Hvad skal I være opmærksomme på som samlevende for at sikre hinanden ved død?

Laver I en søgning på nettet, kan I finde rigtig mange oplysninger om samlevende og arv. Desværre er der også deriblandt rigtig mange forkerte oplysninger. Så hvad gælder? Hvad er rigtigt, og hvad er forkert ? Og hvad bør du og din samlever tage højde for?

Nr. 1: Samlevere arver ikke hinanden, medmindre der er oprettet testamentet

Samlevere arver ikke hinanden medmindre, der er oprettet testamente. Dette gælder, uanset hvor mange år, I har boet sammen, og uanset om I har børn sammen eller ej. Skal du og din samlever arve hinanden, kræver det, at der oprettes et testamente. Har I ikke børn, kan I ved testamente bestemme, at den længstlevende af jer skal arve det hele.

Har I børn, kan I bestemme, at friarven, dvs. 3/4 af alt, hvad man efterlader sig, skal tilfalde den anden. Opfylder I betingelserne for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, kan I i stedet bestemme, at den anden skal modtage 7/8.

Det er en forudsætning for at lave et udvidet samlevertestamente,

1) at det oprettes gensidigt,

2) at I kan indgå ægteskab, dvs. at der f.eks. ikke er en af jer, der sidder i uskiftet bo og

3) at I bor sammen på tidspunktet for dødsfaldet, og at I enten har boet sammen 2 år forud herfor, eller at I har, venter eller har haft børn sammen.

Når I opretter et testamente, hvor I begunstiger den længstlevende, så husk også at tage stilling til, hvad der skal ske, når den længstlevende af jer dør.

Nr. 2: Samlevere og pensions-/forsikringsudbetaling

Din pension udbetales ved død, i fald der er en dødsfaldsdækning til den person, der er indsat som begunstiget. Du indsætter din samlever som begunstiget ved at kontakte dit pensions/forsikringsselskab og udfylde en begunstigelsesklausul. Du kan ikke gyldigt indsætte en begunstiget via testamentet.

Er der ikke indsat en begunstiget, tilfalder ordningen nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er for ordninger oprettet efter 1.1.2008 eller ændret væsentligt efter 1.1.2008 din samlever foran dine børn. Er din ordning oprettet før 1.1.2008 og ikke ændret væsentlig efter 1.1.2008, er dine børn begunstiget foran din samlever.

Din samlever skal dog, for at være begunstiget som nærmeste pårørende foran dine børn, opfylde de samme tre betingelser, som gælder for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, og som beskrevet ovenfor.

Er du det mindste i tvivl om, hvem der modtager din ordning ved din død, så kontakt dit pensions-/forsikringsselskab og foretag en aktiv begunstigelse.

Nr. 3: Samlever betaler boafgift

Ægtefæller betaler ikke boafgift (arveafgift). Dette gælder ikke samlevende. Samlevende betaler 15% i afgift, hvis de har boet sammen 2 år forud for dødsfaldet. Er dette ikke tilfældet, betales også en yderligere tillægsboafgift, således at den samlede afgift er på 36,25 %.

I kan som samlevende ikke komme uden om at betale afgift. Der har i praksis været kreative eksempler på at undgå afgift, f.eks. ved i testamentet at beskrive, at det, den samlevende skulle modtage, ikke var arv, men et økonomisk kompensationsbeløb. Noget sådant tillægges ingen betydning. Den eneste ”udvej” i forhold til afgiftsspørgsmålet er at blive gift.

Samlevende betaler også boafgift af de midler, de modtager fra pensioner/forsikringer som begunstiget i forhold til hinanden. I kan dog som samlevende tegne en såkaldt krydslivsforsikring. Heri ligger, at I tegner forsikring på hinandens liv. Derved vil den ordning, der bliver udbetalt tilhøre længstlevende selv, hvorfor der ikke vil være en afgift. Du kan undersøge nærmere om pris og dækning hos din bank/forsikringsselskab.

Har du spørgsmål til arv og dødsbobehandling, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.