Konfliktmægling & mediation

Står du midt i en konflikt, bør du overveje konfliktmægling, også kaldet mediation. I tilspidsede situationer guider en mediator parterne igennem et forløb for at finde en løsning på konflikten, som alle parter kan acceptere.

Hvad er konfliktmægling og mediation?

Konfliktmægling, også kaldet mediation, kan være nødvendigt i tilspidsede situationer. Den såkaldte mediator guider parterne igennem et forløb for at finde en løsning på konflikten, som alle parter kan acceptere.

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en alternativ konfliktløsningsmetode, hvor I som parter via et struktureret mæglingsforløb og med bistand af en konfliktmægler/mediator forsøger at finde en relevant og permanent løsning på jeres konflikt.

Den mediationsmetode, der anvendes og anerkendes i Danmark, kaldes den såkaldte faciliterende mediationsmetode. Her vil I som parter være i centrum, og vores opgave som konfliktmæglere vil være at styre/guide jer frem i processen hen mod en løsning.

Grundtanken ved mediation er at det er jeres konflikt og jer der, med hjælp fra mediator, skal løse den.

Alle mediatoradvokater i Ret&Råd er højt kvalificerede og erfarne advokater, der har gennemført Danske Advokateres Mediatoruddannelse eller en lignende uddannelse på samme høje niveau. Mediatorerne er forpligtede til løbende at deltage i efteruddannelse i ind- eller udland.

Hvorfor anvende konfliktmægling?

Ved mediation får I som parter mulighed for at blive guidet til selv at finde en god løsning på jeres konflikt, frem for at lade denne afgøre af Familieretshuset eller retten. Dermed får I mulighed for at finde en mere helhedsorienteret løsning og dermed forhåbentlig en mere permanent løsning, hvor flere hensyn kan imødegås. Dette vil i langt de fleste tilfælde betyde, at der er to vindere, i stedet for én taber og én vinder. Det vil også i de fleste tilfælde betyde, at det er nemmere at samarbejde bagefter, og det vil ofte betyde at omkostningerne i sagen bliver mindre.

Hvem må deltage i konfliktmægling?

Da udgangspunktet for mediationen er, at I som parter er i centrum, og at I som parter (med mediators bistand) skal forsøge at løse jeres konflikt, er det afgørende for mediationens gennemførelse, at I møder personligt. Alternativt vil der ikke være grundlag for at gennemføre en mediation.

Der er intet til hinder for, at du til mediationen medbringer din egen advokat til at bistå dig under mødet. Dette bør altid aftales med mediator forud for mødet.

Andre end sagens parter, jeres evt. partsadvokater og mediator kan og bør alene deltage i det omfang, der er enighed herom. Generelt må det imidlertid anbefales, at alene sagens parter (og evt. partsadvokater deltager). Kun i de tilfælde, hvor en udefrakommende tredjemand kan bidrage væsentligt til konfliktløsningen, bør deltagelse af andre overvejes.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.