Advokat Betina Boysen Advokat Betina Boysen

Betina Boysen

Advokat


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: bbo@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-bbo@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 58 68 CVR: 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor emnerne bank og finansiering, familie- og arveret samt gældsrådgivning.

Derudover bistår jeg erhvervsdrivende med udarbejdelse af kontrakter.

Jeg fører desuden retssager indenfor mine specialeområder. 

Bank og Finansiering

Jeg har tidligere gennem mange år arbejdet i pengeinstitutsektoren og rådgiver nu både private og erhvervsdrivende inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder også spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Herudover beskæftiger jeg mig med sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær samt sager om værgemål for voksne.

Jeg bistår desuden med oprettelse af samejeoverenskomster mellem samlevende eller andre, som ejer fast ejendom i fællesskab.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform. Jeg bistår desuden i tilfælde af, at der opstår konflikter mellem arvingerne i et dødsbo. Herudover bistår jeg med oprettelse af testamenter. Ved udarbejdelsen af et testamente lægger jeg stor vægt på drøftelsen med jer, så testamentet bedst muligt opfylder jeres behov og passer til jeres situation.

Gældsrådgivning

Jeg bistår med at få styr på en uoverskuelig gæld. Jeg rådgiver om konsekvenserne af gælden, om eventuel forældelse af gælden samt om mulighederne for komme ud af gælden enten ved offentlig gældssanering eller frivillig akkordaftale med kreditorerne. Jeg bistår også gerne med møder i fogedretten og med at forsøge at opnå akkord eller gældssanering.

Kontrakter

Jeg bistår erhvervsdrivende med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, f.eks. samarbejds-aftaler, leverandøraftaler og overdragelsesaftaler. Jeg rådgiver desuden om udarbejdelse af kundeaftaler og forretningsbetingelser.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Læs min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?
Af Betina Boysen Advokat

Min mor er ved at blive dement - hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.
Af Betina Boysen Advokat

Pas på - er din samlever begunstiget på din pension eller forsikring - og ønsker du dette?

Hvis du har en samlever, skal du være opmærksom på reglerne om begunstigelse på din pension og forsikring, uanset om du ønsker, at din samlever skal modtage din forsikring og pensionsopsparing, eller om du fx ønsker, at udbetalingerne skal gå til dine børn, selv om du har en samlever .
Af Betina Boysen Advokat