Ret&Råd Advokater Randers Ret&Råd Advokater Randers

Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Randers

Afdelingen i Randers Østervold 20, 3. sal 8900 Randers

E-mail: randers@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 00 Sikker e-mail: postgh@ret-raad.dk

Kontorinformation

Advokat i Randers

Advokatfirmaet Ret&Råd Grønbæk & Huuse, blev i 2002 dannet ved en fusion af Advokatfirmaet Grønbæk & Hansen og Advokatfirmaet Huuse & Tordrup.

Vi er centralt placeret i centrum af Randers tæt på det nye Domhus i Randers. Vi sikrer vores kunder hurtige og kompetente løsninger inden for såvel privat- og erhvervsretlige områder som fast ejendom.

Kontoret beskæftiger 15 medarbejdere, heraf 7 advokater. For at sikre vores kunder hurtige og kompetente løsninger er samtlige medarbejdere fordelt i specialeafdelinger inden for privat, erhverv og fast ejendom.

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 09:00-16:30

Fredag: 09:00-15:00


Vores seneste blogs

Tjekliste til dødsbobehandling - hvad skal du være opmærksom på, når en nær pårørende dør?

Når en pårørende dør, vil der typisk være meget man skal forholde sig til, herunder mange praktiske opgaver. Vi har lavet en ”grov” tjekliste til behandling af dødsboer. Den er ment som et overblik, og er lavet ud fra en generel betragtning. Der kan således være en række yderligere forhold, der skal tages stilling til i det enkelte dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Ejere af bygninger på lejet grund skal sikre deres ret til at have bygningen stående

Hvis du ejer et sommerhus, en vindmølle eller anden bygning på lejet grund, skal du sikre din ret til at have bygningen stående på grunden. Dette gøres ved tinglysning af en lejeaftale.
Af Kim Mouritsen Advokat

Det skal du ikke gøre, hvis du ønsker gældssanering

Det er belastende både for en selv og for ens familie at være tynget af en stor gæld. Det går ud over livskvaliteten. Men det er gratis og nemt at søge gældssanering. Måske er du i tvivl om hvorvidt din ansøgning om gældssanering bliver godkendt af skifteretten? I denne artikel vil vi prøve at gennemgå de ting, du skal være forberedt på i forbindelse med en ansøgning om gældssanering.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvordan opretter jeg et testamente?

For øjeblikket ruller 3. sæson af ”Arvingerne” over skærmen og de sidste par uger har vi kunne følge med i programserien ”Når arven splitter os”. Særligt sidstnævnte program viser med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide, og dermed ikke har fået fortalt dine arvingerne klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter. Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Løber min eks med min pension, når jeg dør?

Hvis du har indsat din samlever som begunstiget i livsforsikringen eller pensionsordningen, modtager han/hun forsikringssummen/pensionsformuen ved din død - men hvad nu hvis jeres forhold er gået i stykker inden?
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Dansk landbrug – generationsskifte på vej

Stigende svine- og mælkepriser har fået landmændene til at tro på fremtiden igen, og selv flere af landets banker er begyndt at tænke positivt om fremtiden for erhvervet. Meget tyder på, at landbrugserhvervet er ved at kunne se enden på en lang årrække med røde tal, og et stort ophobet behov for generationsskifte i erhvervet kan begynde.
Af Kim Mouritsen Advokat

Børnesager i Retten

Det kan være uoverskueligt og bekymrende at stå over for en børnesag i Retten. Typisk er man ikke kun bekymret på egne, men også på sine børns vegne. I denne artikel får du et kort overblik over en børnesag i Retten.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.
Af Michael Viborg Rasmussen Advokatfuldmægtig

Først kommer idéen, så kommer forretningsplanen!

Alle virksomheder udspringer af en idé og alle virksomheder har et formål, en mission eller en kerneydelse om man vil. Mange virksomhedsejere glemmer imidlertid at udarbejde den forretningsplan, der kan være altafgørende for virksomhedens overlevelsesmuligheder.
Af Kim Mouritsen Advokat

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit digitale liv den dag du dør?

