Advokat Betina Boysen Advokat Betina Boysen

Betina Boysen

Advokat


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: bbo@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 58 68 CVR: 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er efter mange år i pengeinstitutsektoren specialiseret inden for bank og finansiering.

Jeg rådgiver derfor primært erhvervsvirksomheder og banker, men rådgiver dog også gerne private indenfor mine fagområder.

Jeg beskæftiger mig i særlig grad med følgende emner:

Finansiering

Jeg rådgiver erhvervsvirksomheder, banker og finansielle institutioner inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Insolvens

Jeg beskæftiger mig desuden med insolvensret og nødlidende engagementer. Jeg hjælper fx nødlidende virksomheder med rekonstruktion, og jeg rådgiver banker og kautionister, som bliver mødt med krav om omstødelse i forbindelse med konkurs.

Jeg påtager mig også at møde i fogedretten, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med en fogedsag.

Kontrakter

Jeg hjælper ved forhandling og indgåelse af alle former for aftaler, fx leverandøraftaler og overdragelsesaftaler samt til udarbejdelse af kundeaftaler og forretningsbetingelser.

Markedsføring og forbrugerbeskyttelse

Jeg hjælper erhvervsvirksomheder og banker med at leve op til markedsførings- og anden forbrugerbeskyttelseslovgivning, herunder fx i forbindelse med udvikling af IT-systemløsninger eller i forbindelse med markedsføringsindsatser.

Regulering af banker og finansielle institutioner

Jeg rådgiver banker og finansielle institutioner om regulatoriske forhold, fx hvidvasklovgivningen, reglerne om god skik for finansielle virksomheder, regler om udveksling af skatteoplysninger mellem stater (FATCA og CRM) samt regler om tavshedspligt og persondata.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Mine seneste blogs

Nuværende lovgivning giver ikke mulighed for anpartssæreje

Højesteret har netop afsagt en principiel dom, som slår fast, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for anpartssæreje.
Af Betina Boysen Advokat

Min mor er ved at blive dement - hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.
Af Betina Boysen Advokat

Crowdfunding – et alternativ til traditionel finansiering af din iværksættervirksomhed

Udbredelsen af crowdfunding er fortsat i vækst. Finanseringsformen kan udgøre et reelt alternativ til traditionel finansiering af iværksættervirksomheder. Hvis du overvejer om din virksomhed kan finansieres via crowdfunding, bør du kende de forskellige typer af crowdfunding og forholde dig til, hvilken type der kan passe til din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat