Advokat i Randers til familie- og arveret

I Ret&Råd Randers har vi advokater, der kan rådgive dig om skilsmisse, oprettelse af testamente og ægtepagt, dødsbobehandling og i straffesager.

Skilsmisseadvokat i Randers

Hos Ret&Råd Randers har vi advokater, der er specialister i rådgivning vedrørende skilsmisse, børnesager og bodeling.

Vi rådgiver dig om den økonomiske deling af værdierne i en skilsmisse, herunder dine muligheder og konsekvenser af at overtage eksempelvis:

 • Virksomheden/firmaet
 • Bolig og eventuelle ejendomme
 • Bil og andre værdier
 • Pensioner
 • Særligt indbo
 • Eventuel skat, der skal betales

Vores advokater rådgiver dig om ægtefællebidrag, eventuel periode og beløb, samt hvordan du ansøger om separation/skilsmisse.

Få hjælp i forhold til barn/børn i forbindelse med skilsmissen, herunder hvad der er fornuftigt at aftale i forhold til forældremyndighed, bopæl og samværsordning. Det er helt afgørende, at du ikke indgår nogle aftaler, der senere viser sig uhensigtsmæssig i forhold til børnene – det kan være svært på et senere tidspunkt at få disse aftaler ændret.

Ret&Råd Randers er lokalt forankret i og omkring Randers, men vi rådgiver gerne skilsmissekunder i hele landet. Har du behov for en drøftelse af din sag, så kontakt os for en uforpligtende samtale. Vi tilbyder også at indlede vores samarbejde med et telefonmøde.

Har du brug for hjælp til en skilsmissesag, kontakt advokat Henriette Lyhne. Har du brug for hjælp til en børnesag, kontakt enten advokat Henriette Lyhne eller advokat Dorthe Østerby.

Hjælp til oprettelse af testamente og ægtepagt

I forbindelse med indledning af samlivsforhold eller i forbindelse med, at I bliver gift, er det en god ide at overveje, om I skal lave en såkaldt samlivskontrakt/samejekontrakt eller en ægtepagt. Ret&Råd Randers kan hjælpe jer med at sikre, at I bliver stillet som ønsket ved samlivsophør, og at en skilsmisse bliver så konfliktfri og forudsigelig som mulig.

Hvis I er ugifte samlevende, kan I på forhånd aftale, hvem der skal overtage boligen og på hvilke vilkår. Hvis I gifter jer kan I aftale, om der skal være særeje i ægteskabet, om gæld skal være særeje, om pensioner skal deles osv. 

Ret&Råd Randers sikrer jer overblikket i forbindelse med jeres samliv eller ægteskab. Vi udarbejder dokumenter, der tager højde for netop jeres situation – dokumenter, som er til at forstå. 

Måske bør du eller I også overveje, om der skal oprettes testamente. Herunder er eksempler på de overvejelser som Ret&Råd Randers kan hjælpe dig med at tage stilling til, således at du får oprettet det optimale testamente eller den optimale ægtepagt i din situation.

 Overvejelser vedr. testamenter: Overvejelser vedr. særejeægtepagterr:
Hvordan sikrer vi vores partner/den længstlevende ægtefælle?Hvilke former for særeje bør jeg vælge?
Hvordan sikrer vi en rimelig fordeling, når den længstlevende er død?
Evt. en fordeling mellem dine og mine børn?
Hvordan sikres virksomheden eller det sommerhus man har modtaget i arv?
Hvordan sikrer man sin samlever, og hvad betyder et udvidet samlevertestamente?Kan ægtefællens gæld fx fra tidligere forhold laves til særeje?
Hvem arver mig, hvis jeg ikke efterlader mig ægtefælle eller børn,
og hvad er ideen med et såkaldte afgiftsbesparende testamente?
Hvad kan man aftale i forhold til pensioner?
Bør mine arvingers arv være særeje, og i bekræftende fald hvilken form?
Skal arven båndlægges og hvad kan reguleres i et børnetestamente?
I hvilket omfang skal den længstlevende af os kunne ændre testamentet,
og i hvilket omfang skal den længstlevende kunne råde i levende live, herunder give gaver?
Hvem får mine forsikringer og pensioner?

Kontakt advokat Henriette Lyhne eller advokat Dorthe Østerby, såfremt du ønsker hjælp vedr. testamente eller ægtepagt.

Hjælp i forbindelse med dødsfald

Når der sker et dødsfald opstår en række praktiske spørgsmål:

 • Hvordan skal boet behandles? Skal efterlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo eller boet skiftes? 
 • Skal boet behandles som privat skifte eller bobestyrerbo?
 • Hvornår kan boet udleveres fra skifteretten? Hvordan fungerer det i perioden imellem dødsfald og udlevering?
 • Hvad betyder indrykningen af et proklama i Statstidende? Og kan jeg som arving komme til at hæfte for afdødes gæld?
 • Hvordan skaber man overblik over afdødes aktiver?
 • Hvem har førsteret til at udtage ejendele? Hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om fordelingen?
 • Hvad skal der betales i boafgift (tidligere kaldet arveafgift)?
 • Er boet skattepligtigt? Hvad betyder det for bobehandlingen?
 • Hvor lang tid tager en dødsbobehandling?
 • Hvad koster det at få hjælp af en advokat til en dødsbobehandlingen?
 • Hvem får udbetalingen fra forsikringer og pensioner, og hvordan sikrer man sig kendskab til alle afdødes ordninger?

Ret&Råd Randers kan hjælpe dig hvad enten du blot har brug for et overblik, eller du har brug for hjælp til bobehandlingen fra start til slut.

Kontakt advokat Dorthe Østerby, der også er autoriseret af skifteretten i Randers som bobestyrer, såfremt du har spørgsmål vedr. dødsboer og arveret.