Konkurrenceklausul med funktionærer

Nogle virksomheder har særlig behov for at beskytte forretningshemmeligheder, og det kan de gøre ved at udarbejde og revidere konkurrenceklausuler for deres særligt betroede medarbejdere

Artiklen er revideret d. 27-06-2017

Hvad er en konkurrenceklausul

For at undgå misforståelser er det vigtigt, at en konkurrenceklausul er udformet så præcist som muligt med hensyn til indhold, tid, sted, geografisk udstrækning og så videre.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at en medarbejder efter fratræden ikke må ansættes i eller i øvrigt være beskæftiget med konkurrerende virksomhed. Aftalen skal være skriftlig, og man kan kun lave den med betroede medarbejdere. Det vil sige medarbejdere, der har kendskab til for eksempel

  • virksomhedens erhvervshemmeligheder
  • produktudvikling
  • kunderelationer
  • særlige opfindelser

Hvad skal den indeholde

For at undgå misforståelser er det vigtigt, at en konkurrenceklausul er udformet så præcist som muligt med hensyn til indhold, tid, sted, geografisk udstrækning og så videre. Derudover skal den indeholde en aftale om kompensationsbeløb, som medarbejderen skal have som betaling for klausulen. Kompensationen skal pr. måned svare til mindst 50% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen udbetales for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i resten af den periode, hvor forpligtelsen gælder.

Eksempel:

Hvis en funktionær har en månedsløn på kr. 25.000 og en konkurrenceklausul, der gælder for et år, skal han altså ved sin fratrædelse modtage halvdelen af 3 gange kr. 25.000. Herefter skal han månedsvis modtage halvdelen af kr. 25.000 i yderligere 9 måneder.

Hvornår virker den

Aftalen træder i kraft, enten når medarbejderen siger sin stilling op, eller når han bliver sagt op, fordi han har misligholdt sin ansættelseskontrakt. Hvis firmaet indskrænker eller afskediger medarbejderen af andre grunde, end at han har misligholdt sin ansættelseskontrakt, er han ikke bundet af konkurrenceklausulen.

Aftalen træder i kraft, enten når medarbejderen siger sin stilling op, eller når han bliver sagt op, fordi han har misligholdt sin ansættelseskontrakt.

Hvis medarbejderen har været ansat i mindre end 3 måneder, kan der ikke laves konkurrenceklausul. Har medarbejderen været ansat i mindre end 6 måneder, kan klausulen kun gælde i 6 måneder efter hans fratræden. Men ellers gælder den, så længe den er rimelig og fornuftig, og det kan godt betyde i flere år. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at konkurrenceklausulen ikke har betydning for virksomheden mere, kan han opsige den med en måneds varsel. Det betyder, at arbejdsgiveren kan frigøre sig for at skulle betale kompensation, ligesom det giver funktionæren lov til at blive ansat i en konkurrerende virksomhed.

Får funktionæren et helt andet arbejde, der ikke er i strid med konkurrenceklausulen, kan man modregne lønnen fra dette arbejde i kravet på kompensation. Det gælder dog ikke kompensationen for de første 3 måneder, der er et minimumsbeløb, som funktionæren under alle omstændigheder skal modtage.

Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren med rette bortviser funktionæren, det vil sige, hvis vedkommende har misligholdt sin kontrakt.

Hvad hvis man bryder den

Hvis den ansatte overtræder konkurrenceklausulen og bliver ansat hos konkurrenten, skal han betale erstatning og eventuelt – hvis det er aftalt – en særlig bod på op til et halvt års løn.

Hvis den ansatte overtræder konkurrenceklausulen og bliver ansat hos konkurrenten, skal han betale erstatning og eventuelt – hvis det er aftalt – en særlig bod på op til et halvt års løn. Kongens Foged kan også pålægge ham at indstille sit nye arbejde, indtil tvisten bliver afgjort ved en retssag. Det er virksomheden, der skal bevise både, at aftalen er gyldig, fordi medarbejderen vitterligt havde en særligt betroet stilling, og at den er overtrådt. Det er derfor vigtigt, at konkurrenceklausulen er udformet præcist.

Skal gamle klausuler revideres

De konkurrenceklausuler, der er blevet aftalt, før disse nye regler er trådt i kraft, er stadigvæk gyldige. Men med de nye regler, som er en del mere lempelige for funktionæren, vil domstolene fremover måske være mere kritiske over for de gamle, liberale aftaler. Det kan derfor være en god idé både for funktionæren og for virksomheden at revidere konkurrenceklausulerne. Fabrikshemmeligheder og lignende skal stadig kunne sikres, men Folketinget har også villet tilgodese et mere fleksibelt arbejdsmarked uden stavnsbinding af medarbejderne.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.