Fredag den 8. april 2016 blev der afholdt konference omkring digital arv på Christiansborg med deltagelse af en række organisationer, politikere og øvrige interessenter. Baggrunden herfor var bl.a. en undersøgelse foretaget af Landsforeningen Liv & Død, der viser, at 48 % af de adspurgte ønsker at tage deres digitale liv med sig i graven. Spørgsmålet er imidlertid på baggrund heraf, om dette ønske bliver efterkommet i praksis.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Pas på med ”bare” at vælge uskiftet bo.

Hvis din ægtefælle dør, har du ret til at vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Ved at sidde i uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til jeres børn/børnebørn. Det kan derfor umiddelbart virke som den letteste løsning at sidde i uskiftet bo. Den letteste løsning er dog ikke nødvendigvis den bedste løsning.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!

Med henblik på at forhindre sort arbejde og hvidvask er der nemlig indført store økonomiske konsekvenser i lovgivningen såfremt der betales med kontanter. Reglerne har både konsekvenser for køber og sælger, og en overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder.
Af Kim Mouritsen Advokat

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene til den offentlige vurdering minus 15 %- typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Selskabsloven ændres… igen!

Selskabsloven er på vej til at blive ændret igen. Et forslag om at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, har således netop været sendt i høring og forventes vedtaget inden nytår.
Af Kim Mouritsen Advokat

Gør ikke dig selv til falskner

Undgå pletter på straffeattesten - brug ikke andres NemID - heller ikke selvom du har fået lov. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at du sidder ved siden af og hjælper et familiemedlem med at bruge sin NemID. Men måske har du et ældre familiemedlem eller en ægtefælle, som har udleveret sin NemID og kodekort til dig, således at du – uden at den pågældende selv er til stede og aktivt deltager i transaktionerne - kan overføre penge, betale regninger, ændre forskudsregistreringen eller måske ligefrem kan signere et vigtigt dokument fra banken eller tinglysningen?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Sørg for at få lavet testamente i tide

Hvis du har særlige ønsker for, hvem der skal arve dig og ikke ønsker, at arven blot skal fordeles efter arvelovens regler, skal du i god tid sørge for at få oprettet et testamente. Højesteret har netop afsagt en dom, hvor de ønsker, som en arvelader havde skrevet i et nødtestamente, ikke blev fulgt.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?

Når et tab er konstateret, har kreditor mulighed for at afskrive sit tab henholdsvis moms- og skattemæssigt. Der er dog mange forudsætninger, der skal være opfyldt forinden. Læs her hvilke.
Af Jes Weyhe Grønbæk Advokat (H)

Er formuefællesskab lig med medejerskab af ægtefælles ejendom?

Hvilken betydning har det, at den ene ægtefælle er eneejer af ejendommen i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald. Er det en fordel for ægtefællen at være medejer af ejendommen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skifte af det uskiftede bo – hvornår og hvorfor?

Den længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo - som udgangspunkt, men der kan være tilfælde, hvor den længstlevende bliver tvunget til at skifte.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Vi skal skilles - skal vi dele vores pensioner?

Hvordan skal vores pensioner behandles ved separation og skilsmisse?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Har du oprettet et testamente før 2008?

Er du opmærksom på, at længstlevende pr. 1. januar 2008 blev begrænset i sin mulighed for at råde, hvis I har lavet et fælles testamente?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lovforslag til nye regler om ægtefællers formueordning

Der er netop offentliggjort en betænkning (ændring af lov om ægtefællers økonomiske forhold ) med forslag til nye regler om ægtefællers økonomi. Bliver loven vedtaget vil den have stor betydning for, hvordan man som ægtefæller skal indrette sin økonomi. Læs her hvad forslaget går ud på.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Har du styr på din virksomheds E-handelsbetingelser?

Ændrede regler om fjernsalg, har medført en række skærpede krav til den erhvervsdrivende.
Af Kim Mouritsen Advokat

Adoptivbørn og arv

I forhold til spørgsmålet om arv og adoption er det afgørende hvornår adoptionen er foretaget
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, er det relevant i forbindelse med oprettelse af testamente, at overveje om der skal oprettes et såkaldt børnetestamente
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder særeje?

Særeje kan enten opstå ved, at en tredjemand – en gavegiver eller en arvelader – i et testamente eller et gavebrev bestemmer, at arven/gaven skal være særeje, eller ved at I som ægtefæller opretter en ægtepagt om særeje.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er bosondring?

