Er sexchikane på arbejdspladsen ulovlig?

Diskussionen om sexchikane har fået fornyet kraft i den offentlige debat. Mediearbejdspladser har været i fokus, men problemerne er langt mere udbredt. Hvad gør man for at komme det til livs? Og er der noget at komme efter i loven?

I øjeblikket er der stor fokus på uønskede seksuelle tilnærmelser og krænkelser i mediebranchen herunder de danske TV-stationer. Krænkelserne sker dog på alle typer arbejdspladser. Det er bestemt ikke kun kendisser, der udsættes for sexchikane.

En tredjedel af danske kvinder oplever faktisk sexisme og sexchikane på arbejdspladsen ifølge Berlingske Tidenden den 16. september 2020. Det er et samfundsmæssigt problem, der skal løses. Det kræver fokus og en kulturændring.

Men hvordan er ofrenes retsstilling, og hvad skal man gøre for at komme sexchikanen til livs?

Lov om ligebehandling

Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt.

Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt.

Vi har allerede en lov, der skal beskytte mod sexchikane.

Lov om ligebehandling § 1, stk. 6.:

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe en truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehagelig klima.

Bevismidler

Desværre ser vi ikke ret mange sager ved domstolen eller i ligebehandlingsnævnet om seksuel chikane.

Ofte er svært at bevise sexchikanen, da den krænkede står alene med sine påstande, der bestrides af krænkeren.

Er du udsat for krænkende adfærd på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du gemmer alle beviser f.eks. grænseoverskridende sms’er, foto, lydoptagelser, du kan føre dagbog/optegnelser, du bør også få udsagn fra en eller flere kollegaer, der kan bekræfte nogle episoder.

Som bevismiddel kan også indgå psykologerklæring.

Hvis du vil anlægge en sag om sexchikane på arbejdspladsen er der to muligheder:

 1. Du kan klage til ligebehandlingsnævnet.
 2. Du kan indbringe sagen for domstolen.

Ligebehandlingsnævnet eller domstolen?

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.  Du også kan finde nævnets afgørelser på hjemmesiden.

Sagerne for nævnet behandles på skriftlig grundlag. Du skal således ikke møde op i nævnet og afgive forklaring, ligesom der ikke kan indkaldes vidner.

Klagen skal derfor være velunderbygget, for at nævnet kan realitetsbehandle klagen om de påståede krænkelser.

Klagen skal være velunderbygget, for at nævnet kan realitetsbehandle klagen om de påståede krænkelser.

Finder nævnet, at sagen kun kan afgøres efter en bevisførelse i form af parts- og vidne-forklaringer, vil sagen blive afvist – og klager må så i stedet anlægge sag ved de almindelige domstolen.

For lavt godtgørelsesniveau

Efter lov om ligebehandling § 15, stk. 1. kan den krænkede få tilkendt en godtgørelse.

Desværre er godtgørelsesniveauet ikke særlig højt. Efter praksis både i nævnet og hos domstolen udmåles ofte en godtgørelse mellem Kr. 12.500 og kr. 25.000. Her er bestemt behov for at forhøje godtgørelsesniveauet.

Arbejdspladsen skal på banen.

I dag er det helt almindelige at arbejdspladsen har ryge- og alkohol-politik.

Nu er tiden inde til, at arbejdspladserne får en sexchikanepolitik, der beskriver omgangstonen på arbejdspladsen med det formål at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Det er arbejdsgiverens opgave, at italesætte uacceptabel adfærd. Derfor bør alle arbejdspladser have en skriftlig politik for, hvad der er uacceptabel adfærd.

Samtidig bør der være skriftlige retningslinjer for, hvordan man nemt og trygt kan klage, hvis du udsættes for seksuel chikane – eller du har kendskab til, at en kollega udsættes for seksuel chikane.

Krænkelserne har været tabubelagt

Sexchikanen kommer i mange forskellige afskygninger:

 • Uønskede og upassende berøringer, omfavnelser eller kys
 • Samlejebevægelser på afstand
 • Konstant overvågning via kamera
 • Frække Sms-beskeder,
 • Tilsendt foto af erigeret lem, pornofilm
 • Upassende invitation til date
 • Lummer snak i kantinen med seksuelle undertoner
 • Små, latterlige, fjollede bemærkninger
 • Kommentar til tøjvalg

Det er vigtigt at sige klart og tydeligt fra over for sexchikanen

Mange kvinder fortier problemet, og lider derfor i stilhed. Det er nok lettere at tie end at tage kampen op – tænker de.

Mit budskab er, at det er vigtigt straks at råbe op – sige fra, hvis ens egne grænser overskrides.

Sexchikane løses kun, hvis man anerkender, at der et PROBLEM!

Nogle krænkere er slet ikke klar over, hvor krænkende deres adfærd kan opfattes.

Mærk efter – Føler du dig krænket?– ja, så er du blevet krænket!

Det gælder, selv om andre måske vil opfatte dig som hysterisk, snerpet, særlig sensibel og nærtagende.

Arbejdspladsen har et problem!

Seksuel chikane på en arbejdsplads skal behandles som et kulturproblem.

Du skal ikke opfatte chikanen som dit personlige ansvar, men det er derimod et arbejdsmiljøproblem.

Ofte begynder det med lummer vittigheder, verbal chikane, der efterhånden kan udvikle sig til fysisk chikane.

Derfor bør du straks konfronterer krænkeren med din bekymring.

Magter du ikke selv at sige fra og tage dialogen med krænkeren – kan du eventuel få hjælp fra en kollega – eller en arbejdsmiljørepræsentant.

Har du nogen uden for arbejdspladsen f.eks. en samlever, ægtefælle eller god veninde, vil det også være en god ide, at høre deres opfattelse af sagen.

Fortsætter chikanen, må du gå til din chef.

Når chikanen udøves af din chef

Ikke sjældent udøves chikanen af din leder/chef. I så fald kan det være problematisk at finde en løsning.

De uønskede seksuelle tilnærmelser fra chefen bygger i så fald på en uhensigtsmæssig magtrelation, idet den arbejdsmæssige situation ikke er ligeværdig.

Du vil i den situation ofte være angst for at miste dit arbejde, elevplads, fremtidige karriere, hvis du siger fra over for chikanen.

Ofte ser vi først disse chikanesager i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet.

Nogle gange har den krænkede været nødt til at opsøge psykologhjælp, da chikanen samtidig er udtryk for voksenmobning, der giver lavt selvværd og psykiske problemer og tit en længere sygemelding.

Klik her, og få 5 gode råd til sexchikane på arbejdspladsen

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.