under efterforskningen og den efterfølgende retssag

Hvad gør man, hvis man får tilsigelse fra politiet om at møde på politistationen til afhøring?    Hvorfor skal jeg ikke underskrive politiets gengivelse af min forklaring i politirapporten?   Hvorfor kan det altid betale sig for mig at konsultere en uvildig strafferetsadvokat inden min afhøring?   Hvor længe kan man være sigtet?   Kan man få erstatning, hvis sigtelse opgives/ frafaldes?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Nye regler for erstatningsferie

Fra 1. maj i år er der nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom efter påbegyndt ferie:
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Pensionsægtepagt

Der er nu gået ca. 5 år siden de nye regler om deling af pensioner ved separation og skilsmisse trådte i kraft. Alligevel har mange endnu ikke fået oprettet en pensionsægtepagt.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Advokatpålæg - når retten er sat

Det sker undertiden, at stridende parter i en retssag ikke kan opnå offentlig fri proces eller privat retshjælpsforsikring til dækning af advokat- og andre retssagsudgifter.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Konkurrenceklausul med funktionærer

Nogle virksomheder har særlig behov for at beskytte forretningshemmeligheder, og det kan de gøre ved at udarbejde og revidere konkurrenceklausuler for deres særligt betroede medarbejdere
Af Steen Petersen Advokat (H)

Jernbaner og menneskerettigheder - En Case

Det er antageligt i strid med både Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten, at Trafikstyrelsen har reserveret over 300 grunde til en påtænkt ny jernbane mellem Ringsted-Køge og København.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers videregivelse af intern viden

Højesteret har den 14.5.2009 afsagt dom i en principiel sag vedr. den usikkerhed, der bestod om ovennævnte emne.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Forsvarsadvokatens store betydning

De fleste kender situationen fra film og tv: Politiet anholder og sigter en mistænkt for en forbrydelse og oplyser vedkommende om, at han/hun ikke har pligt til at udtale sig. Det, mistænkte siger, kan bruges mod ham/hende under politiets efterforskning og en evt. efterfølgende kriminalretssag.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Bortkomne pantebreve - mortifikation

Har man hus eller ejerlejlighed, hvor man har betalt lån ud, som enten har været sikret ved pantebrev eller ejerpantebrev, er det vigtigt at man sikrer sig, at pantebrevet er blevet aflyst af tingbogen, eller at man er i besiddelse af pantebrevet i original.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Når du skal bygge om - hvad gør man med forsinkelser?

Spørgsmålet om, hvordan man håndterer forsinkelser fra sin håndværkers side i forbindelse med et byggeri, besvares forskelligt alt efter om forsinkelsen drejer sig om at få håndværkeren til at aflevere byggeriet eller få håndværkeren til at udbedre mangler, som er blevet påvist af husejeren under afleveringen af byggeriet.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hvordan reklamebeskytter jeg min virksomhed?

Du kan bede om at få din virksomhed reklamebeskyttet.
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)

Køb af andelsbolig - pas på aftaleindgåelsen

Når man forhandler om salg af en andelsbolig, skal man passe meget på med ikke at komme til at afgive bindende tilbud på et grundlag, som ikke er helt afklaret.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Køb af bolig på tvangsauktion

Selv om nogle af nøgletallene for udviklingen i økonomien ser ud til at være på vej den rigtige vej vil antallet af tvangsauktioner formentlig stige eller være på et meget højt niveau i det næste år. Årsagen er, at der typisk er en periode på omkring et halvt til trekvart år fra ejeren af ejendommen undlader at betale et afdrag på gælden, til tvangsauktionen holdes.
Af Sajitha Sureshkanna Partner | Advokat

Gift dig med en udlænding, men tænk dig om.

Det er blevet mere almindeligt blandt danske statsborgere at gifte sig med en person, der er født og opvokset i et fremmed land, også med personer fra oversøiske lande. Mange finder sig en udenlandsk ægtefælle på rejse i udlandet, under udstationering eller lignende, og også internettet har gjort det almindeligt at mødes i cyberspace og derefter besøge hinanden og efterfølgende gifte sig.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hjælp – vi skal skilles, men ejendommen er mindre værd, end da vi købte den.

I en krisetid, som den vi nu har oplevet i de sidste par år, kan det være endnu vanskeligere end normalt for boligejere at opløse parforholdet og dele boet - hvad enten man er gift eller ej.
Af Claus Rehl Advokat (H)

De nye regler om lægeerklæringer

Fra 1. januar 2010 er der kommet nye regler om lægeerklæringer.Der findes nu 4 typer af erklæringer:
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hvordan prissættes en virksomhed?

Både ved almindeligt salg af en virksomhed, men også i forbindelse med generationsskifte, vil et af de første spørgsmål være, hvad virksomheden er værd.
Af Peter Thykier Cand.jur.

Betalingspåkrav - en forenklet inkassoproces

Den forenklede inkassoproces er en nem og billig måde at opkræve gæld på og som et alternativ til at føre inkassosag ved civilretten, har den vundet stort indpas.
Af Claus Rehl Advokat (H)

Hæfter du som arbejdsgiver for dine medarbejderes parkeringsafgifter?

Hvis din ansatte får en parkeringsbøde skal du som arbejdsgiver da betale den?
Af Wivi H. Larsen Advokat (H)
Revisornetværk

Er du revisor, og vil du have bedre styr på dine databehandleraftaler samt blive opdateret på den ny ferielov? 

Ret&Råd Glostrup inviterer til gå-hjem-møde eksklusivt for revisorer. Her vil vi gennemgå, hvordan revisorer i deres arbejde skal forholde sig til persondataloven/GDPR og den nye ferielov.

