Hvordan får man en bobestyrer?

Hvornår skal man bruge en bobestyrer til et dødsbo

I visse tilfælde kan arvingerne ikke selv vælge, hvordan et dødsbo skal behandles. I nogle tilfælde er det på forhånd bestemt i loven, at boet skal behandles som et såkaldt bobestyrerbo. Her kan du læse om, hvornår dét er tilfældet, og hvem der i givet fald kan udpeges som bobestyrer.

Ved et dødsfald skal der tages stilling til, hvordan dødsboet skal behandles. I nogle tilfælde er det dog på forhånd bestemt i loven, at boet skal behandles af en bobestyrer.

Boer, der skal behandles ved bobestyrer

Bland andet i følgende situationer skal boet af skifteretten udleveres til behandling ved en bobestyrer:

 1. En arving beder om bobestyrerbehandling
  Hvis blot én arving beder om, at boet skal behandles som bobestyrerbo, skal skifteretten udlevere boet til behandling ved bobestyrer. En arving, der forlanger bobestyrerbehandling, behøver ikke begrunde sin anmodning.
 2. Boet må antages at være insolvent
  Hvis et dødsbo straks ved dødsfaldet må antages at være insolvent, dvs. at boets gæld overstiger værdien af boets aktiver – eller hvis det under behandling af dødsboet viser sig, at boet er blevet insolvent – skal boet behandles efter tilsvarende regler som et konkursbo. I sådanne situationer foreskriver dødsboskifteloven, at boet skal behandles af en bobestyrer.
 3. Alle arvinger er insolvente eller repræsenteret af værge eller skifteværge
  Når et dødsbo behandles ved en bobestyrer, hæfter arvingerne ikke for den afdødes gæld eller omkostningerne ved boets behandling, modsat hvis boet skiftes som et privat skifte.

  Et bo kan derfor ikke behandles som et privat skifte, hvis alle arvinger er insolvente. I sådanne situationer skal boets behandles ved bobestyrer. Det samme gør sig gældende, hvis alle arvinger er umyndige/mindreårige eller på anden måde ud af stand til at varetage sine egne økonomiske forhold.
 4. Bobestyrerbehandling er bestemt i afdødes testamente
  Hvis den afdøde havde oprettet testamente, hvori det er bestemt, at boet skal behandles som et bobestyrerbo, skal boet som udgangspunkt behandles i overensstemmelse med afdødes ønske.
 5. Der er usikkerhed om, hvem der er arvinger i boet
  Hvis det er usikkert, hvem der er arvinger i boet, og den usikkerhed ikke uden videre kan afklares, skal boet udleveres til bobestyrerbehandling, sådan at bobestyrer skal sørge for at afklare arveforholdene.
 6. Manglende overholdelse af frister for åbningsstatus og boopgørelse i et privat skiftet bo
  Hvis arvinger, der skifter boet som privat skifte, ikke indleverer åbningsstatus eller endelig boopgørelse indenfor de lovmæssige frister, udleverer skifteretten boet til fortsat behandling ved en bobestyrer.

  Når et dødsbo skiftes privat, skal arvingerne senest 6 måneder efter dødsdagen, indsende en såkaldt åbningsstatus til skifteretten. Boopgørelsen skal udarbejdes med skæringsdag senest 1 år efter dødsdagen og indsendes til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Hvem udpeges?

Når skifteretten har truffet beslutning om at udlevere et dødsbo til behandling ved en bobestyrer, er det også skifteretten, der træffer beslutningen om, hvem der skal udpeges som bobestyrer.

Hvis den afdøde ikke selv i et testamente har truffet bestemmelse om, hvem han/hun ønsker, der skal udpeges som bobestyrer, udleverer skifteretten som udgangspunkt boet til behandling ved en såkaldt autoriseret bobestyrer. En autoriseret bobestyrer er en erfaren dødsboadvokat, der er udpeget af skifteretten til at varetage behandling af bobestyrerboer ved den pågældende skifteret. Du kan på www.domstol.dk se, hvem der er autoriserede bobestyrer i afdødes retskreds.

Hvis afdøde efterlader sig ægtefælle, og ægtefællen ønsker en bestemt autoriseret bobestyrer, vil skifteretten som udgangspunkt udlevere boet til behandling hos den pågældende bobestyrer.

Hvis der ikke efterlades ægtefælle, og hvis boets arvinger i øvrigt alle er enige om at ønske en bestemt autoriseret bobestyrer, vil skifteretten som udgangspunkt udlevere boet til behandling hos den pågældende bobestyrer.

Hvis en længstlevende ægtefælle og de øvrige arvinger er enige om at ønske en bestemt bobestyrer, der ikke er autoriseret, kan skifteretten imødekomme dette ønske, hvis særlige grunde taler for det, som fx hvis den pågældende har et særligt forudgående kendskab til boet.

Du kan læse mere om de forskellige dødsbobehandlingsmodeller her.

Kontakt Har du brug for rådgivning omkring dødsbobehandling eller brug for bistand til at behandle et dødsbo, så kontakt din lokale Ret&Råd-arveretsadvokat

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.