Oprettelse af testamente

Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven.

Hvordan skal jeg skrive testamente?

Et testamente kan oprettes på 2 forskellige måder. Enten som et notartestamente, eller som et vidnetestamente.

Notartestamentet underskrives hos notaren og registreres på dit cpr. nr., således at du er sikker på at testamentet kommer frem, når du afgår ved døden.

Notartestamentet er forbundet med en udgift på 300,00 kr. (retsafgift), der betales til Skifteretten i forbindelse med testamentets underskrift.

Vidnetestamentet underskrives for 2 uvildige vidner, og opbevares af dig selv, f. eks. i en bankboks eller lignende.

Som arveretsadvokater anbefaler vi at oprette et notartestamente, dels for at sikre, at testamentet registreres, for derigennem at sikre det kommer frem, dels fordi notaren påser testamentshabiliteten, således at der ikke efterfølgende opstår tvist herom – og dermed om testamentets gyldighed.

Få rådgivning af din advokat

Ønsker du at oprette et testamente, er den sikreste og bedste fremgangsmåde at kontakte en advokat. Advokaten lytter til dine ønsker og vurderer dem i lyset af arveloven og dødsboskiftelovens bestemmelser. Advokaten vil også foreslå (formulere), hvad der skal stå i dit testamente og dermed reducere risikoen for tvivl om juridisk fortolkning og forståelse af dine ønsker.

Når testamentet er underskrevet, vil notaren scanne det originale testamente og lægge det i personbogen under dit cpr. nr. Det er kun dig selv og skifteretten, der har adgang til denne registrering, som du kan se ved at logge på www.tinglysning.dk og vælge fanen personer/virksomheder.

Hvad koster det at oprette testamente?

Når du kontakter en Ret&Råd-advokat med henblik på af få oprettet testamente, vil du på forhånd få oplyst, hvad testamentet koster.

Udover advokatens salær skal der betales 300 kr. i retsafgift for notarens påtegning og registrering af testamentet.

Er testamentet ajour?

Det er vigtigt løbende at kontrollere, at testamentet fortsat opfylder dine ønsker. Det gælder både, hvis der sker ændringer i lovgivningen, eller når/hvis der sker væsentlige ændringer i livet f.eks. skilsmisse, etablering af nyt samlivsforhold eller nyt ægteskab. Det kan selvfølgelig også blot være, fordi du efter en årrække blot ønsker at ændre, hvem der skal arve, og/eller hvor meget én eller flere arvinger skal arve.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.