Forsvarsadvokaterne i Ret&Råd København

Vores forsvarsadvokater i København har mange års erfaring med straffesager, herunder sager om vold, voldtægt, drab, berigelsesforbrydelser, hærværk, færdselssager, spirituskørsel og euforiserende stoffer.

Vi varetager dine interesser og sikrer dig uafhængig rådgivning under hele din sag.

Vi er tre forsvarsadvokater hos Ret&Råd i København, der kan hjælpe dig med kort varsel. Ring eller skriv til en af vores forsvarsadvokater. Forsvarsadvokaterne har stor procedureerfaring og vi kan varetage dit forsvar både i byretten, landsretten og Højesteret.

Du skal kontakte vores forsvarsadvokater hurtigst muligt, hvis du bliver indkaldt til afhøring hos politiet, sigtet eller tiltalt, så din forsvarsadvokat kan bistå dig under afhøring hos politiet og i retten.

Hvis du gør det, kan din forsvarsadvokat sikre, at afhøringen hos politiet foregår på en korrekt måde og din forsvarsadvokat får adgang til at sætte sig ind i politiets bevismateriale, så I vil kunne forberede afhøringen sammen.

Desuden vil du sammen med din forsvarsadvokat allerede tidligt i forløbet kunne lægge en strategi, og du modtager allerede her den rigtige støtte og rådgivning, som giver de bedste forudsætninger for, at sagen kan slutte hurtigt og på den for dig bedste måde.

Hvad koster en forsvarsadvokat?

Ret&Råds forsvarsadvokater i København vil sørge for at blive beskikket forsvarer for dig.

Når retten har beskikket din forsvarsadvokat for dig, vil det offentlige betale salæret til din forsvarsadvokat. Kun hvis du bliver fundet skyldig, vil det offentlige kræve udgifterne dækket af dig. Bliver du frifundet eller i det væsentligste frifundet, skal du ikke betale noget.

Når din forsvarsadvokat er beskikket, gælder statens takster, som er en timetakst på kr. 2.112,50 inkl. moms. Du kan læse mere om domstolenes takster her.