Kim Mouritsen

Advokat

Faglig profil:

Jeg er specialiseret inden for landbrugsret og handel med vindmøller. Jeg arbejder således primært med køb/sag af landbrugsejendomme og vindmøller, forpagtning, generationsskifte, selskabsstiftelse og konkurs/rekonstruktion. 

Min sekretær er Mette Øhlenschlæger.

Se min LinkedIn-profil.

Bestalling og møderet:

Beskikkelse i 2009

Uddannelse:

Cand.jur. fra Århus Universitet 2005

Andet:

Underviser advokater, advokatsekretærer, sagsbehandlere mv. indenfor Landbrugsret.

Hverv:

Formand for Danske Landbrugsadvokater.

Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.

Medlemsskaber:

Jeg er medlem af