Familie- og arveretsadvokat

Familieadvokaterne hos Ret&Råd Advokater Næstved yder rådgivning og hjælp til alt vedrørende samlivsophævelse mellem ugifte, skilsmisse, bodeling, børn og arv.

Vores familieadvokater i Næstved har mange års erfaring med familieretlige sager, herunder sager om ophævelse af samlivsforhold, skilsmisse, bodeling, samvær, forældremyndighed, børns bopæl, tvangsanbringelsessager, ligesom vi også har stor erfaring med arvesager samt oprettelse af testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagter. Begge vores familieadvokater er autoriserede bobehandlere ved Retten i Næstved, og advokat Lisbeth Darling Wegener er retsmægler ved Retten i Næstved og Østre Landsret.

Rådgivning er en stor del af vores daglige arbejde. Vi rådgiver dig om indgåelse af ægteskab, herunder mulighederne for at oprette en ægtepagt. Hvis ægteskabet skal afsluttes, rådgiver vi om vilkår for separation eller skilsmisse, herunder om du skal vælge separation eller skilsmisse. Vi rådgiver også om bodelingen, herunder f.eks. om en bodelingsaftale, som din tidligere ægtefælle har bedt dig underskrive, ligesom vi også udarbejder et udkast til bodelingsaftale på dine vegne. Der kan herudover være spørgsmål om deling af pensioner mv. 

Hvis der er konflikt omkring samvær, bopæl og forældremyndighed for jeres fælles børn, rådgiver vi dig forud for mødet i Familieretshuset, sådan at du er godt klædt på til selv at gennemføre mødet, eller hvis du og den anden forælder påtænker at indgå en aftale om f.eks. samvær, kan vi hjælpe med at finde den bedste løsning for jeres børn.

Familieadvokaterne hos Ret&Råd Advokater i Næstved har stor erfaring med sager inden for det familieretlige system, dvs. både i Familieretshuset og Familieretten (domstolene). Vi deltager derfor også gerne sammen med dig i møder i Familieretshuset, hvis du har brug for tryghed og støtte under mødet. Vi bistår dig også hele vejen under en retssag om forældremyndighed, bopæl eller samvær i Familieretten.

Hvis din sag om tvangsanbringelse behandles ved Børn- og Ungeudvalget møder vi gerne med dig både til Børn- og Ungeudvalgsmødet, i Ankestyrelsen og Familieretten.

I bodelingssager hjælper vi med at opnå holdbare løsninger vedr. jeres økonomiske opgørelse og møder også gerne i Skifteretten med dig, hvis sagen kommer dertil. Da begge vores familieadvokater er autoriserede bobehandlere, har vi stor erfaring i disse sager.

Herudover hjælper familieadvokaterne hos Ret&Råd Advokater Næstved med oprettelse af testamente, hvor rådgivningen er meget vigtig for, at der bliver oprettet nøjagtig det testamente, du ønsker. Fremtidsfuldmagter er også relevant for de fleste. Endelig er det værd at overveje en ægtepagt hvis du ønsker særeje, ligesom der eventuelt kan være behov for en samejeaftale hvis I bor sammen uden at være gift.

Vi har også stor erfaring i behandling af dødsboer, da vi hvert år behandler mange private dødsboer og bobestyrerboer.

Det er vigtigt for os at forstå dine behov for at kunne varetage dine interesser bedst muligt i den situation, du er i lige nu og her. Vi sørger for kompetent rådgivning og bistand under hele forløbet. Vi bestræber os på at være tilgængelige og ser vores klienter i øjenhøjde og ud fra dit behov.

Vi er 2 familieadvokater hos Ret&Råd Advokater Næstved. Vi betragter os som eksperter på området og hjælper dig gerne med kort varsel. Du er velkommen til at ringe eller skrive til en af os, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Hvad koster en familieadvokat?

Ret&Råd familieadvokater i Næstved rådgiver dig og følger din sag hele vejen. Om muligt giver vi dig et overslag over udgifterne og det forventede honorar. Nogle gange kan arbejdets omfang imidlertid ikke vurderes på forhånd, og så aftaler vi en fast timepris incl. moms.

Hvis der skal anlægges en retssag, vil din familieadvokat undersøge, om du kan få fri proces eller dækning fra din retshjælpsforsikring.

Tilbage til Ret&Råd Advokater Næstved