Lene Astrup Treffer

Advokat (H)
v/Susan Sørensen & Lene Astrup Treffer I/S Lene Astrup Treffer, CVR 37515957
CVR 37515957
Advokat (H) hos

Faglig profil:

Advokat Lene Astrup Treffer (H) er specialiseret i Familie-arveret, Ansættelsesret samt private ejendoms-/bolighandler.

Jeg har praktiseret som advokat i Nordjylland siden 2000, og jeg har stor erfaring og meget specialiseret viden inden for mine specialer:

 • Ansættelsesret
 • Bopæls-og forældremyndighedssager
 • Samværssager i Familieretshuset
 • Bodeling & Ægtefælleskifte
 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Fuldmagter & Fremtidsfuldmagter
 • Behandling af dødsboer
 • Privates ejendomshandler

I mit virke som advokat, er det vigtigt for mig at yde en rådgivning, der er til at forstå og som giver værdi for dig her og nu, såvel som en tryghed fremover.

Jeg er udpeget som Bobehandler i Ægtefælleskifter af Skifteretten i Aalborg, og har på den baggrund et indgående kendskab til bodelingssager.

Som specialist i Ansættelsesret yder jeg rådgivning både til virksomheder og til de ansatte, også om direktørens retsforhold. 

I 2020 blev jeg uddannet mediator, og jeg tilbyder konfliktløsning ved mediation/mægling.

Jeg er udnævnt som censor ved retssagsprøven på advokatfuldmægtiguddannelsen og har selv stor erfaring med retssager også i familieretssager.

I flere år har jeg arbejdet med overdragelse af fast ejendom, primært med rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Jeg har derfor stor erfaring med ejendomshandler i Aalborg, Nørresundby og omegn.

Uddannelse:

 • Mediator i 2020
 • Møderet for Højesteret i 2013
 • Møderet for Landsret 2006
 • Advokat 2003
 • Cand.jur Århus Universitet 2000

Tillidshverv:

 • Censor ved retssagsprøven på advokatuddannelsen
 • Bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten I Aalborg
 • Medlem af Bankrådet i Handelsbanken, Aalborg city

Jeg er medlem af