Derfor bør du oprette testamente

For mange er det svært at forholde sig til livets afslutning og dermed også svært at tage stilling til, hvordan arven efterfølgende skal fordeles mellem de efterladte. Men der er flere grunde til, at det er en god idé at oprette et testamente.

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du engang dør. Og du skåner din familie for at tage stilling til fordeling af arv . Det samme gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed. Et testamente betyder også, at behandlingen af dødsboet  kan foregå problemfrit, og at din arv ikke belastes unødigt af afgifter. Din advokat kan også forudse de situationer, som du ikke selv har tænkt over. Det betyder, at testamentet er dækkende næsten uanset, hvordan dine familieforhold udvikler sig.

Opret et testamente - klik her

Præcis hvordan dit testamente skal udformes, afgøres af dig. Din advokat kender reglerne og skaber det nødvendige overblik, så du får det bedst tænkelige grundlag
at beslutte dig på.

Du bør skrive testamente hvis:

  • Du ønsker en anden arvefordeling, end den der fremgår af arveloven. Det kan f. eks. være, at du ønsker at sikre din ægtefælle en bedre retsstilling, end den arveloven giver, eller du ønsker at sikre din samlever. Det kan også være i det tilfælde, hvor du ønsker at sikre nogle børn på bekostning af andre
  • Du ønsker at indsætte en særejebestemmelse i forhold til dine arvinger
  • Du ønsker at oprette et afgiftsbesparende testamente.

Hvor stor en del af arven kan jeg bestemme over ved testamente?

Arveloven opererer med 2 grundlæggende begreber, henholdsvis tvangsarv og friarv. Ved tvangsarv forstås den arvedel, der ikke kan rådes over ved testamente. Tvangsarvinger er ægtefælle og livsarvinger (børn og børnebørn m.v.). Tvangsarven udgør ¼ af dit bo.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over dit bo ved testamente. Det er vigtigt at bemærke, at din samlever hverken er tvangsarving, eller i øvrigt legal arving i henhold til arvelovens bestemmelser. Ønsker du derfor, at din samlever skal arve dig, er det nødvendigt at oprette et testamente. 

Hvordan opretter jeg testamente?

Det er vigtigt at have overblik over både juridiske regler og praktiske konsekvenser, når der skal oprettes testamente. Især fordi du jo ikke selv kan forklare hvad du egentlig ønskede den dag testamentet skal bruges. Fejl eller tvetydigheder kan derfor i bedste fald medføre en omkostningstung retssag ved skifteretten, og i værste fald bliver testamentet tilsidesat eller fortolket i modstrid med det du egentlig ønskede.

Vi har bred erfaring inden for arv og testamente, og din lokale Ret&Råd-advokat sikrer, at dit testamente opfylder lovens krav og rent faktisk er udtryk for det du ønsker skal ske med det du efterlader dig.

Opret et testamente

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Tvangsarv & friarv

Når du skal tage stilling til, om du skal oprette et testamente eller ej, er der mange forhold, som du bør overveje. Du skal bl.a. tage med i dine betragtninger, at du ikke selv kan bestemme over hele den formue, du efterlader dig. I arveloven er der nemlig en bestemmelse om tvangsarv, som betyder at en del af din formue skal gå til din ægtefælle og livsarvninger.
Læs mere her

Oprettelse af testamente

Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er derfor at oprette dit testamente med hjælp fra en advokat.
Læs mere her