Helle Haxgart

Advokat (L)
Enkeltmandsvirksomhed Helle Haxgart, CVR 39 71 67 47

Faglig profil:

Mit speciale er al rådgivning inden for familieret og skilsmisseret.

Jeg har i mere end 20 år beskæftiget mig med det familieretlige sagsområde.

Jeg har i 8 år været direktør for Statsforvaltningen, der er den myndighed, der behandlede familieretlige sager i Danmark. Jeg har derfor et indgående kendskab til regler og praksis på det familieretlige område. Jeg ved, hvordan systemet arbejder og kan hjælpe dig godt gennem din sag.

Familieret:

Inden for familieret er jeg specialist i sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær, samt børne- og ægtefællebidrag. Fra mine mange år i Statsforvaltningen kan jeg give specialiseret rådgivning om den sagsbehandling, der foregår, og hvad man kan forvente, myndighederne vil træffe afgørelse om i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børne- og ægtefællebidrag.

I mange år har jeg arbejdet med sager om skilsmisse, samvær, børnenes bopæl og forældremyndighed – og min tilgang er altid, at jeg rådgiver ud fra, hvad der som helhed vil være bedst for barnet.

Jeg har mange års erfaring med sager om skilsmisse, separation og samlivsophævelser og om alle de mange spørgsmål om bl.a. børn og bodeling, der skal findes løsninger på, når man går fra hinanden – uanset om man er gift eller ugift samlevende.

Jeg hjælper også meget gerne med at komme godt igennem jeres bodeling, så jeres aktiver og passiver deles korrekt og effektivt.

Ægtepagt og testamente:

Med de mange forskellige familieformer er det vigtigt at indrette sig, så dine værdier deles, som du ønsker det i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse. Det er vigtigt at sikre sig i tide, og mens man kan.

Det kan du gøre ved at lave en ægtepagt og et testamente. Jeg hjælper dig gerne med at finde den løsning, der vil være den rette i din og din families livssituation.

Mediation:

Jeg er uddannet mediator og hjælper gerne med til, at I selv finder frem til den løsning, der vil være bedst for jer. Mediation kan bruges i rigtig mange typer af konflikter, og det er særligt velegnet i sager, hvor I også skal kunne samarbejde godt sammen fremover, f.eks. i sager om børn, bodeling, skilsmisse mv. 

C.V.:

 • Møderet for Landsretten – 2023
 • Bestyrelsesformand for Ret&Råd Advokater 2021-2022
 • Advokat – 2019
 • Direktør, Statsforvaltningen (hele landet) og stiftamtmand – 2013-2018 
 • Direktør, Statsforvaltningen Sjælland – 2010-2013 
 • Vicedirektør, Statsforvaltningen Hovedstaden – 2006-2010 
 • Familieretlig kontorchef, Statsamtet København – 2001-2006 
 • Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, Udlændingeret – 2001 
 • Familieretlig fuldmægtig, Statsamtet København – 1997-2000 
 • Master of Public Administration (MPA), CBS – 2010 
 • Cand.jur., Københavns Universitet – 1996  

Bestyrelsesposter:

I min tid som direktør for Statsforvaltningen og som stiftamtmand har jeg i mange år siddet i flere bestyrelser for fonde, legater, historiske stiftelser, klostre mv.

Jeg sidder aktuelt i

 • Bestyrelsen for Danske Familieadvokater
 • Danske Advokaters fagudvalg for familieret
 • Danske Advokaters retssikkerhedsudvalg
 • Bestyrelsen for Gadens Stemmer, der er en socialøkonomisk virksomhed, der arrangerer guidede byture med tidligere og nuværende hjemløse
 • Bestyrelsen for VIP Huset, der er et bosted for yngre kvinder med forskellige psykiske og psykosociale udfordringer
 • Bestyrelsen for Fonden for Jagtejendommen i Trend Skov.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Jeg har klientbankkonto i Nordea, reg.nr. 2141 kontonr. 4397 181 885   

Læs min persondatapolitik her.

Privatjuridiske specialer:

 • Forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Skilsmisse og separation
 • Bodeling og ægtefælleskifte
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Ægtepagt og testamente
 • Ægteskab og samliv
 • Ugifte samlevende
 • Børnebortførelser
 • Børnesager og tvangsanbringelser
 • Værgemål og fremtidsfuldmagter
 • Adoption, herunder stedbarnsadoption