Oprettelse af testamente

Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven.

Hvordan skal jeg skrive testamente?

Et testamente kan oprettes på 2 forskellige måder. Enten som et notartestamente, eller som et vidnetestamente.

Notartestamentet underskrives hos notaren og registreres på dit cpr. nr., således at du er sikker på at testamentet kommer frem, når du afgår ved døden.

Notartestamentet er forbundet med en udgift på 300,00 kr., der betales til Skifteretten i forbindelse med testamentets underskrift.

Vidnetestamentet underskrives for 2 uvildige vidner, og opbevares af dig selv, f. eks. i en bankboks eller lignende.

Det er anbefalelsesværdigt, så vidt muligt, at oprette et notartestamente, dels for at sikre, at testamentet registreres, for derigennem at sikre det kommer frem, dels fordi notaren påser testamentshabiliteten, således at der ikke efterfølgende opstår tvist herom.

Få rådgivning af din advokat

Ønsker du at oprette et testamente, er den sikreste fremgangsmåde at kontakte en advokat. Advokaten lytter til dine ønsker og foreslår på baggrund heraf, hvad der skal stå i dit testamente. Når I er enige om testamentets indhold, underskrives det hos notaren, ofte sammen med advokaten. Notaren er en særligt uddannet medarbejder ved den lokale ret.

Hvad koster det at oprette testamente?

Når du kontakter en Ret&Råd advokat med henblik på af få oprettet testamente, vil du på forhånd få oplyst, hvad testamentet koster.

Udover advokatens salær skal der betales 300 kr. i notargebyr.

Er testamentet ajour?

Det er vigtigt at kontrollere, at testamentet fortsat opfylder dine ønsker, når/hvis der sker væsentlige ændringer i livet eks. skilsmisse, etablering af nyt samlivsforhold eller nyt ægteskab. Eller hvis man i årene ønsker at ændre i, hvem der skal arve én og hvor meget.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.