Advokat Betina Boysen

Betina Boysen

Advokat


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09
Ret&Råd Advokater Gentofte Kontorfællesskab
Strandvejen 100
2900 Hellerup
+45 77 34 28 20

E-mail: bbo@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-bbo@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 58 68 CVR: 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor emnerne bank og finansiering, familie- og arveret samt gældsrådgivning. Jeg fører desuden retssager indenfor mine specialeområder. 

Siden 2015 har jeg været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Bank og Finansiering

Jeg har tidligere gennem mange år arbejdet i pengeinstitutsektoren og rådgiver nu både private og erhvervsdrivende inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder også spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Herudover beskæftiger jeg mig med sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær samt sager om værgemål for voksne.

Jeg bistår desuden med oprettelse af samejeoverenskomster mellem samlevende eller andre, som ejer fast ejendom i fællesskab.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform. Jeg bistår desuden i tilfælde af, at der opstår konflikter mellem arvingerne i et dødsbo. Herudover bistår jeg med oprettelse af testamenter. Ved udarbejdelsen af et testamente lægger jeg stor vægt på drøftelsen med jer, så testamentet bedst muligt opfylder jeres behov og passer til jeres situation.

Jeg samarbejder med Det Gode Testamente. Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 33 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. På www.detgodetestamente.dk kan du få inspiration og viden samt læse om muligheden for at få tilskud til oprettelsen af testamentet.

Gældsrådgivning

Jeg bistår med at få styr på en uoverskuelig gæld. Jeg rådgiver om konsekvenserne af gælden, om eventuel forældelse af gælden samt om mulighederne for komme ud af gælden enten ved offentlig gældssanering eller frivillig akkordaftale med kreditorerne. Jeg bistår også gerne med møder i fogedretten og med at forsøge at opnå akkord eller gældssanering.

Pension for Selvstændige, PFS

Hør Betina fortælle om, hvad ved dine pensioner du skal være opmærksom på, hvis du skal giftes eller skilles. Videoerne optaget og udgivet af PFS, Pension for Selvstændige.

Hvad skal jeg tage højde for, hvis jeg skal giftes...


Hvad med mine pensioner, hvis jeg skal skilles?


Yderligere info

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Læs min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Ny højesteretsdom: Forældelse afbrydes kun for den del af gælden, som banken sender i fogedretten

Der er nu bragt klarhed over en usikker retstilstand. Højesteret har i en afgørelse den 16. april 2020 slået fast, at forældelsen kun afbrydes for den del af gælden, der anmodes om udlæg for. Afgørelsen kan have betydning for dig, hvis du tidligere har været i fogedretten med en gæld, da en del af den gæld kan være forældet. Det kan også få betydning for, hvordan bankerne agerer fremover, når de sender gæld i fogedretten.
Af Betina Boysen Advokat

Pas på refleksionsperioden – ægteskabet og formuefællesskabet ophører kun, hvis skilsmissen gennemføres endeligt

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I vælge, om I vil søge om skilsmisse direkte uden forudgående separation, eller om I først søger om separation. Formuefællesskabet mellem jer ophører den dag en af jer søger om enten skilsmisse eller separation.
Af Betina Boysen Advokat

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?
Af Betina Boysen Advokat