Ansættelsesret

Advokatrådgivning om ansættelsesret

Ret&Råd Advokater Bredgade København yder advokat rådgivning om ansættelsesret, funktionærloven, ansættelseskontrakter, direktørkontrakter og opsigelse af medarbejder og opsigelse af direktører.

Vi rådgiver indenfor ansættelsesret såvel virksomheder, enkeltpersoner samt fagforeninger om de forskellige ansættelsesretlige aspekter dels inden et ansættelsesforhold etableres, og hvis der opstår konflikter under selve ansættelsen, ligesom vi flittigt benyttes som rådgiver og sparringspartner, når et ansættelsesforhold bringes til ophør.

Advokat til rådgivning om funktionærloven, ansættelseskontrakter, direktørkontrakter og opsigelse

Artikler om ansættelsesret, funktionærloven, ansættelseskontrakter, direktørkontrakter og opsigelse af medarbejder og opsigelse af direktører skrevet af advokat Dorthe Westerdahl:

Advokater hos Ret&Råd Bredgade, København og Køge

Advokat Jens Hessel og advokat Dorthe Westerdahl er advokater og partnere hos Ret&Råd Advokater Bredgade i København og Køge.