Nødtestamente

Der findes flere former for testamenter: notartestamente (arvelovens § 63), vidne-testamente (arvelovens § 64), nødtestamente (arvelovens § 65) og slutteligt ind-botestamente (arvelovens § 66). Læs om nødtestamente her.

Som arveretsadvokater anbefaler vi altid, at oprette notartestamente, idet dette testamente er den bedste måde at sikre sig, at det man ønsker rent faktisk opfyldes. Dette gælder både i relation til sikkerheden for at testamentet overhovedet kommer frem og danner grundlag for arvefordelingen, men det gælder også i forhold til at undgå eventuelle stridigheder om testamentets gyldighed. Alternativt kan et vidnetestamente være en mulighed.

Du kan læse mere om vidnetestamenter i artiklen “Vidnetestamenter – den næstbedste løsning“.

Men både et notartestamente og et vidnetestamente kræver en vis form for forberedelse, og der kan være situationer, hvor testator ikke har tiden med sig. Her er et nødtestamente løsningen.

Det fremgår af bestemmelsen i arveloven omhandlende nødtestamente, at den ”der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente efter § 63 og § 64” (notar- eller vidnetestamente) i stedet kan oprette testamente på hvilken som helst måde.

Det følger hermed af bestemmelsen, at det er en betingelse for at anerkende et nødtestamente, at testator enten er syg eller er i en alvorlig situation, hvor han/hun er forhindret i at oprette et notar- eller vidnetestamente. Sygdommen skal være så alvorlig, at døden kan indtræde når som helst. Det vil også være tilfældet, hvis testator har besluttet sig for at begå selvmord – uanset hvor lang tid testator har gået i selvmordstanker. Man kan også forestille sig, at testator sidder i et fly, der er ved at styrte ned, synkende skib eller testator befinder sig i en naturkatastrofe.

Nødtestamentes formkrav

Ved et nødtestamente er der ingen krav til, hvordan dette udarbejdes. Dette betyder, at enhver tilkendegivelse fra testator, der kan siges at være et udtryk for en testamentarisk disposition, er omfattet af bestemmelsen.

Som eksempler kan nævnes:

  • Lydbånd
  • Video
  • E-mail
  • SMS
  • Besked på telefonsvarer

Bevisbyrde

Det påhviler arvingen, der ønsker at lægge nødtestamentet til grund for arvefordelingen at bevise, at nødtestamentet var et udtryk for testators sidste vilje, og at nødtestamentet reelt stammer fra den afdøde. Læs mere om Arv & Arvinger på Ret&Råds hjemmeside.

Bortfald

Et nødtestamente bortfalder efter 3 måneder, hvis testator har haft mulighed for at oprette enten et notartestamente eller et vidnetestamente. Det er altså afgørende vigtigt, at testator følger op på nødtestamentet ved at oprette f.eks. et notartestamente, hvis testator alligevel får mulighed for at leve så længe, at en notar kan tilkaldes.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.