Stine Morild Kulmbak

Advokat (L)
Enkeltmandsvirksomhed Stine Morild Kulmbak, CVR 36 36 20 22

Faglig profil

Mit speciale er al rådgivning inden for familieret og skilsmisseret.

Familieret

Jeg er specialist i sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær. Jeg har stor erfaring i håndteringen af det processuelle system i forbindelse med sagernes behandling både i Familieretshuset og i Familieretten og Landsretten.

I min rådgivning arbejder jeg for at finde løsninger, der – også fremadrettet – kan fungere for parterne, og jeg tager altid udgangspunkt i, hvad der som helhed vil være bedst for barnet.

Jeg hjælper gerne med sager om bodeling efter separation, skilsmisse eller samlivsophævelser. Herunder spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Testamenter og ægtepagter

Jeg laver mange testamenter som sikre, at arven efter dig bliver fordelt præcis, som du ønsker. Det er afgørende for min rådgivning, at du er oplyst bedst muligt om de muligheder og begrænsninger, der findes i arveloven, og at testamentet bliver skræddersyet efter jeres behov.

Ægtepagt er det dokument, der regulerer, hvordan du og din ægtefælle fordeler jeres formue, både ved en evt. separation/skilsmisse og ved død.

Jeg samarbejder med Det Gode Testamente. Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 44 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. På www.detgodetestamente.dk kan du få inspiration og viden samt læse om muligheden for at få tilskud til oprettelsen af testamentet.

Socialesager

Jeg har indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler og til sager om kommunernes sagsbehandling inden for det sociale område, herunder særligt sager om tvangsanbringelser af børn.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Du kan se min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af