Kan man få erstatning for sexchikane?

Ja, det er muligt at få sexchikane anerkendt som en arbejdsskade. En arbejdsskade kan medføre betydeligt højere erstatning, end godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Hvordan defineres sexchikane?

Sexchikane defineres som at blive udsat for uønsket opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter.

Sexchikane kan på mange måder ligestilles med mobning, da krænkeren ofte anvender sexchikane som en magtdemonstration overfor den krænkede (offeret).

Ligesom mobning kan det nedbryde offerets psyke og i sidste ende føre til et permanent erhvervsevnetab.

Der findes tre former for sexchikane:

  1. ”Kønschikane” er, når der på arbejdspladsen er et chikanerende miljø, som nedværdiger og krænker andre pga. køn. Det kommer til udtryk både ved verbal og non-verbal adfærd.
  2. ”Uønsket seksuel opmærksomhed” dækker en bred kam af ubehagelige episoder, der kan opstå. Det dækker spørgsmål og opfordringer af seksuel karakter, mails og telefonopringninger med et seksuelt indhold og kys, grænseoverskridende berøring og klap.
  3. Den sidste og værste kategori er ”seksuel tvang”, der inkluderer fysisk tvang, trusler og bestikkelse for at opnå sex.

Hvor går grænsen for sexchikane?

Der findes ikke en objektiv grænse for, hvornår en handling er sexchikane. Det er den krænkededes subjektiv vurdering, der vil være væsentlig.

Det er uden videre klart, at uønskede kys, klap bagi og tiltvunget sex ligger over grænsen, men der er stor forskel på, hvordan personer opfatter en acceptabel omgangstone. Sjofle vittigheder og fremvisning af pornografiske billeder kan eksempelvis for nogle bare være en sjov joke, mens det for andre kan være uønsket og krænkende, og derved defineres som uønsket seksuel opmærksomhed.

Du kan læse mere om uønsket adfærd og ledelsens pligter til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø i artiklerne “Er sexchikane på arbejdspladsen ulovlig?” og “5 gode råd til virksomheden om sexchikane”.

Typisk ligger erstatningsniveauet på 25.000 – 30.000 kr. Nyere afgørelser har dog sat helt nye grænser for, hvor højt et beløb, den krænkede kan modtage, hvis sagen behandles og godkendes som en arbejdsskadesag.

Hvor meget kan man få i erstatning?

Godtgørelsesniveauet ligger som oftest på 25.000 – 30.000 kr. i erstatning, hvis der træffes en afgørelse i ligebehandlingsnævnet – eller der indgås et forlig på arbejdspladsen.

Der er imidlertid med to nyere afgørelser sat helt nye grænser for, hvor højt et beløb, den krænkede kan modtage, hvis sagen behandles og godkendes som en arbejdsskadesag.

De nyere afgørelser åbner op for at anerkende sexchikane og andre former for mobning som en arbejdsskade på linje med fysiske skader. Læs et oprids af sagerne herunder:

1. Sag om en kvindelig parkeringsvagt

En kvindelig parkeringsvagt fik tilkendt 3 millioner kroner i erstatning, da hun havde været udsat for så massiv seksuel chikane fra en mandlig medarbejder, der medførte at hun fik svære psykiske følger og mistede 75 % af sin erhvervsevne.

2. Sag om en kvindelig socialrådgiver

Kvindelig socialrådgiver fik anerkendt krænkelser gennem 2 år som en arbejdsskade. Krænkelserne var både verbale og fysiske. Løbende gennem 2 år kontaktede den krænkede socialrådgiver sin chef og kollegaer, som blot negligerende eller affejende klagerne. Den grænseoverskridende adfærd fra krænkeren endte med en sygemelding og en anmeldelse om arbejdsskade.

Krænkelserne resulterede i alvorlige psykiske problemer som åndenød, hjertebanken og tilbagevendende paranoia og depressive tanker. Det endte med at den unge socialrådgiver på lægens anbefaling helt måtte opgive at arbejde som socialrådgiver.

I 2017 fik socialrådgiveren anerkendt 30 procent i erhvervsevnetab. Med tilbagevirkende kraft til juli 2013 – der hvor socialrådgiveren måtte opgive og forlade socialrådgiverfaget endeligt. I engangserstatning fir hun 1,8 millioner kroner og derudover 451.000 kroner i tabt løn fra 2013 til 2017.

Det afgørende for sagens udfald var, at socialrådgiverens rådgiver kunne sandsynliggøre via lægelige udtalelser, at det var nødvendigt, at socialrådgiveren skulle omskoles på grund af de psykiske belastninger.

Skal man som krænkede lykkes med at få erstatning for mén efter sexchikane begået på en arbejdsplads, er det meget vigtigt, at sexchikanen anmeldelse som arbejdsskade dels til arbejdsgiveren dels til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvordan anderkendes sexchikane som arbejdsskade?

Efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om dels méngrad og dels tab af erhvervsevne.

Det handler dermed udelukkende om at vurdere arbejdsskaden og årsagen til skaden.

Skal man som krænkede lykkes med at få erstatning for mén efter sexchikane begået på en arbejdsplads, er det meget vigtigt, at sexchikanen anmeldelse som arbejdsskade dels til arbejdsgiveren dels til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Den krænkede har en frist på et år til at anmelde skaden. Fristen løber fra det tidspunkt, den krænkede bliver klar over, at det man har været udsat for, er en arbejdsskade.

Betingelser for at anderkende sexchikane som en arbejdsskade

Skal sexchikane anerkendes som en arbejdsskade, skal du have fokus på følgende:

  1. Sagen skal anmeldes som arbejdsskade
  2. Du skal gå til din egen læge
  3. Der skal være en direkte sammenhæng mellem de seksuelle krænkelser og følgevirkningerne. Dette skal understøttes af lægeerklæringer.
  4. Det kræver en diagnose, som i denne sags tilfælde ”lettere uspecificeret belastningsreaktion”. Det er ikke nok at du føle vrede, chok eller sorg.
  5. Du skal insistere på at blive videresendt til psykiater, da gode speciallægeerklæringer er afgørende.
  6. Det er vigtigt, at du har vidner, arbejdskollegaer, familie, der kan bekræfte sexchikanen. Du kan eks. skrive dagbog.

Artiklen er oprindeligt udgivet 5. august 2015

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.