Regulering af fast ejendom

Regulering af fast ejendom og miljøret

Ret&Råd Advokater Bredgade, København bistår som advokater med rådgivning om miljøret, lokalplaner, kommuneplaner, planloven, landzoner, byzoner, sommerhusområder, byggelinjer, naturfredning, byggelinjer, kystnærlinjer, bevaringsværdige bygninger, ekspropriation, regulering af fast ejendom og forholdet til kommunerne ved byggeri i by og land.

Vi har stor erfaring med at rådgive om miljøret, planer og regulering af fast ejendom

Artikler om miljø, planer og regulering af fast ejendom skrevet af advokat Jens Hessel og advokat Dorthe Westerdahl:

Advokater hos Ret&Råd Bredgade og Køge

Advokat Jens Hessel og advokat Dorthe Westerdahl er advokater og partnere hos Ret&Råd Advokater Bredgade i København.