Advokat Dorthe Østerby

Dorthe Østerby

Advokat (H)


Ret&Råd Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00

E-mail: doe@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 24 Sekretær: Vibeke Madsen

Faglig profil:

Jeg arbejder med familie- og arveret, herunder behandling af dødsboer, oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, børnesager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær, ægteskabssager vedrørende separation, skilsmisse og bodeling samt sager vedrørende samlivsophævelse.

Herudover arbejder jeg med straffesager og retssager for private og erhvervsdrivende. Jeg har stor erfaring med at møde i både byretten og landsretten.

Jeg er autoriseret bobestyrer og behandler derfor mange dødsboer, både som privat skifte og som bobestyrerboer.

Jeg er desuden beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Randers og har mange straffesager som forsvarsadvokat for sigtede og tiltalte, ligesom jeg også har mange sager som bistandsadvokat for forurettede.

Jeg er uddannet mediator og kan derfor tilbyde at bistå med konfliktløsning ved mediation/mægling.

Læs mere på Ret&Råd Randers eller Ret&Råd Århus C.

Certificering:

Autoriseret bobestyrer. Beneficeret advokat ved Retten i Randers. Uddannet mediator.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Dødsboer kan også tilbagelevere bil købt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse

Højesteret har bestemt, at også dødsboer har ret til at tilbagelevere biler købt på købekontrakt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse, sådan at finansieringsselskabet ikke kan gøre et restkrav gældende mod dødsboet.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Skatteforbehold ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Efter en række nyere afgørelser er der ikke længere sikkerhed for, at skattemyndighederne anerkender den værdi, som nærtstående overdrager en ejendom til. Derfor kunne det være rart, hvis man på forhånd kunne få skattemyndighedernes tilkendegivelse af, hvorvidt en aftalt værdiansættelse kan accepteres, eller at man kunne tage et såkaldt skatteforbehold. Mulighederne herfor afhænger dog helt af, om der er tale om en overdragelse i levende live, eller om overdragelsen sker ved arv fra et dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Lovlig tilbageholdelse eller ulovlig selvtægt

I en tid, hvor økonomien mange steder er stram, er det ekstra vigtigt, at du som erhvervsdrivende er opmærksom på, hvilke muligheder du har for at sikre, at du får betaling for dine ydelser.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)