Virksomhedsrådgivning

Som erhvervsdrivende bliver du løbende mødt af udfordringer og sager, du skal tage stilling til. Der skal bl.a. udarbejdes kontrakter, du skal vide noget om bestyrelsesarbejde, og der kommer nye og reviderede love, som du skal forholde dig til. Med én af Ret&Råds erhvervsadvokater som din faste sparringspartner, er du aldrig alene. Vi rådgiver bl.a. om: 

Ansættelse & medarbejdere
Finansiel rådgivning
Inkasso
Kontrakter & aftaler
Konkurs & betalingsstandsning
Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoprettelse

IT & E-handel

IT og E-handel er et område, som er præget af både komplekse kontrakter og indgående offentligretlig regulering. Der er derfor vigtigt at kende kende reglerne eller benytte en rådgiver.

Læs mere her
Advokatinkasso

Har din virksomhed svært ved at inddrive udeståender? Ret&Råd hjælper dig med dine inkassosager.

Læs mere her
Landbrug

Det kræver erfaring og indsigt i både lovtekst, praktik og psykologi at rådgive landbruget. Ligeledes kræver det overblik og en pragmatisk tilgang, når løsninger skal findes og fremdriften sikres. Hos Ret&Råd sikrer vi, at kunden får den bedste rådgivning året rundt.


Læs mere her

Ansættelse & medarbejdere

Som virksomhed, er det vigtigt at have styr på reglerne vedr. ansættelse og medarbejdere. Hvis ikke, du har det, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Læs mere her

Kontrakter & aftaler

Få styr på dine kontrakter og aftaler - de er din virksomheds fundament.

Læs mere her

Artikler relateret til virksomhedsrådgivning

Hvordan står din medejer, hvis du dør?

Hvis man ikke tager stilling til, hvad der f.eks. skal ske med ens kapitalandele i et selskab, når man dør, risikerer de øvrige medejere, at det er den afdøde ejers ægtefælle og børn, der overtager kapitalandelene i selskabet.
Af Cathrine Hesse N. Jensen Advokatfuldmægtig

Skal du opsige en syg medarbejder?

Hvad var det nu med 120-dagesreglen, og er der andre særlige forhold, som kan spille ind? Der er mange ting, man skal sætte sig ind i, når en syg medarbejder skal opsiges.
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Virksomhedsejeren i en skilsmissesituation – kan man med fordel ”lurepasse”, når værdierne skal fordeles?

Man er som ægtefælle nødt til meget tidligt at svare på, om man vil udtage sin virksomhed – og har man først sagt nej, kan beslutningen som udgangspunkt ikke omgøres. Med andre ord kan man ikke gennem længere tid vente for at se om et bestemt aktiv senere under bobehandlingen stiger eller falder i værdi.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Find advokat med speciale i virksomhedsrådgivning

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med virksomhedsrådgivning.
Find advokat