Advokat Betina Boysen Advokat Betina Boysen

Betina Boysen

Advokat


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: bbo@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 58 68 CVR: 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor emnerne bank og finansiering, familie- og arveret samt gældsrådgivning.

Derudover bistår jeg erhvervsdrivende med udarbejdelse af kontrakter.

Jeg fører desuden retssager indenfor mine specialeområder. 

Bank og Finansiering

Jeg har tidligere gennem mange år arbejdet i pengeinstitutsektoren og rådgiver nu både priva-te og erhvervsdrivende inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder også spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Herudover beskæftiger jeg mig med sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær samt sager om værgemål for voksne.

Jeg bistår desuden med oprettelse af samejeoverenskomster mellem samlevende eller andre, som ejer fast ejendom i fællesskab.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform. Jeg bistår desuden i tilfælde af, at der opstår konflikter mellem arvingerne i et dødsbo.

Gældsrådgivning

Jeg bistår med at få styr på en uoverskuelig gæld. Jeg rådgiver om konsekvenserne af gælden, om eventuel forældelse af gælden samt om mulighederne for komme ud af gælden enten ved offentlig gældssanering eller frivillig akkordaftale med kreditorerne. Jeg bistår også gerne med møder i fogedretten og med at forsøge at opnå akkord eller gældssanering.

Kontrakter

Jeg bistår erhvervsdrivende med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, f.eks. samarbejds-aftaler, leverandøraftaler og overdragelsesaftaler. Jeg rådgiver desuden om udarbejdelse af kundeaftaler og forretningsbetingelser.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Mine seneste blogs

Finansiering af din virksomhed

Hvis du har brug for lånefinansiering til din virksomhed, enten fordi du er ved at etablere eller købe en virksomhed eller fordi du ønsker at udvide din eksisterende virksomhed, skal du overveje hvilken finansiering, der passer til netop dig og din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat

Gældssanering

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering. Få ind-blik i, hvad der skal til for at du kan få gældssanering.
Af Betina Boysen Advokat

Hæftelsesformer og kautionsvarianter

Overvejer du at optage eller yde et lån? Se herunder, hvilke basale hæftelsesformer og kautionsvarianter der findes.
Af Betina Boysen Advokat