Støtte til børn

Børnefaglig undersøgelse og underretning

Reglerne om særlig støtte til børn findes i serviceloven, hvor de forskellige muligheder for at hjælpe børn og unge, der har problemer, er oplistet. Hjælpen kan bl.a. være i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, aflastningsordning eller anbringelse uden for hjemmet.

Hvis kommunen vurderer, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse. Der skal normalt være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, inden der kan sættes en foranstaltning om særlig støtte i gang. Der kan dog, når særlige forhold taler for det, iværksættes foreløbig eller akut støtte, sideløbende med at undersøgelsen foretages.

Baggrunden for en børnefaglig undersøgelse kan for eksempel være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv. Kommunen kan også have modtaget en underretning om, at et barn eller en ung kan have brug for støtte.