Ret&Råd Advokat Lisbeth Darling Wegener

Lisbeth Darling Wegener

Advokat


Ret&Råd Advokater Slagelse Kontorfællesskab
Ndr. Ringgade 70A, 1. sal
4200 Slagelse
+45 58 50 31 10
Ret&Råd Advokater Næstved Maglemølle 90
4700 Næstved
+45 58 50 31 10

E-mail: ldw@ret-raad.dk Krypteret e-mail: slagelse-tw@ret-raad.dk Mobil: +45 40 59 93 33 Telefon: +45 58 56 61 14 CVR: 30 70 31 97

Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1998 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2002. Efterfølgende har jeg i 2004 uddannet mig til mediatoradvokat og har siden 2008 været antaget som retsmægler for Østre Landsretskreds med fast til-knytning til Retten i Næstved. Siden 2012 har jeg været autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten i Næstved.

Mine primære arbejdsområder er:

  • Familie- og arveret
  • Forældremyndighed, bopæls- og samværssager
  • Bodelinger ved separation og skilsmisse
  • Testamenter og ægtepagter
  • Dødsbobehandling
  • Retssagsbehandling
  • Administration af ejer- og andelsboligforeninger
  • Mediation og retsmægling

Jeg har stor erfaring med at rådgive og bistå personer med oprettelse af særejeaftaler/ægtepagter og testamenter, ligesom jeg bistår mange personer i forbindelse med samlivsophør, separation og skilsmisse samt med delingen af formuen (bodeling), forældremyndighed, bopæl og samvær.

Jeg er medlem af bestyrelsen for Danske Familieadvokater.

Derudover er jeg også medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater, og som mediatoradvokat og retsmægler tilbyder jeg konfliktløsning i form af mediation og retsmægling til både privatpersoner og virksomheder, som alternativ til eksempelvis en retslig afgørelse af en konflikt.

Desuden er jeg formand for Sydbank Erhvervsklub Slagelse, næstformand for Plejecentret Antvorskov og medlem af bestyrelsen i Slagelse Aqua Park.

Forsikringsselskab og garantistiller: Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 900 4390 439

Klientkonto:
  • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
  • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617

Se min persondatapolitik her.

Jeg er medlem af