Brian Bruun Hansen

Advokat (H)
Enkeltmandsvirksomhed Brian Bruun Hansen, CVR 35 69 51 92
Telefon +45 39 99 01 97
Krypteret email kbh-bbh@ret-raad.dk
CVR 35 69 51 92

Faglig profil

Jeg har specialiseret mig inden for erstatnings- og forsikringsret, retssager samt fast ejendom.

Inden for disse områder har jeg stor procedureerfaring, og jeg har møderet for Højesteret.

Erstatning og forsikring

Jeg har mange års erfaring med erstatningssager, både med arbejdsskadesager, færdselsulykker, faldskader, patientskader og voldsoffersager.

I disse sager varetager jeg udelukkende skadelidtes interesse. Jeg opgør erstatningskravet og fremsætter det for den ansvarlige. Vil den erstatningsansvarlige ikke betale erstatningen (ofte forsikringsselskabet), hjælper jeg med at gennemføre erstatningskravet ved en retssag.

Inden for forsikringsret er det typisk sager og tvister med ejerskifteforsikringen eller ulykkesforsikringen, jeg hjælper med. Det er udelukkende forsikringstagers interesse jeg varetager.

Straffesager

Hvis du bliver sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan jeg blive beskikket forsvarer for dig.

Det er vigtigt, at du kontakter mig så hurtigt som muligt, så vi kan lægge en strategi for dit forsvar.

Bistandsadvokat

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan jeg blive beskikket som bistandsadvokat for dig. Som bistandsadvokat støtter og vejleder jeg under afhøringer hos politiet og når du som forurettet skal afgive vidneforklaring under straffesagen.

Jeg opgør dit erstatningskrav, fremsætter det under straffesagen og forfølger erstatningskravet ved Erstatningsnævnet.

Fast ejendom

Jeg rådgiver boligkøbere om køb af hus, ejerlejlighed eller andelsbolig. Jeg gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer, at du får alle de nødvendige oplysninger fra sælger eller ejendomsmægleren. Hvis du køber hus eller sommerhus gennemgår jeg også tilstandsrapport og elrapport m.m.

Opstår der tvister efter købet – ofte i form af mangler ved huset eller lejligheden, kan jeg hjælpe dig med at gennemføre krav mod sælger, den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet.

Oplysninger om advokatfirmaet

Advokat Brian Bruun Hansen er organiseret som personlig virksomhed. Jeg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er forsikringsdækket i Lloyd’s Insurance Company S.A v./Dahlberg Assurance Agentur A/S i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Som kunde vil du altid modtage et overslag over hvad din sag vil koste. Som udgangspunkt vil salæret fastsættes ud fra sagens værdi eller betydning for dig, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, det med sagen forbundne ansvar samt sociale hensyn. Jeg undersøger altid, om du kan opnå fri proces eller dækning fra din retshjæpsforsikring. I nogle sagstyper kan aftales et fast salær.

I hver enkelt sag undersøges om der skulle være interessekonflikter i sagen der gør, at jeg ikke kan varetage sagen. Det gælder tillige i de tilfælde, hvor det aftales, at jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand.

Advokat Brian Bruun Hansen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaets klientkonto er i Arbejdernes Landsbank. 

Forsikringsselskab og garantistiller: Lloyd’s Insurance Company S.A v./Dahlberg Assurance Agentur A/S, Allegade 14, 2000 Frederiksberg

Du kan læse min persondatapolitik her.

Tre gode råd til dig, der gerne vil søge erstatning for personskade:

Download Ret&Råds brochure om erstatning for personskade

Jeg er medlem af

BALF logo