Sommerferietiden nærmer sig

Langt de flest lønmodtagere er omfattede af ferieloven og har derfor ret til betalt ferie. Lønmodtagere har altid ret til 25 dages ferie, men retten til betalt ferie optjenes i ansættelsesperioden.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Optjening af ferie

Ifølge ferielovens § 7 optjenes der ikke ferie i barselsperioder og sygdomsperioder, hvor arbejdsgiver ikke skal betale fuld eller delvis løn. Hvis der eksempelvis indbetales pensionsbidrag af arbejdsgiveren i en periode, anses dette som delvis løn, og der optjenes dermed ferie.

Arbejdsgiveren fastsætter, hvornår ferien skal placeres. Ferie kan dog ikke afholdes i barselsperioder.

Ferie skal som altovervejende udgangspunkt gives i hele dage, og hovedferien skal efter ferielovens § 14 bestå af mindst 15 sammenhængende dage i perioden 1. maj til 30. september ifølge § 21. Ferien skal inden for denne periode fastsættes i samarbejde med lønmodtageren. Lønmodtageren skal således have mulighed for at komme med ønsker vedrørende feriens placering, og arbejdsgiver skal så vidt muligt tilgodese ønskerne – særligt ved lønmodtagere med børn der ønsker ferie i skolesommerferien jf. ferielovens § 15. Arbejdsgiveren kan dog lægge ferien andre steder end de ønskede perioder, såfremt hensynet til virksomhedens drift tilsiger dette. Det er bortvisningsgrund at blive væk fra arbejde uden accept fra arbejdsgiveren.

Hovedferien skal som udgangspunkt meddeles senest tre måneder før afholdelse, og ændring af meddelt ferie kan alene ske, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Dette er en snæver undtagelse, og der skal derfor meget til, før en planlagt ferie kan ændres.

Hvis ændring sker, skal arbejdsgiver erstatte økonomiske tab, som lønmodtageren lider som følge af ændringen – eksempelvis ved afbestilling af rejse. Ferie, der allerede er påbegyndt, kan ikke ændres.

Restferien skal som udgangspunkt gives i perioder af mindst fem sammenhængende dage.

Ifølge ferielovens § 13 kan man ikke blive tvunget til at påbegynde ferie, såfremt man er syg ved feriens påbegyndelse.

Hvis lønmodtageren bliver syg under ferien, kan der kræves erstatningsferie efter fem sygedage.


Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.