Forsvarsadvokat i Randers

Som forsvarsadvokater i Ret&Råd Randers har vi stor erfaring i straffesager, idet vi er tre advokater i advokatfirmaet, der gennem en årrække har arbejdet som forsvarere i en lang række straffesager. Du kan kontakte os såvel telefonisk som pr. mail, og vi vil straks vende tilbage til dig. Hvis du er blevet indkaldt til afhøring hos politiet som sigtet, eller er indkaldt til et retsmøde i en straffesag, eller en mere alvorlig færdselssag, har du ret til at få beskikket en forsvarer. 

Vi vil gøre alt for at kunne møde sammen med dig. Under sagens forberedelse er det vores opgave at deltage i afhøringer sammen med dig, at gennemgå sagens materiale samt – sammen med dig – at afklare om der er efterforskningskridt, som vi ønsker foretaget. Under retssagen er det vores opgave at gennemgå anklageskriftet med dig og (hvis du nægter dig skyldig) at fremføre alt det, der taler for, at du er uskyldig eller bør have en mild straf. 

Hvis du er udsat for en forbrydelse, som bliver meldt til politiet, kan du bede om at få beskikket en af vores advokater som bistandsadvokat. Det er advokatens opgave at rådgive dig, mens politiet efterforsker sagen. Hvis du er bange for at gerningsmanden opsøger dig, kan vores advokat hjælpe dig med at søge erstatning, og at forklare dig hvordan en retssag foregår og følges med dig i Retten.