Mikkel Holm Nielsen

Advokat (H)
Enkeltmandsvirksomhed Mikkel Holm Nielsen, CVR 36 12 92 04
CVR 36 12 92 04

Faglig profil:

Jeg har været advokat siden 2002 og hjælper privatpersoner inden for navnlig 3 områder: Strafferet, erstatnings- og forsikringsret og procedure.

Som beneficeret advokat (advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces) har jeg mit primære arbejdsområde inden for strafferetten, hvor jeg hjælper, hvis du enten er sigtet af politiet for en forbrydelse (som forsvarsadvokat) eller har været udsat for en personfarlig forbrydelse (som bistandsadvokat). I begge situationer er det vigtigt, at du hurtigt kontakter en advokat, så din sag fra starten bliver løst på den rigtige måde. Endvidere hjælper jeg dig, hvis du er kommet til skade, om det er i trafikken, på arbejdet, i forbindelse med behandling, ved et fald eller lignende. 

Derudover har jeg meget stor erfaring med at føre civile retssager ved domstolene, hvor jeg har mødt over 1000 gange i byretterne og landsretterne og mere end 10 gange i Højesteret. Udover ovenstående områder har jeg en særlig interesse for menneskerettigheder og sager vedrørende myndighedsudøvelse.

Endelig har jeg erfaring som bisidder i undersøgelseskommissioner, idet jeg har fungeret som bisidder i Instrukskommissionen, Tibetkommission II og Minkkommissionen.

Hør mig fortælle om tabt arbejdsfortjeneste her:

Erfaring:

 • 1999-2001 Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen og Anders Boelskifte
 • 2001-2015 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
 • 2004-2010 Medhjælper ved Statsadvokaten for København
 • 2011-2011 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret (advokatkonstitution)
 • 2008- Underviser på Advokatuddannelse i faget Hovedforhandlingen

Bestyrelsesposter:

 • Marts 2016 – 2020: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd 
 • 2019 – : Medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for Strafferet og Straffeproces,
  siden 2022 som formand
 • 2019 – : Medlem af bestyrelsen for Beneficerede Advokater ved Københavns Byret,
  siden 2022 som formand
 • 2022 – : Medlem af bestyrelsen i Bistandsadvokaternes Landsforening.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af