Generationsskifte

En god forberedelse øger sandsynligheden markant for, at du opnår det bedst mulige resultat ved generationsskifte.

Det er vigtigt, at du sammen med dine rådgivere lægger en præcis strategi for, hvordan generationsskiftet af din virksomhed skal foregå. Nogle af de spørgsmål, du og din rådgiver skal svare på, er:

  • Er der behov for finansiering?
  • Er der foretaget risikoafdækning?
  • Er organisationen og produktporteføljen trimmet?

Hvilke værdier er der i din virksomhed?

Det er vigtigt, at junior overtager virksomheden i bedst mulig stand.

Du kender din virksomhed bedst og bør af hensyn til junior lave en grundig risikovurdering – og en forretningsplan i samarbejde med junior – inden overdragelsen. Brug en advokat, der er specialist i salgejerskifte og generationsskifte. Rigtig rådgivning øger salgsværdien.

Glidende generationsskifte

Et generationsskifte er ikke besværligt – det kræver blot nøje planlægning.

Det kan være en fordel at begynde i god tid – gerne tre-fem år inden generationsskiftet skal være fuldt gennemført. Årene kan bruges til gradvist at overdrage virksomhedens aktiver og til at lære virksomhedens nye ejer op. Sådan et glidende generationsskifte er også til fordel for virksomhedens kunder. Du hjælper desuden dig selv og din familie ved at planlægge et generationsskifte nu. Hvis du skulle blive ramt af pludselig sygdom, ulykke eller død, vil det være en lettelse i en svær tid for dine efterladte, at der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med virksomheden.

Generationsskifte mens du endnu er i live

Afhænder du virksomheden til et medlem af familien eller gennemfører et generationsskifte, mens du er i live, er der flere muligheder:

Generationsskifte til ægtefælle

Du kan overdrage til din ægtefælle, uden at du skal betale avanceskat. Reglerne følger af kildeskatteloven.

Kombinerer du dette med en gave, og/eller arveforskud, der er afgiftsfri, til din ægtefælle, kan denne løsning i visse tilfælde være god.

Generationsskifte til børn, børnebørn og anden nær familie

Ved generationsskifte til børn, børnebørn eller anden nær familie er der en række valgmuligheder. Vigtigst er valget af, hvordan du ønsker at få beskattet den fortjeneste, som du vil få. Du kan vælge at afregne skatten i forbindelse med overdragelsen, eller du kan vælge at lade overtageren overtage skatteforpligtelsen. Dette kaldes overdragelse med succession.

Valget har indflydelse på overtagerens afskrivningsmuligheder, gaveafgiftens/boafgiftens størrelse og andre forhold. Du kan benytte reglerne om succession, når du generationsskifter til et nært medlem af familien. Løsningen kræver medvirken af en rådgiver, ligesom du som regel bør indhente et bindende svar hos skattemyndighederne.

Generationsskifte af et kapitalselskab

Driver du din virksomhed i selskabsform, eller vælger du i forbindelse med et generationsskifte en langsigtet strategi, ved at omdanne din virksomhed til et selskab, har du en lang række relevante valgmuligheder.

For eksempel kan du helt eller delvist overdrage kapitalandele til børnene, sælge kapitalandele til et holdingselskab eller lave en A- og B-model, dvs. du får A-aktier med ret til at få udbytter udbetalt forlods til udligning af selskabets værdi, og junior får B-aktier, der først får udbytte, når den aftalte værdi på selskabet er betalt. Det er en populær model ved generationsskifter.

Du kan også vælge at spalte kapitalselskabet (fission), og samtidig dele aktiviteterne mellem dit og juniors selskab, du kan lave en forudgående skattefri aktieombytning for at få et holdingselskab, du kan udlodde mest muligt til dit holdingselskab, så driftsselskabet bliver billigere at overtage mm.

I visse tilfælde skal du opfylde særlige betingelser, for eksempel have en tilladelse fra skat. De vil ofte knytte betingelser til tilladelsen, herunder at kapitalandelene ikke må videresælges i en 3-årig periode. Bl.a. derfor er det også godt at tage fat på et generationsskifte i god tid.

Særeje for junior

Kombinerer du generationsskiftet med en særejegave fx til brug for stiftelse af juniors holdingselskab, så kan du tillige sikre, at virksomheden bliver særeje for junior og ikke skal deles med juniors ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. Det er vigtigt, at virksomheden kan køre videre selv efter en skilsmisse.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.