Ved en bosondring sker der en ophævelse af formuefællesskabet, mens ægteskabet består og uden at der foreligger separation/skilsmisse.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Skal jeg separeres eller skilles - hvad er forskellen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad koster et testamente?

Hvad koster et testamente? Skal jeg oprette et notartestamente, eller vidnetestamente? Har jeg overhovedet behov for at oprette et testamente?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Støt velgørenhed og spar afgift

Befinder du dig i en situation, hvor de personer, du ønsker skal arve dig, tilhører den dyre afgiftsklasse, er det værd at overveje, om du skal oprette et afgiftsbesparende testamente.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Feriesamvær kræver planlægning

Hvis I ikke kan blive enige, kan I inddrage Statforvaltningen.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Ophævelses af fælles forældremyndighed sker kun ved reelle samarbejdsvanskeligheder

Kan man fastholde fælles forældremyndighed, hvis den ene ikke ønsker det, og den anden forælder bor i udlandet? Og skal udenlandske forældre være ringere stillet end danske forældre i forhold til børn der bor i Danmark, når det gælder fælles forældremyndighed?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Hvordan kan vi sikre hinanden som ugifte samlevende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Arveklasser

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arvelovens regler om arveklasser, der afgør, hvem der arver efter din død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ægtepagt: Skilsmissesæreje og kombinationssæreje

Når man indgår ægteskab i Danmark får man automatisk det der kaldes fælleseje eller formuefællesskab. Dette indebærer, at ved separation eller skilsmisse skal hver part opgøre sin formue. Viser opgørelsen et positivt resultat på bundlinjen skal halvdelen af værdien afleveres til den anden ægtefælle. Det er det man kalder ligedelingsprincippet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Gaver mellem ægtefæller kræver ægtepagt

Gaver mellem ægtefæller er fritaget for afgift, men husk gaveægtepagten, ellers er gaven ugyldig
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Overvejer du et generationsskifte?

Uanset om generationsskiftet skal ske gradvist i levende live, eller det først skal effektueres ved død er planlægning og tidsmæssig omtanke vigtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvordan oprettes testamente for enlige med/uden børn?

Som enlig kan det være svært at vide, hvordan reglerne forholder sig ift. testamente. Forholdende ændrer sig afhængig af om du har børn eller ej
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Sagsbehandlingen af børnesager ved Retterne i Nordsjælland

Retterne rundt om i landet har alle forskellige regler for, hvorledes de behandler børnesager om forældremyndighed og bopæl.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Vi skal skilles- skal vi dele vores pensioner?

Hvordan skal vores pensioner behandles ved separation/skilsmisse
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden efter et papirløst forhold?

Når man som ugift samlevende går fra hinanden, foregår det ikke som mellem ægtefæller en økonomisk deling. Det helt klare udgangspunkt er, at hver part tager det med den pågældende har indbragt i forholdet. Har I købt noget sammen, ejer I det i et såkaldt sameje, og ejer altså blot en andel. I skal derfor I enighed finde ud af om den ene skal købe den andens del eller om aktivet skal sælges.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at et barn har ret til to forældre. Lovens udgangspunkt er derfor også en fælles forældremyndighed.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Den nye arvelov

Den nye arvelov trådte i kraft den 1.1.2008. Dette medførte en række ændringer, hvoraf de væsentligste er skitseret nedenfor.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder ægtefælleudlæg (suppleringsarv)?

Når en nærtstående afgår ved døden, skal det overvejes, hvorledes dødsboet skal behandles juridisk. En af de behandlingsformer, der findes beskrevet i dødsboskifteloven er, at boet udleveres som såkaldt ægtefælleudlæg.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bopæl ved én forælders flytning

I en bopælssag har Vestre Landsret ved en afgørelse af 29. april 2010 (B 0256-10) bestemt, at bopælen over to børn fremtidig skulle tillægges børnenes far, i en sag, hvor mor havde valgt at flytte til en anden kommune.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lad ikke advokaten bruge dig som kassekredit

Når en person afgår ved døden lukkes afdødes bankkonti. Frem til boet udleveres kan der derfor ikke ske råden i boet af nogen art, herunder betaling af bedemand. Boet udleveres typisk i løbet af ca. 2 uger efter, anmodning er fremsendt/indleveret til skifteretten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bo- og tillægsafgift (tidligere arveafgift)

