Erstatnings- og forsikringsadvokaterne i Ret&Råd København

Vores erstatningsadvokater i København har mange års erfaring med personskadesager og forsikringssager, hvor modparten ofte er forsikringsselskaber.

Vi varetager dine interesser og sikrer dig uafhængig rådgivning under hele din erstatningssag. Du er sikret, at det er en erfaren erstatningsadvokat, der giver dig rådgivning. Det overlader vi nemlig ikke til andre.

Vi har et team på 5 erstatningsadvokater i København, der kan hjælpe dig med kort varsel. Ring eller skriv til en af vores erstatningsadvokater

Vores erstatningsadvokater hjælper dig med at opgøre dit erstatningskrav og forfølge kravet over for den ansvarlige skadevolder/forsikringsselskab. Dermed er du sikker på at du opnår den rigtige erstatning. Se mere om erstatningsposterne her.

Erstatningsadvokaterne har stor procedureerfaring og har møderet for Højesteret, så du er sikret god bistand, hvis der skal anlægges en retssag.

Hvad koster en erstatningsadvokat?

Ret&Råds erstatningsadvokater i København følger din sag hele vejen. Inden vi indgår en aftale om advokatbistand, vil du få et overslag over udgifterne.

I mange sager kan vi få modpartens forsikringsselskab til at betale din udgift til advokatbistand eller en del af din udgift til advokatbistand.

Hvis der skal anlægges en retssag, vil din Ret&Råd erstatningsadvokat undersøge om du kan få dækning fra din retshjælpsforsikring eller fri proces. Du kan læse mere om retshjælpsforsikring og fri proces her.