Arv & ugifte samlevende

Er I ugifte samlevende, skal I være opmærksom på, at I ikke arver hinanden – uanset hvor længe I har boet sammen, og uanset om I har fælles børn. Som ugift samlevende, er det vigtigt at sætte sig ind i arveloven og evt. oprette testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden bedst muligt.

Sådan fordeles jeres arv, hvis I er ugifte samlevende

Har I valgt at leve sammen som ugifte samlevende, er det vigtigt at, I sætter jer ind i, hvilke konsekvenser, det har for jeres gensidige arveret – I arver ikke hinanden medmindre der laves testamente.

Arvereglerne bestemmer nemlig, at uanset hvor længe man har boet sammen, og uanset om man har fælles børn, opnår man ikke af den grund arveret efter hinanden. Hvis du ønsker, at din samlever skal arve dig, skal du derfor oprette testamente.

Børnene arver det hele

Ugifte samlevendes arvinger er vedkommendes børn, både børn fra et evt. tidligere forhold og/eller fælles børn med samleveren. Disse børn deler i lige forhold alt, hvad den afdøde efterlader sig.

Hvis børnene ikke er myndige, og hvis de arver mere end 75.000 kr., skal beløbet anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling og kan som altovervejende hovedregel ikke hæves/bruges før de bliver myndige og selv får råderet. Den efterladte samlever kan dermed få sig en stor overraskelse og potentielt en alvorlig økonomisk konsekvens, hvis det ugifte par ikke har oprettet testamente til fordel for hinanden.

Med et testamente kan I selv bestemme over en del af arven

Børn og børnebørn (livsarvinger) har lige som ægtefæller status som tvangsarvinger, hvilket betyder, at man ikke kan fratage dem arveretten. Tvangsarven er en fjerdedel af det, afdøde efterlader sig.

Som minimum skal tvangsarvingerne altså dele 1/4 af arven. Afdøde kan ved hjælp af et testamente selv bestemme, hvordan den resterende 3/4 skal fordeles. Afdøde kan således vælge at begunstige sin samlever på bekostning af alle sine børn, så børnene deler ¼ (tvangsarven) og samleveren får friarven dvs. ¾.

Udvidet samlevertestamente

Ugifte samlevende har under visse betingelser mulighed for at begunstige hinanden med op til 7/8 af det, man efterlader sig. Det kaldes et udvidet samlevertestamente. Det forudsætter at:

  • man teoretisk kunne indgå ægteskab (derfor kan der ikke oprettes udvidet samlever testamente, hvis man allerede er gift eller sidder i uskiftet bo – eller hvis man er søskende og bor sammen).
  • man ikke har oprettet et andet testamente med en anden samlever om denne særlige status (udvidet samlevertestamente).
  • man ved første dødsfald har fælles bopæl, og at denne fælles bopæl enten har bestået de seneste to år, eller man har – eller har haft – børn med hinanden, eller at man venter et fælles barn.

Boafgift 

Der skal betales boafgift af det, ugifte samlevende arver af hinanden. Hvis samlivsforholdet (fælles bopæl) har varet mere end 2 år er boafgiften kun 15 %. Er samlivet derimod af kortere varighed, skal der tillige betales tillægsboafgift på 25 %.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.