Erstatning

Ret&Råd hjælper dig til at få den erstatning, du er berettiget til efter en ulykke, uanset om der er tale om en personskadeerstatning eller tingskade.

Hos os får du viden om, hvorvidt du bør acceptere eller afvise forsikringsselskabets erstatningstilbud.

Find din lokale rådgiveren i Erstatning