Kristine Schmidt Usterud

Advokat (H)
Enkeltmandsvirksomhed Kristine Schmidt Usterud, CVR 38 88 83 66
CVR 38 88 83 66

Faglig profil:

Jeg beskæftiger mig med rådgivning til private. Mine specialer er beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt -adoptioner.

Jeg fører også retssager inden for disse områder.

Jeg har bred procedureerfaring og har mødt både i byret, landsret og Højesteret.

I perioden 2000-2017 har jeg været ansat hos Kammeradvokaten, hvor jeg har repræsenteret myndighederne i sager om beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt adoptioner. 

Jeg har gennem tiden oplevet, at mange borgere bliver klemt i systemet, fordi de ikke kender til deres rettigheder, og fordi systemet er så komplekst. 

Jeg har med min baggrund stor erfaring og indgående kendskab til, hvordan myndighederne fungerer og kan hjælpe med kontakten til kommunen. Jeg kan desuden sikre, at alle rettigheder bliver overholdt, og at kommunens eventuelle fejl bliver rettede.

Social- og beskæftigelsesret:

Jeg har ført en række retssager på vegne af Ankestyrelsen om støtte efter servicelovens regler f.eks. nødvendige merudgifter, støtte til bil, støtte til børn med handicap/særlige behov, tabt arbejdsfortjeneste til forældre.  

Jeg har derfor stor erfaring inden for dette komplekse område, hvor der tit bliver begået fejl i den kommunale sagsbehandling. 

Det er vigtigt, at sagen tidligt i forløbet kommer på rette spor, så borgeren og kommunen ikke taler forbi hinanden. Jeg kan her hjælpe borgeren med kontakten til kommunen med en eventuel klage til Ankestyrelse og en eventuel retssag.

Herudover har jeg ført talrige sager om bl.a. tilkendelse af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og har derfor også et indgående kendskab til de regler.

Hør mig fortælle om socialret:

Erstatnings- og forsikringsret:

Hvis du kommer ud for en trafikulykke, en arbejdsulykke eller andre former for ulykker, kan jeg hjælpe dig med at få den erstatning, du er berettiget til, både i forhold til kontakten til forsikringsselskabet, arbejdsskademyndighederne, samt også under en eventuel retssag.

Jeg varetager alene skadelidtes interesser i disse sager.

Hør mig fortælle om godtgørelse for varigt mén:

Tvangsanbringelser og tvangsadoptioner:

Gennem mange år har jeg ført retssager for Ankestyrelsen og Statsforvaltningen (nuværende Familieretshuset) på disse områder og har derfor stort kendskab til servicelovens og adoptionslovens regler herom.

Erfaring:

  • 1996-2000 Advokatfirmaet Lett, Vilstrup og Partnere
  • 2000-2017 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
  • 2010-2010 Konstitueret landsdommer ved Østre Landsret (advokatkonstitution)
  • 2018 – Censor ved de juridiske uddannelser
  • 2019 – Nævnsmedlem, Ankenævnet for Patienterstatningen, udpeget af Advokatrådet
  • 2019 – Udpeget af Familieretshuset til at varetage sager om magtanvendelse efter servicelovens § 127, § 129, stk. 1 og § 129a
  • 2019 – Udpeget af Ungdomskriminalitetsnævnet til at varetage sager i nævnet
  • 2019 – Censor ved retssagsprøver, udpeget af Advokatsamfundet

Advokat Kristine Schmidt Usterud anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Hardy.

Jeg har klientbankkonto i Jyske Bank.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Jeg er medlem af

BALF logo