Gæld

Er du håbløst forgældet, kan det være godt givet ud at søge gældsrådgivning. Med den rette gældsrådgivning kan du nemlig få hjælp til at få styr på gælden, så du kan blive gældfri på sigt.

Gældsrådgivning

Mange mennesker har desværre håbløs gæld. Det kan være pga. en tvangsaukti-on, skilsmisse eller et mislykket erhvervseventyr. Det kan også være pga. sygdom, spillelidenskab eller blot pga. overforbrug eller lignende.

Uanset om årsagen til gælden er skilsmisse eller noget helt andet, har man behov for gældsrådgivning med henblik på, hvordan man bedst forholder sig i den kon-krete situation, og hvordan man evt. kommer ud af gælden ved en akkord eller gældssanering.

Ofte skubber man problemerne foran sig ved blot at tage mere overarbejde eller ved at låne flere penge til at betale den gamle gæld med. Vi opfordrer i stedet til at søge gældsrådgivning så hurtigt som muligt.

Hos Ret&Råd har vi specialister i gældssaneringer og gældsrådgivning generelt. De kan vejlede dig, før du går ned med flaget. Gældsrådgivningen fra Ret&Råd vil kunne hjælpe dig til at få overblik over din gæld og hvilke muligheder, du har for at få bugt med gælden.

Hvornår kan jeg søge gældssanering?
I nogle tilfælde kan der søges om gældssanering gennem Skifteretten eller for København, Sø- og Handelsretten. Der er dog rimelig skrappe betingelser for dette, herunder til årsagen til og tidspunktet for gældens opståen.

Hvis du ønsker at søge gældssanering kan du finde blanket til ansøgningen og en vejledning på www.domstol.dk

Din gældsrådgiver vil også kunne hjælpe dig med at vurdere, om du umiddelbart opfylder betingelserne for gældssanering, og hvis det er tilfældet, kan advokaten ligeledes hjælpe dig med at søge om gældssanering. 

Selvom du ikke opfylder betingelserne for gældssanering, er det dog i de fleste tilfælde stadig muligt at komme gælden til livs med hjælp fra en gældsrådgiver. 
Hvad indebærer gældsrådgivning?
Opfylder du ikke betingelserne for gældssanering, vil gældsrådgiveren kunne hjælpe med at søge en frivillig ordning med kreditorerne, enten i form af en akkordordning (nedskrivning) eller en moratorieordning (udsættelse), så du alligevel kan få bugt med gælden. Advokaten vil i disse tilfælde overtage kontakten til kreditorerne. Derved undgår du at blive presset af kreditorerne til at foretage nogle forkerte beslutninger, som kan påvirke din og advokatens plan for afvikling af gælden.

Gældsrådgivningen fra Ret&Råd indebærer også, at du får gældsrådgivning om, hvad der vil ske i fogedretten, når sagen sendes dertil, samt hvad det betyder, at sagen anmeldes til RKI.

Solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse, hæfter I hver især fuldt ud for den samme gæld. Hvis du hæfter solidarisk for en gæld og den anden ikke betaler, risikerer du derfor at stå alene med hele gælden. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer betydningen af solidarisk hæftelse, før du forpligter dig hertil.

Har du brug for hjælp til gældsrådgivning? Find din lokale Ret&Råd Advokat eller ring til os på tlf. 70 20 70 70. Du kan også læse mere i vores brochure Gældssanering, eller læse en af vores artikler om privatøkonomi skrevet af Ret&Råd Advokater.

Hvad betyder solidarisk hæftelse?
Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer hver især hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse. I det ligger, at overholder den ene part ikke sin del af afdragsordningen, kan kreditor, f.eks. banken eller kreditforeningen, afkræve den anden part det fulde afdragsbeløb, og ved misligholdelse af afdragene, den fulde gældspost.

Du risikerer således ikke alene at skulle tilbagebetale din egen andel af lånet, men også din meddebitors andel. Du vil naturligvis så have et internt krav mod din meddebitor, men er denne insolvent, vil dette (i hvert fald foreløbigt) være uden værdi. 
Er der solidarisk hæftelse mellem ægtefæller?
Mange er af den fejlagtige opfattelse, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld. Dette er ikke korrekt.
Det klare udgangspunkt er, at du som ægtefælle alene kommer til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis gælden er stiftet i fællesskab. Altså at I begge har underskrevet som debitorer. Læs mere herom under emnet særråden og særhæften.

Det er imidlertid forholdsvist almindeligt at begge ægtefæller skriver under på gælden. Som udgangspunktet vil I kun kunne slippe fri af solidarisk hæftelse med kreditors samtykke til en overdragelse eller en opsplitning.
Det forhold, at forudsætningerne for solidarisk hæftelse bortfalder, f.eks. at I bliver separeret eller skilt, ændrer altså ikke på kreditors ret til at fastholde solidarisk hæftelse.

At I internt f.eks. i forbindelse med bodelingen aftaler, at den ene af jer skal overtage lånet, frigør således ikke den anden part for solidarisk hæftelse, medmindre at kreditor har godkendt debitorskiftet.

Over for kreditor vil I således, uanset jeres interne aftale, fortsat hæfte solidarisk. Dvs. undlader den ene af jer at betale et afdrag – eventuelt endda den ægtefælle, der internt har påtaget sig lånet – vil kreditor fortsat kunne kræve skylden betalt af den anden af jer.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.