Virksomhedsrådgivning

Som erhvervsdrivende bliver du løbende mødt af udfordringer og sager, du skal tage stilling til. Der skal bl.a. udarbejdes kontrakter, du skal vide noget om bestyrelsesarbejde, og der kommer nye og reviderede love, som du skal forholde dig til. Med én af Ret&Råds erhvervsadvokater som din faste sparringspartner, er du aldrig alene. Vi rådgiver bl.a. om: 

Ansættelse & medarbejdere
Finansiel rådgivning
Inkasso
Kontrakter & aftaler
Konkurs & betalingsstandsning
Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoprettelse

Lønkompensation

Ifbm. coronakrisen har staten gjort det muligt for virksomheder at søge lønkompensation. Ret&Råds advokater med speciale i ansættelsesret har udarbejdet en guide i PDF, der giver dig overblikket over virksomhedens muligheder.

Find guiden her
Advokatinkasso

Har din virksomhed svært ved at inddrive udeståender? Ret&Råd hjælper dig med dine inkassosager.

Læs mere her
Landbrug

Det kræver erfaring og indsigt i både lovtekst, praktik og psykologi at rådgive landbruget. Ligeledes kræver det overblik og en pragmatisk tilgang, når løsninger skal findes og fremdriften sikres. Hos Ret&Råd sikrer vi, at kunden får den bedste rådgivning året rundt.


Læs mere her

Ansættelse & medarbejdere

Som virksomhed, er det vigtigt at have styr på reglerne vedr. ansættelse og medarbejdere. Hvis ikke, du har det, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Læs mere her

Kontrakter & aftaler

Få styr på dine kontrakter og aftaler - de er din virksomheds fundament.

Læs mere her

Artikler relateret til virksomhedsrådgivning

Fremtidsfuldmagt – en enkel og billig ”forsikring” for virksomhedsejere

Ofte taler vi om fremtidsfuldmagter i personlig sammenhæng, men erhvervsmæssigt kan det have lige så stor relevans. Det kan nemlig være en rigtig god måde at sikre din virksomheds drift, hvis du skulle være ude af stand til at træffe beslutninger for en periode.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvad betyder pålagt afholdelse af ferie i opsigelsesperiode?

Ferieloven er ændret. Det har betydning for den ferie, som en opsagt lønmodtager kan pålægges at afholde i opsigelsesperioden. Den nye ferielov anvender nemlig et samtidighedsprincip og ikke længere et optjeningsprincip. Det betyder, at ferie optjenes løbende og kan afholdes af lønmodtageren allerede den efterfølgende måned.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Selskabsformen IVS er snart fortid

Den 15. oktober 2021 lukker staten alle IVS’er, der ikke er omdannet til ApS. Hvis du endnu ikke har fået omdannet dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, så kan Ret&Råd hjælpe dig. Regeringen besluttede tilbage i 2019, at selskabsformen iværksætterselskab skulle afvikles inden for en to-årig periode. Fristen for afvikling eller omdannelse er derfor den 15. oktober i år.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Find advokat med speciale i virksomhedsrådgivning

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med virksomhedsrådgivning.
Find advokat