Har I brug for konfliktmægling til fordeling af arven?

En arvesag handler ikke kun om penge og paragraffer. Det handler ofte også om følelser. Arvingernes tidligere indbyrdes forhold har stor betydning for håndteringen af alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med dødsbobehandlingen. Tit bliver familiemedlemmer overrasket over hinandens reaktioner, og det kan give behov for konfliktmægling.

En dødsbobehandling kan give konflikter om fordeling af indbo, smykker og fotos, men også hvis en eller flere af arvingerne ønsker at overtage barndomshjemmet, kan der opstå andre uenigheder mellem arvingerne. Det kan skabe konflikt og splid i hele familien. Som advokat i arvesager oplever jeg ofte, at klienterne bliver overrasket over de andre arvingers holdninger og har svært ved at genkende deres familiemedlemmer.

Konfliktmægling finder den fælles løsning

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en alternativ konfliktløsningsmetode, hvor I som arvinger via et struktureret mæglingsforløb og med bistand af en konfliktmægler, forsøger at finde en god løsning på arvestriden. Metoden er særdeles velegnet til at løse konflikter mellem arvinger, da den giver mulighed for at opretholde familierelationen og få boet afsluttet på en god måde.

Dermed får I mulighed for at finde en mere helhedsorienteret løsning, hvor alle arvinger er tilfredse. Det gælder om at undgå splittelse i familien, og dermed undgår arvingerne en lang og dyr retssagsproces.

Et mediationsforløb har flere faser

Hos Ret&Råd er konfliktmæglere/mediatoradvokater højt kvalificerede og erfarne advokater, der har gennemført Danske Advokaters Mediatoruddannelse eller en lignende uddannelse på samme høje niveau.

Selve mediationsprocessen et bygget op over fem faser. Den starter med, at mediator indleder med oplysning om de generelle principper for mediationen og det forventede forløb. Mediation er frivillig for parterne, fortrolig, og mediator er neutral i sagen.

Hver arving får mulighed for at fortælle om sagen set fra deres synspunkt. Det betyder, at arvingerne får indsigt og forståelse for, hvad de hver især mener og føler om konflikten. Mediation sætter arvingerne i centrum, og det er dem selv, der i sidste ende med hjælp fra mediator skal forsøge at løse konflikten.

Når alle arvinger har fortalt sin version af sagen, aftaler arvingerne sammen med mediator, hvilke konkrete problemstillinger der skal forsøges løst under mediationen. Herefter guider mediator arvingerne i en løsningsfase og forsøger at få arvingerne til selv at komme med løsningsforslag. Der er ikke nogen løsningsforslag, der er rigtige eller forkerte, og alle arvinger har mulighed for at komme med forslag til løsninger.

Når alle løsningsforslag er kommet frem, overgår mediationen til forhandlingsfasen, hvor alle løsningsforslag drøftes. Arvingerne taler sammen om, hvorvidt de kan bruge nogle af løsningsforslagene og blive enige om at løse konflikten. Det er langt nemmere at løse en konflikt, når du har forståelse for, hvorfor den anden arvings synspunkt er, som det er.

Endelig afsluttes mediationen ved, at der nedskrives en aftale, hvis forhandlingen ender ud i en konkret aftale mellem arvingerne.

Dermed kan arvestriden være løst, og hele familien kan komme videre – forhåbentlig med den gode familierelation i behold.

Hvis du vi høre mere om mediation i arvesager, er du velkommen til at kontakte Ret&Råds mediatoradvokater. Du kan læse meget mere om konfliktmægling/mediation på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.