Ret&Råd Advokat Kristine Schmidt Usterud

Kristine Schmidt Usterud

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: ksu@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-ksu@ret-raad.dk Mobil: +45 25 10 05 27 Telefon: +45 69 66 30 17 CVR: 38 88 83 66

Faglig profil:

Jeg beskæftiger mig med rådgivning til private. Mine specialer er beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt adoptioner.

Jeg fører også retssager inden for disse områder.

Jeg har bred procedureerfaring og har mødt både i byret, landsret og Højesteret.

I perioden 2000-2017 har jeg været ansat hos Kammeradvokaten, hvor jeg har repræsenteret myndighederne i sager om beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt adoptioner. 

Det er særligt for at hjælpe borgerne, at jeg har besluttet mig for at starte for mig selv, da jeg gennem mine retssager har set mange eksempler på borgere, som er blevet klemt i systemet, fordi de ikke kendte til deres rettigheder, og fordi systemet er så komplekst. 

Jeg har med min baggrund stor erfaring og indgående kendskab til, hvordan myndighederne fungerer og kan hjælpe med kontakten til kommunen. Med mit store kendskab til reglerne kan jeg desuden sikre, at alle rettigheder bliver overholdt, og at kommunen ikke begår fejl.

Beskæftigelses- og socialret

Jeg har ført en række retssager på vegne af Ankestyrelsen om bl.a. tilkendelse af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, nødvendige merudgifter, støtte til bil, støtte til børn med handicap/særlige behov og andre sager efter både serviceloven, beskæftigelsesloven mv.

Jeg har derfor stor erfaring inden for dette komplekse område, hvor der tit bliver begået fejl i den kommunale sagsbehandling. 

Det er vigtigt, at sagen tidligt i forløbet kommer på rette spor, så borgeren og kommunen ikke taler forbi hinanden. Jeg kan her hjælpe borgeren med kontakten til kommunen, med en eventuel klage til Ankestyrelse og en eventuel retssag.

Erstatnings- og forsikringsret

Hvis du kommer ud for en trafikulykke, en arbejdsulykke eller en fejlbehandling hos sundhedsvæsenet, kan jeg hjælpe dig med at få den erstatning, du er berettiget til, både i forhold til kontakten til forsikringsselskabet, arbejdsskademyndighederne, patientskademyndighederne samt også under en eventuel retssag.

Jeg varetager alene skadelidtes interesser i disse sager.

Tvangsanbringelser og tvangsadoptioner

Gennem mange år har jeg ført retssager for Ankestyrelsen og Statsforvaltningen på disse områder og har derfor stort kendskab til servicelovens og adoptionslovens regler herom.

Ansvarsforsikring hos CNA Hardy.

Klientkonto i Handelsbanken.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af