Socialret

Socialret dækker mange forskellige områder. Fælles for områderne er, at det vedrører borgernes ret til hjælp fra kommunen. Det kan væres hjælp til forsørgelse eller anden hjælp, hvis man får behov for det. Socialret dækker også eksempelvis sager om et barn, der ikke kommer skole eller sager om børn og deres familier, der har brug for særlig støtte.

Reglerne er mange og ofte komplicerede. Hertil kommer, at Ankestyrelsens praksisundersøgelser viser, at kommunerne begår mange fejl i sagsbehandlingen i sager om socialret og beskæftigelsesret. Hos Ret&Råd kan vi hjælpe dig, hvis du har en sag hos kommunen eller en anden myndighed, hvor du har brug for bistand til at opnå det, som du har ret til efter lovgivningen.

Hos Ret&Råd har vi stor erfaring inden for for social- og bekæftigelseslovgivningen.

Vores specialer

Personlig assistance til handicappet medarbejder

Hjælp til handicappede

Skole og specialundervisning

Støtte til børn og unge

Støtte til børn og Børnefaglig undersøgelse

Dommervagt

Tvangsanbringelser og adoption

Socialret-fleksjob

Fleksjob og førtidspension

Socialret-seniorpension

Seniorpension