Erhvervsrådgivning hos Ret&Råds erhvervsadvokater

Ret&Råd har en vision om at være erhvervslivets foretrukne lokale rådgiver. Det betyder, at du hos Ret&Råds erhvervsadvokater er sikret en rådgivning, der tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for dig og din virksomhed.

Fast ejendom
Foreninger og Fonde
Retssag
Virksomhedsrådgivning

Seneste artikler

Markedsrente og betydningen af renter i lånedokumenter ved tinglysning og for domstolene

Domstolene forbeholder sig med Rentelovens § 7, Tinglysningslovens § 8 og § 42f og Forbrugerlånsvirksomhedslovens § 11a at gribe ind overfor renten i lånedokumenter, regulere aftalte renter og afvise dokumenter fra tinglysning medmindre det dokumenteres at renten svarer til markedsrenten
Af Jens Hessel Advokat (H)

Hvornår er der tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen?

Højesteret har i en afgørelse fra 20. januar 2021 i en konkret sag afgjort, at der godt kan være tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen, selvom der reelt set ikke var sket en fysisk forringelse af den pågældende installation. Det kan betale sig at være kritisk over for forsikringsselskabet.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Husk særejet som selskabsejer

Et særeje kan sikre, at selskabets værdier så vidt muligt er intakte og uberørt i tilfælde af en selskabsejers skilsmisse eller dennes ægtefælles død. Det gælder om at sikre selskabsejeren et økonomisk råderum til at kunne fortsætte driften af selskabet så økonomisk uberørt som muligt.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Find erhvervsadvokat

Find hurtigt og nemt din Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med den rådgivning, du har brug for.
Find erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat hos Ret&Råd

Erhvervsadvokater hos Ret&Råd kan hjælpe både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner med deres juridiske udfordringer. En erhvervsadvokat hos os kan rådgive om erhvervsejendomme. F.eks. om ejendomsadministration, entreprise og byggeri, fejl og mangler, køb og salg, leje & udlejning. En erhvervsadvokat kan også rådgive om foreninger og fonde. Det være sig andelsboligforening, fonde, forening og ejerforening. Vores erhvervsadvokater kan også rådgive om en retssag, dens forløb, syn og skøn og voldgift. Endelig kan en erhvervsadvokat levere decideret virksomhedsrådgivning. Det kunne typisk være om ansættelse og medarbejdere, finansiel rådgivning, inkasso, kontrakter & aftaler, konkurs & betalingsstandsning, virksomhedsoverdragelse og virksomhedsoprettelse.

Læs mere om en erhvervsadvokat hos Ret&Råd her på sitet eller tag fat i et af vores kontorer for at bestille en tid for noget rådgivning.