Jeannette Würtz

Advokat (L)

Faglig profil

Jeannette er uddannet jurist ved Aalborg Universitet, og har en diplom i ledelse samt arbejdsmiljøuddannelsen. Jeannette har tidligere arbejdet med ledelse i den offentlige sektor i en længere årrække.

Jeannette har siden 2022 haft møderet for Landsretten, og har ført en række sager ved både byret og Landsret.

Grundet Jeannettes erfaring rådgiver hun virksomheder og ledere i HR-Jura ud fra både en teoretisk og praktisk vinkel. Hun varetager en bred vifte af opgaver inden for det ansættelses- og arbejdsretlige felt, herunder udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter, rådgiver om funktionærret, ligebehandling, afskedigelse samt ansættelsesretlig lovgivning generelt.

Specialer

  • Ansættelses- og arbejdsret
  • Arve- og familieret
  • Retssagsbehandling
  • Insolvens/rekonstruktion

Jeannette arbejder med både privat- og erhvervskunder. Indenfor erhvervsretten arbejder Jeannette med konkursboer og rekonstruktioner samt rådgiver private og virksomheder med økonomiske udfordringer.

Indenfor det privatretlige felt, har Jeannette erfaring med ægtepagter, testamenter, fuldmagter, skilsmisse og bodelinger, forældremyndighedssager og dødsbobehandling.

Jeannette rådgiver endvidere indenfor køb af fast ejendom.

Medlemsskaber

Jeannette er medlem af Danske Insolvensadvokater, og er i gang med en længere tilrettet insolvensuddannelse ved Danske Advokater, der forventes færdig efteråret 2024.

Særlige poster

Jeanette har siden 2022 været medlem af Dronninglund Golfklubs bestyrelse.

Jeannette underviser derudover i ansættelses- og arbejdsret, forvaltningsret og konflikthåndtering ved UCN, University College Nordjylland.