Virksomhedsrådgivning

Som erhvervsdrivende bliver du løbende mødt af udfordringer og sager, du skal tage stilling til. Der skal bl.a. udarbejdes kontrakter, du skal vide noget om bestyrelsesarbejde, og der kommer nye og reviderede love, som du skal forholde dig til. Med én af Ret&Råds erhvervsadvokater som din faste sparringspartner, er du aldrig alene. Vi rådgiver bl.a. om: 

Ansættelse & medarbejdere
Finansiel rådgivning
Inkasso
Kontrakter & aftaler
Konkurs & betalingsstandsning
Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoprettelse

Lønkompensation

Ifbm. coronakrisen har staten gjort det muligt for virksomheder at søge lønkompensation. Ret&Råds advokater med speciale i ansættelsesret har udarbejdet en guide i PDF, der giver dig overblikket over virksomhedens muligheder.

Find guiden her
Advokatinkasso

Har din virksomhed svært ved at inddrive udeståender? Ret&Råd hjælper dig med dine inkassosager.

Læs mere her
Landbrug

Det kræver erfaring og indsigt i både lovtekst, praktik og psykologi at rådgive landbruget. Ligeledes kræver det overblik og en pragmatisk tilgang, når løsninger skal findes og fremdriften sikres. Hos Ret&Råd sikrer vi, at kunden får den bedste rådgivning året rundt.


Læs mere her

Ansættelse & medarbejdere

Som virksomhed, er det vigtigt at have styr på reglerne vedr. ansættelse og medarbejdere. Hvis ikke, du har det, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Læs mere her

Kontrakter & aftaler

Få styr på dine kontrakter og aftaler - de er din virksomheds fundament.

Læs mere her

Artikler relateret til virksomhedsrådgivning

Partnerselskabet – Det bedste fra to verdener

Hvis man ikke ønsker at hæfte for mere, end der er skudt ind i virksomheden, og samtidig ønsker at anvende virksomhedsskatteloven, kan man vælge at drive virksomhed i partnerselskabsform.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvordan skal dine ansatte dokumentere sygefravær?

Når en funktionær er syg, opstår for arbejdsgiveren ofte det spørgsmål, hvilke krav arbejdsgiveren kan stille til dokumentation for sygefraværet.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar

Bestyrelsen har en vigtig overordnet ledelses- og tilsynsfunktion. Den skal gerne fremme effektivitet og hjælpe direktionen med at være målrettet og værdiskabende. Men hvad siger selskabsloven om rammerne for bestyrelsens arbejde?
Af Steen Petersen Advokat (H)

Find advokat med speciale i virksomhedsrådgivning

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med virksomhedsrådgivning.
Find advokat