Betina Boysen

Advokat (L)
Enkeltmandsvirksomhed Betina Boysen, CVR 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor emnerne bank og finansiering, familie- og arveret samt gældsrådgivning. Jeg fører desuden retssager indenfor mine specialeområder. 

Siden 2015 har jeg været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Bank og Finansiering

Jeg har tidligere gennem mange år arbejdet i pengeinstitutsektoren og rådgiver nu både private og erhvervsdrivende inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder også spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Herudover beskæftiger jeg mig med sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær samt sager om værgemål for voksne.

Jeg bistår desuden med oprettelse af samejeoverenskomster mellem samlevende eller andre, som ejer fast ejendom i fællesskab.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform. Jeg bistår desuden i tilfælde af, at der opstår konflikter mellem arvingerne i et dødsbo. Herudover bistår jeg med oprettelse af testamenter. Ved udarbejdelsen af et testamente lægger jeg stor vægt på drøftelsen med jer, så testamentet bedst muligt opfylder jeres behov og passer til jeres situation.

Jeg samarbejder med Det Gode Testamente. Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 33 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. På www.detgodetestamente.dk kan du få inspiration og viden samt læse om muligheden for at få tilskud til oprettelsen af testamentet.

Pension for Selvstændige, PFS

Hør Betina fortælle om, hvad ved dine pensioner du skal være opmærksom på, hvis du skal giftes eller skilles. Videoerne optaget og udgivet af PFS, Pension for Selvstændige.

Hvad skal jeg tage højde for, hvis jeg skal giftes…

Hvad med mine pensioner, hvis jeg skal skilles?

Yderligere info

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Læs min persondatapolitik her.

Jeg er medlem af