Erhvervsadvokat i Randers

Ret&Råd Randers er lokalt forankret i Randers og rådgiver små og mellemstore virksomheder i erhvervslivets juridiske forhold. Vores advokater kan hjælpe med oprettelse eller køb af virksomhed, handel med erhvervs- eller udlejningsejendomme, konkurs og rekonstruktion samt retssager og voldgiftsager. Derudover har vi specialister i landbrugsret og handel med vindmøller.

Etablering af ny virksomhed eller køb af virksomhed

Er du ny iværksætter eller har du gennem flere år drevet virksomhed, men skal i gang med et nyt projekt i Randers? Måske ønsker du at få rådgivning om hæftelsesformer, selskabsformer mv, således at du, din øvrige formue og din familie er forberedt og sikret bedst muligt. Vi hjælper også med gode råd allerede, inden du går i forhandlinger med en evt. sælger eller medpartner om køb af virksomhed – det kan være svært at komme ud af en aftale eller få bedre vilkår, når først man har vist stor interesse i køb. 

Ret&Råd Randers‘ erfarne erhvervsadvokater kender de sædvanlige faldgruber og kan vejlede dig. Vi har stor erfaring med de lokale forhold inden for flere forskellige brancher i Randers, da vi har rådgivet i Randers og de omkringliggende byer gennem mange år. Det er ikke uden betydning, når du står overfor at købe en virksomhed eller en erhvervsejendom, at vi kender lidt til virksomheden eller erhvervsejendommen allerede på forhånd.

Kontakt advokat Jes Weyhe Grønbæk og advokat Kim Mouritsen, der er specialister i erhvervsrådgivning.

Handel med erhvervsejendom eller udlejningsejendom  

Ret&Råd Randers har vi advokater, der har erfaring inden for både fast ejendom og erhverv, er særligt egnede til at rådgive om salg og køb af disse ejendomme i Randers. Der er behov for særligt fokus på vilkårene for brug af ejendommen, især hvis du har planer om selv at benytte ejendommen til din virksomhed, fx vilkår i fx lokalplaner, servitutter mv, eller måske skal der søges om tilladelse til en planlagt ombygning eller udnyttelse. Hvis der er lejere, skal lejeforholdene nøje gennemgås. Hele ejendommens økonomi og mulige finansiering skal gennemgås og sikres. Der skal evt. udarbejdes en teknisk gennemgang af ejendommen. Endelig bør du overveje, om du eller et selskab, du ejer, skal eje ejendommen. 

Kontakt advokat Jes Weyhe Grønbæk, der er specialist i handel med erhvervs- og udlejningsejendomme. Jes Grønbæk har været advokat i Randers i en årrække og kender markedet særdeles godt. 

Konkurs og rekonstruktion af virksomhed

Du er ikke alene, hvis du og din virksomhed står i den situation, at du overvejer selv at indgive en konkursbegæring eller bliver presset ud i en konkurs. Du skal vide, at din virksomhed har mulighed for at søge rådgivning hos en af vore erfarne erhvervsadvokater i Ret&Råd Randers, som kan vejlede dig, således at du kan træffe de rigtige beslutninger i den givne situation. 

Skal du kæmpe for at bevare din virksomhed evt. ved en rekonstruktion? Eller skal du give op og skabe dig et nyt liv og i den forbindelse kæmpe for at nedbringe gælden i firmaet mest muligt? Hvordan søger virksomheden gældssanering, og hvad er betingelserne? Vores erhvervsadvokater kan hjælpe dig og kan kontaktes telefonisk og pr. mail, så du kan få et møde hurtigt. I et vist begrænset omfang kan advokaten også beskikkes for dig af skifteretten.

Kontakt advokat Kim Mouritsen eller advokat Sanne Tange Brøndberg, hvis du vil have hjælp i forbindelse med en konkurs eller rekonstruktion. Begge advokater møder gerne sammen med dig i Retten i Randers eller ved andre retter efter nærmere aftale.

Retssager og voldgiftsager i erhvervsforhold

Måske er du nødsaget til at anlægge en retssag for at få betalt et tilgodehavende hos en kunde eller en tidligere partner. Måske er du blevet stævnet, men mener ikke, at du er forpligtet til at betale. En retssag kan være bekostelig og tage lang tid. Det er vigtigt at få en realistisk og ærlig vurdering af sagens udfald og de forbundne omkostninger på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det er også vigtigt at undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. 

Ret&Råd Randers møder vores advokater jævnligt i landets retssale og i voldgifter, både i Retten i Randers og i andre retter, herunder i Landsretten. Vi har mulighed for at give dig et skøn over dine muligheder i en sag. Vi hjælper dig til den bedste løsning – på den mest fordelagtige måde.

Det er advokat Jes Weyhe Grønbæk og advokat Lars Fredslund, der er specialister i retssager. Kontakt advokaterne for en personlig vurdering af din sag – enten ved et møde hos dig eller på vort kontor i Randers.

Landbrugsrådgivning

Ret&Råd Randers har specialistviden inden for landbrug. Vi bistår ved køb og salg af landbrug, ved konkurs og rekonstruktion af landbrugsvirksomheder, ved udarbejdelse af forpagtningsaftaler, ved al overdragelse af jord og arealoverførsel, vedr. vindmøller og i det hele taget ved rådgivning om landbrugets forhold. 

Advokat Kim Mouritsen, der gennem en årrække har erhvervet stor erfaring og viden om landbrugets forhold, har et betydeligt kendskab til de lokale forhold inden for branchen og er formand for Danske Landbrugsadvokater.