Omstødelseskrav – kurators værktøj til at sikre ligedeling blandt kreditorerne

Har din virksomhed modtaget et omstødelseskrav fra kurator i et konkursramt selskab, eller tilbyder en nødlidende debitor dig betaling før tid eller med et usædvanligt betalingsmiddel? Er du usikker på, hvordan du skal håndtere det?

En kurators opgave er bl.a. at gennemgå det konkursramte selskabs (ud)betalinger de sidste måneder før fristdagen (den dato konkursbegæring blev indgivet til Skifteretten), for at afklare, om der er sket en forfordeling af en eller flere kreditorer på de andre kreditorers bekostning, og/eller om der på anden vis er nogle usædvanlige betalingsmønstre.

Finder kurator sådanne ”mistænkelige betalinger” vil kurator tage kontakt til ledelsen i det konkursramte selskab og/eller modtageren af pengene for at få afklaret hændelsesforløbet. Finder kurator, at betalingen er omstødelig efter reglerne i konkurslovens kapitel 8, vil der blive rejst et omstødelseskrav – altså et krav om tilbagebetaling til konkursboet – mod dig/din virksomhed som modtager af betalingen.

Hvad skal du gøre?

Bliver du/din virksomhed mødt af et sådant krav, og er det ikke åbenlyst at beløbet skal betales tilbage til konkursboet, da bør du kontakte din advokat for rådgivning.

Hvorvidt du/din virksomhed er forpligtet til at betale beløbet tilbage afhænger nemlig i mange tilfælde af din viden (eller burde viden) om det konkursramte selskabs økonomiske problemer, og havde du ikke nogen anledning til at kende til konkursen, så er der i mange tilfælde ikke hjemmel til at kræve beløbet betalt tilbage til konkursboet, hvilket konkret for dig betyder, at du kan beholde den fulde indbetaling og dermed ikke blot skal nøjes med at være kreditor i konkursboet med udsigt til enten ingen dækning eller dækning i form af en mindre dividende i konkursboet.

Ydermere afhænger det af efter hvilken bestemmelse i konkursloven omstødelse sker, om du ”blot” skal fralægge dig den berigelse du har fået ved den omstødelige betaling, eller om du skal betale erstatning til konkursboet efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Er der tale om et større – og måske usikkert – omstødelseskrav kan det derfor godt betale sig at søge bistand hos din lokale Ret&Råd advokat, som kan hjælpe dig med at klarlægge din retsstilling og – hvis det måtte være relevant –indgå i forligsdrøftelser med kurator om størrelsen på et evt. omstødelseskrav.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.