Hvilke overvejelser bør du gøre dig ved generationsskiftevenlige afgiftsregler?

Generationsskifte

I regeringsgrundlaget for den nye regering, vi fik i december 2022, er der lagt op til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15% til 10%.
Der er endnu ikke fremsat et lovforslag herom, så på nuværende tidspunkt kan vi ikke med sikkerhed vide, hvordan en de nye afgiftsregler bliver og endnu mindre, hvornår de bliver indført.
Alligevel er det en god idé allerede nu at være opmærksom på, at der kan være nye lempeligere afgiftsregler på vej, hvis du står overfor et generationsskifte af din virksomhed.

De gældende afgiftsregler

Som reglerne i boafgiftsloven er nu, skal der som udgangspunktet betales gaveafgift på 15% af gaver, som gives til nærtstående, hvis værdien overstiger det afgiftsfrie bundfradrag.

Læs mere om de nugældende regler om gaveafgift her.

Ved arv som tilfalder andre nærtstående end en ægtefælle, fx børn og børnebørn, skal der betales boafgift (arveafgift) med 15%, af den del af boets værdier, der overstiger et afgiftsfrit bundfradrag.

Læs mere om de nugældende regler om boafgift (arveafgift) her.

Nedsat afgift ved generationsskifte

I den nye regerings regeringsgrundlag er der lagt op til en nedsættelse af gave- og boafgiften fra 15% til 10% i forbindelse generationsskifte af erhvervsvirksomhed.

I regeringsgrundlaget er der ingen nærmere beskrivelse af, hvorledes afgiftsnedsættelsen skal fungere, herunder i hvilke situationer reglerne skal finde anvendelse, og om nedsættelsen fra 15% til 10% skal ske gradvist. Der er i øvrigt endnu ikke fremsat et lovforslag, så derfor ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvorledes reglerne kommer til at fungere og for hvilke typer generationsskifter og endnu mindre, hvornår reglerne komme til at træde i kraft.

Vi har tidligere, nemlig i perioden 2016 til 2019, haft regler om nedsatte afgifter af arv og gave ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Dengang var den nedsatte afgift kun gældende ved generationsskifte af virksomheder, der drev egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Reglerne kunne ikke anvendes ved generationsskifte af virksomheder, der ikke reelt drev virksomhed, det vil sige virksomheder som primært beskæftigede sig med passiv kapitalanbringelse (pengetank-selskaber), herunder også udlejning af fast ejendom. Der var herudover også en del andre betingelser, der skulle være til stede, for at reglerne kunne bruges.

Da man i regeringsgrundlaget anvender samme begreb som i de tidligere regler, nemlig generationsskifte af erhvervsvirksomheder, er det nærliggende at forestille sig, at de kommende regler vil omfatte samme type virksomheder, som de tidligere regler gjorde, det vil sige de egentlige driftsvirksomheder.

Ved indførelsen af de tidligere regler, var afgiftsnedsættelsen gradvist fordelt over flere år. Den gang var der dog tale om en væsentlig større nedsættelse (fra 15% til 5%), så det bliver spændende at se, om nedsættelsen ved de kommende regler skal ske gradvist eller af én gang.

Overvejelser for fremtidigt generationsskifte

Et godt generationsskifte kræver god tid og god planlægning. Så selvom det endnu er uvist, hvordan de kommende afgiftsregler bliver, og hvornår reglerne træder i kraft, er det dog værd lige at være opmærksom på, at der kan være ændringer på vej, hvis du som virksomhedsejer, står overfor et generationsskifte af din virksomhed indenfor de nærmeste år.

Hvis du går i overvejelser om et generationsskifte af din virksomhed og har brug for bistand og rådgivning, kan du kontakte din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.