Læs mere her
Arv, testamente og fuldmagter

Et kursus i arvereglerne. 

Hvordan sikrer ægtefæller eller papirløse par hinanden bedst muligt? Hvad med dine, mine, vores børn og arv? 

Næste kurser afholdes:

Tirsdag den 7/9 kl. 16.30

Onsdag den 13/10 kl. 16.30

Tirsdag den 9/11 kl. 16.30

Tirsdag den 7/12 kl. 16.30

Tirsdag den 14/12 kl. 16.30Læs mere her
Den nye ferielov

Har du overvejet, hvad der skal ske med dine ansattes feriepenge, som skal indefryses i forbindelse med overgangen til den nye ferielov? Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Men allerede fra den 1. september 2019 skal du beslutte, hvad der bedst kan betale sig for din virksomhed.

Afholdes efter aftale

Læs mere her
Arealreservationer og transportkorridorer i Danmark
Er du fuldkommen retsløs som lodsejer boende i og som nærliggende lodsejer og nabo til de ikke tinglyste, og stærkt belastende, transportkorridorer, herunder vedr. Ring 5 på Sjælland?
Læs mere her
Persondataforedrag

Hvad betyder de nye regler for håndteringen af persondata for din virksomhed? Hvordan bliver I compliant? Hvilke medarbejdere bør inddrages?

Afholdes efter aftale

Læs mere her
Familietjek hos Ret&Råd Advokater

Få et familietjek, og få en individuel gennemgang af juraen i din situation.

Book møde efter aftale

Læs mere her
Foredrag for boligkøbere

At finde drømmeboligen er skønt. Desværre oplever flere, at boligdrømmene udvikler sig til et mareridt, fordi papirarbejde og spekulationer tager overhånd.

Afholdes efter aftale

Læs mere her
Bestyrelsesansvaret i en nøddeskal

På kurserne om bestyrelses- og revisoransvarets skønne byrder vil læren af hidtil afgjorte domme vurderes og fremtidens ledelsesansvar i forskellige brancher gennemgås. 

Udskudt grundet coronavirus

Læs mere her
EU menneskerettigheders store betydning i Danmark

På kurserne om EU menneskerettigheders store betydning, kommer vi ind på hvordan EMRK siden 1992 har udgjort en vigtig bestanddel af dansk ret.

Afholdes efter aftale.

Læs mere her
Miljø og jordforurening

I kurserne om miljø og jordforurening vil vigtige spørgsmål om forurenede ejendomme og konkrete retssager belyses. 

Afholdes efter aftale.

Læs mere her

”En god, direkte og ukompliceret kontakt med en stor faglig bredde.”  Michael Læssøe - CFO

Hurtig og konkret rådgivning, hver gang.“ Henrijette Lindholm - Group HR Manager & Group HR Business Partner 


Personlig og kompetent rådgivning, især på personaleansættelsesområdet, hvor advokaterne har sat sig ind i vores arbejdsområde og virksomhed generelt for at yde den bedste rådgivning. Vi føler os altid godt klædt på efter rådgivning fra dem.Mia Knudsen - Finance Manager"Steen Petersens seriøsitet, omhu, nærvær, stærke processkrifter og hans professionelle engagement under større retssagsforberedelse, selve proceduren og afhøring i retten reddede 9 sagesløse investorer fra tab." - Peter Knudsen, talsmand for de vindende sagsøgere. Se dommen her (Den principielle dom er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2012. 2719 SHD)"I used to be a tax partner at KPMG here in the UK and I often had to explain UK tax concepts to colleagues in overseas offices (including Denmark).  I have been very impressed with how quickly Wivi Larsen understood the UK side of this particular transaction" - Head of Tax Advisory i et større engelsk rådgivningsfirma

"Jeg har været yderst tilfreds med Wivi Larsens rådgivning og støtte i hele forløbet. Hun har været en stor del af fortjenesten for at vi opnåede et tilfredsstillende resultat i den endelige købsaftale – hvilket også er erkendt hos modparten. Jeg kan roligt sige, at jeg fremadrettet vil anbefale Wivi til andre, og at jeg gerne vil benytte hende som min advokat fremover i andre juridiske sammenhænge" - Hans Ohrt, Seacon A/S 

Tusind tak for hjælp og omsorg. Det har været guld værd og har hjulpet mig videre. Jeg må sige at jeg er dybt imponeret af advokat Wivi H. Larsens tilgang og professionalisme. Jeg følte mig meget tryg, hvilket også gjorde at jeg kunne holde fokus og målrettet arbejde mod vores "ønskeseddel" - Pia Laugesen

"Vi har i forbindelse med et generationsskifte haft stor glæde af Wivis assistance. Wivi har ydet kvalificeret faglig rådgivning, og vi har gennem hele processen følt os trygge, på trods af at der har været mange mulige udfald. Heldigvis er vi nået i mål på en positiv måde, og udgangspunktet for et godt fremtidigt samarbejde med de nye ejere, blev skabt hos Ret&Råd i Glostrup." - Pia Kruse, Kruse A/S


"Jeg havde imidlertid stor glæde af advokat Wivi H. Larsens faglige viden, både på det skattemæssige og juridiske område, og det lykkedes hende under stort tidspres at få aktierne købt til min fulde tilfredshed. Jeg kan kun give hende mine bedste anbefalinger." - Frank Højgaard, Firebrand Training A/S

”Der har været bump på vejen med useriøse ejendomsmæglere, og så skal man levere mange oplysninger til de spanske myndigheder. Ret&Råd har guidet os smertefrit gennem den noget bureaukratiske proces. Køreplanen er blevet fulgt og vi er blevet informeret gennem hele processen” - Bent Skovgaard-Petersen