Heidi Toft Christensen

Advokatsekretær
Advokatsekretær hos

Faglig profil:

Jeg er personlig sekretær for advokat Lene Astrup Treffer. Jeg har arbejdet som advokatsekretær siden 2002, og jeg har mange års erfaring med familieret. Derudover har jeg bred erfaring med dødsbobehandling, og i Ret&Råd Aalborg beskæftiger jeg mig med:

  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Dødsboer
  • Ejendomshandler
  • Samvær, bopæl & forældremyndighed
  • Fuldmagter
  • Bodeling & skilsmisse
  • Retssager i Familierretten

Læs Ret&Råd Aalborgs persondatapolitik.

Tilbage til Ret&Råd Aalborg.