Få hjælp af en advokat til dit testamente

Testamente

For mange er det svært at forholde sig til livets afslutning, og dermed er det også svært at tage stilling til, hvordan arven efterfølgende skal fordeles mellem de efterladte. Men der er flere grunde til, at det er en god idé at oprette et testamente.

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan din arv skal fordeles, når du engang dør. Og du skåner dine efterladte fra at tage stilling til fordeling af arven. Det samme gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed, og ikke har tænkt på virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte

Et testamente betyder også, at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit, og at din arv ikke belastes unødigt af afgifter. Din advokat kan også forudse de situationer, som du ikke selv har tænkt over. Det betyder, at testamentet er dækkende næsten uanset, hvordan dine familieforhold udvikler sig.

Opret et testamente - klik her

Læs mere på vores hjemmeside omkring testamente:

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 70 20 70, hvis du har spørgsmål til dit testamente eller din arv. Du kan også bruge vores kort til at finde din lokale advokat. Du kan læse vores artikler omkring Arv & Testamente, vores brochure om Arv eller læse mere om, hvad der sker i dødsbobehandlingen i brochuren Ved dødsfald.

Hvad skal mit testamente indeholde?

Præcis hvordan dit testamente skal udformes, afgøres kun af dig. Din lokale advokat kender reglerne og skaber det nødvendige overblik, så du får det bedst tænkelige grundlag at beslutte dig på. Din advokat er desuden underlagt reglerne om efteruddannelse, så du kan være tryg ved, at din advokat også kender til nyeste gældende lovgivning. 

Du bør skrive testamente hvis:

  • Du ønsker en anden arvefordeling, end den der fremgår af arveloven. Det kan f.eks. være, at du ønsker at sikre din ægtefælle en bedre retsstilling, end den arveloven giver, eller du ønsker at sikre din partner en del af din arv, hvis I er ugifte samlevende. Det kan også være i det tilfælde, hvor du ønsker at sikre nogle børn på bekostning af andre.
  • Du ønsker at indsætte en særejebestemmelse i forhold til dine arvinger.
  • Du ønsker at oprette et afgiftsbesparende testamente.

Lad en Ret&Råd advokat hjælpe med testamentet

Hvor stor en del af arven kan jeg bestemme over ved testamente?

Arveloven opererer med 2 grundlæggende begreber, henholdsvis tvangsarv og friarv. Ved tvangsarv forstås den arvedel, der ikke kan rådes over ved testamente. Tvangsarvinger er ægtefælle og livsarvinger (børn og børnebørn m.v.). Tvangsarven udgør en fjerdedel af dit bo.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over dit bo ved testamente. Det er vigtigt at bemærke, at din samlever hverken er tvangsarving, eller i øvrigt legal arving i henhold til arvelovens bestemmelser. Ønsker du derfor, at din samlever skal arve dig, er det nødvendigt at oprette et testamente. 

Hvordan opretter jeg testamente?

Det er vigtigt at have overblik over både juridiske regler og praktiske konsekvenser, når der skal oprettes testamente. Især fordi du jo ikke selv kan forklare hvad du egentlig ønskede den dag testamentet skal bruges. Fejl eller tvetydigheder kan derfor i bedste fald medføre en omkostningstung retssag ved skifteretten, og i værste fald bliver testamentet tilsidesat eller fortolket i modstrid med det du egentlig ønskede.

Vi har bred erfaring inden for arv og testamente, og din lokale Ret&Råd-advokat sikrer, at dit testamente opfylder lovens krav og rent faktisk er udtryk for det du ønsker skal ske med det du efterlader dig.

Opret et testamente

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Tvangsarv & friarv

Når du skal tage stilling til, om du skal oprette et testamente eller ej, er der mange forhold, som du bør overveje. Du skal bl.a. tage med i dine betragtninger, at du ikke selv kan bestemme over hele den formue, du efterlader dig. I arveloven er der nemlig en bestemmelse om tvangsarv, som betyder at en del af din formue skal gå til din ægtefælle og livsarvninger.
Læs mere her

Oprettelse af testamente

Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er derfor at oprette dit testamente med hjælp fra en advokat.
Læs mere her