Der er to afgiftstyper, som arvinger i et dødsbo kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Herudover skal der betales en retsafgift til skifteretten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skævdeling ved skilsmisse

Der kan ske skævdeling ved skilsmisse, såfremt den ene part har indbragt væsentlig større midler i boet end den anden og ægteskabet kun har været kortvarrigt eller uden økonomisk betydning.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Beskatning af dødsbo

Et af de forhold, der skal undersøges i forbindelse med dødsbobehandlingen er, hvorvidt dødsboet er skattepligtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Afgiftsfri gaver

Hvis du vil give større gaver til dine børn, børnebørn eller andre nærtstående, bør du være opmærksom på reglerne om betaling af gaveafgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ægtepagt

Ved en ægtepagt forstås en aftale, der bestemmer formueforholdet mellem ægtefæller. Da der ofte er store værdier på spil, bør en ægtepagt altid udfærdiges af en advokat.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hæftelse for ægtefælles gæld

Når man er gift og har formuefællesskab, tror mange, at man er fælles om det man ejer, og også fælles om den gæld hver part optager. Dette er imidlertid en vildfarelse.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen (tidligere kaldet Statsamtet) er en regional myndighed, som træffer afgørelse på statens vegne i visse sagstyper.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Flere og flere laver "gør-det-selv-" eller "online" testamenter

Det er blevet populært at lave sit testamente selv. De fleste gør det for at spare penge, men det kan i sidste ende være en dyr og opslidende besparelse for dine arvinger.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Udbetaling af ATP ved dødsfald

Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når du afgår ved døden.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Boudlæg

Man bruger boudlæg i meget små dødsboer. Ved boudlæg, tilsidesættes afdødes testamente, og de, der ellers ville være tvangsarvinger, mister deres arveret. Det er i sidste ende Skiferetten, der afgør, hvem boet skal udleveres til.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem overtager lejemålet, når den ene af jer dør, eller når I går fra hinanden?

Det kan være meget bekosteligt at skulle opgive et lejemål, fraflytte, betale for istandsættelse og betale indskud i en ny lejebolig. Og det kan være meget ubehageligt at skulle finde en ny bolig, når man er blevet alene på grund af partnerens død eller på grund af partnerens flytning til et plejehjem.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Nem og hurtig skilsmisse

Det er blevet nemmere at blive skilt efter 1. juli 2013. Hvis begge ægtefæller er enige, kan I blive skilt med det samme uden forudgående separation. Derudover er der indført nye gebyrer.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Nye regler om skilsmisse

Den 1. juli 2013 trådte de nye regler for umiddelbare skilsmisser i kraft. Med de nye regler er det muligt, hvis parterne er enige herom, at gennemføre skilsmissen uden foregående separation, hvilket loven ellers krævede efter de tidligere gældende regler.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Gyldighed af forbehold i ejerskifteforsikringer

Når forsikringsselskaberne skal give tilbud på en ejerskifteforsikring, sker dette på baggrund af de oplysninger, som er indeholdt i tilstands- og i elinstallationsrapporten.
Af Lars Fredslund Advokat (H)

EU-regler - muligvis en bombe under de danske regler om fleksjob

EU-regler kan vise sig at være en bombe under de danske regler om fleksjob og kan medføre, at arbejdsgivere risikerer at skulle betale store beløb i godtgørelse.
Af Jes Weyhe Grønbæk Advokat (H)

Testamente

Enhver myndig person, der er ved sine fulde fem, kan oprette testamente, og dermed helt eller delvist disponere over sin formue ved død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem arver mig, og hvornår arver staten?

Den ”nye” arvelov trådte i kraft 01.01.2008. Har du ikke oprettet et testamente, fordeles arven efter dig i henhold til arvelovens bestemmelser.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lovlig tilbageholdelse eller ulovlig selvtægt

I en tid, hvor økonomien mange steder er stram, er det ekstra vigtigt, at du som erhvervsdrivende er opmærksom på, hvilke muligheder du har for at sikre, at du får betaling for dine ydelser.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Skattefrit salg af jord

Sælg et par hektar af din landbrugsjord til naboen og undgå skat på avancen! Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det en mulighed for mange. Muligheden eksisterer imidlertid kun for ejere af mindre landbrug på op til 5-6 hektar og i særlige tilfælde på op til 10-15 hektar.
Af Kim Mouritsen Advokat